Nya Levande Bibeln

Hesekiel 14

Avgudadyrkan fördöms

1Då kom några av de äldste i Israel till mig och bad om ett budskap från Herren,

och detta är det budskap som Herren gav:

Du människa, avgudarna har fått makt över dessa män. Ska då jag låta dem be mig om vad som helst?

Säg till dem vad Herren Gud säger: Jag, Herren, ska själv ta itu med alla som tillber avgudar och sedan kommer och ber mig om hjälp.

Jag kommer att straffa alla som har vänt sig bort från mig för avgudars skull.

6-7 Varna dem därför och tala om att Herren Gud säger: Omvänd er, förstör avgudarna och sluta upp att dyrka dem! Jag, Herren, ska själv straffa var och en bland Israels folk och bland de främlingar som bor hos er, som överger mig för avgudars skull och sedan ändå kommer till profeten för att be om hjälp och råd.

Jag ska vända mig mot honom och göra honom till ett varnande exempel. Då ska ni veta att jag är Herren.

Och om någon profet ändå ger honom ett budskap, så ska jag se till att det är falskt. En sådan profetia kommer inte att slå in, och jag kommer att stå emot den profet som uttalade den och utrota honom ur mitt rike Israel.

10 Falska profeter och hycklare, onda människor, som säger att de vill höra mitt ord kommer att straffas tillsammans.

11 Israels folk måste lära sig att inte överge mig. De ska leva som mitt folk och låta mig få vara deras Gud. Så säger Herren.

12 Sedan kom detta budskap till mig från Herren:

13 Du människa, när folket i detta land syndar mot mig ska jag krossa dem och stoppa deras tillgång på livsmedel, så att hungersnöd gör slut på både människor och djur.

14 Om Noa, Daniel och Job var här idag, skulle de bara kunna rädda sig själva och ingen annan genom sin rättfärdighet. Jag skulle förgöra resten av Israel, säger Herren Gud.

15 Om jag lät rovdjur invadera landet och döda befolkningen, skulle det inte hjälpa

16 om dessa tre män var här. De skulle inte ens kunna rädda sina egna barn. Bara de själva skulle bli räddade, men hela landet skulle ödeläggas. Detta försäkrar jag, Herren Gud.

17 Eller om jag skulle låta krig komma över landet och uppmanade fiendens arméer att komma och förgöra allt,

18 då skulle bara dessa tre män, om de fanns i landet, bli räddade, säger Herren Gud.

19 Om jag skulle tömma ut min vrede genom epidemier, som dödade både människor och djur,

20 då skulle bara Noa, Daniel och Job - om de levde där i landet - bli räddade, på grund av sin rättfärdighet, säger Herren Gud, men ingen annan skulle kunna tillgodogöra sig deras rättfärdighet.

21 Herren säger: Fyra olika slag av dom kommer att drabba Jerusalem och utplåna allt levande: krig, hungersnöd, vilda djur och epidemier.

22 Några få kommer att överleva och förena sig med er som redan lever i landsflykt i Babylon. Då ska ni med egna ögon se hur syndiga de är och förstå att det var rätt av mig att förstöra Jerusalem.

23 När ni möter dem, kommer ni att hålla med om att det inte är utan orsak som allt detta har hänt Israel.