Nya Levande Bibeln

Hesekiel 12

Hesekiel en förebild på landsförvisningen

1På nytt kom ett budskap till mig från Herren:

Du människa, sa han. Du bor bland rebeller, som kunde känna till sanningen om de bara ville. De kunde höra mig om de bara lyssnade, men det vill de inte,

för de är upproriska. Därför ska du klart och tydligt visa dem vad det innebär att bli driven i landsflykt. Packa så mycket du kan bära på ryggen och lämna ditt hem. Gå mitt på ljusa dagen, så att alla kan se det, för det kan ju hända att de inser vad det betyder, trots att de är så upproriska.

Lägg ut din packning utanför huset redan mitt på dagen, så att alla kan se den. Lämna sedan huset på kvällen, som om du gav dig av i landsflykt och skulle börja en lång vandring.

Gräv dig igenom stadsmuren medan de ser på, och bär ut dina tillhörigheter genom hålet.

Låt dem se på när du lägger packningen på dina axlar, och vandra så iväg, bort i natten. Hölj över ditt ansikte och se dig inte omkring. Detta ska vara ett tecken för folket i Israel på allt det onda som ska komma över Jerusalem.

Jag gjorde som jag hade blivit tillsagd. Jag plockade ut så mycket jag kunde bära av mina tillhörigheter mitt på ljusa dagen, och på kvällen gjorde jag ett hål i muren med händerna. Med packningen på mina axlar gick jag ut i mörkret, medan folket såg på.

Följande morgon fick jag detta budskap från Herren:

Du människa, har inte dessa rebeller, Israels folk, frågat vad allt det här betyder?

10 Tala då om för dem att Herren Gud säger att det är ett budskap till kung Sidkia i Jerusalem och till allt folket i Israel.

11 Förklara för dem att det du gjorde var en demonstration av vad som kommer att hända dem, för de ska drivas ut ur sina hem och sändas bort i landsflykt.

12 Till och med kung Sidkia ska gå ut på natten genom ett hål i muren och bara ta med sig det han kan bära. Han ska täcka över sitt ansikte och inte kunna se.

13 Jag ska fånga honom i mitt nät och föra honom till Babylon, kaldeernas land. Själv ska han inte kunna se något, och han kommer att dö där.

14 Jag ska sprida hans tjänare och livvakter åt alla väderstreck och jaga dem med svärd.

15 Och när jag sprider ut dem bland folken, då ska de veta att jag är Herren.

16 Men jag ska skona några, och de ska varken dö i krig eller av hungersnöd eller sjukdom. Jag ska rädda dem så att de kan bekänna för folken hur onda de har varit, och de ska då veta att jag är Herren.

17 Därefter kom det här budskapet till mig från Herren:

18 Du människa, du ska bäva när du äter din mat! Ransonera vattnet, som om det var det sista du hade,

19 och säg till folket: Herren Gud säger att Israels folk och Jerusalem för sina synders skull ska tvingas ransonera sin mat med stor omsorg och i förtvivlan dricka av det lilla vatten som finns.

20 Städer ska förgöras och åkrar ligga öde, och ni ska förstå att jag är Herren.

21 På nytt kom ett budskap från Herren till mig:

22 Du människa, hur lyder ordspråket man använder i Israel? 'Med tiden blir alla profeter lögnare'.

23 Herren Gud säger: Jag ska göra slut på detta ordspråk, så att de inte använder det längre. Säg dem detta i stället: 'Det är dags för alla dessa profetior att uppfyllas.'

24 Då ska ni få se vad det blir av alla falska förutsägelser om fred och trygghet för Jerusalem.

25 Jag är Herren! Vad jag hotar med sker alltid. Det kommer inte att dröja längre, märk det, ni rebeller i Israel! Jag kommer att fullfölja mina hotelser under er egen livstid! säger Herren Gud.

26 Sedan kom detta budskap:

27 Du människa, Israels folk säger: 'Hans syner ligger långt, långt fram i tiden.'

28 Säg därför till dem: 'Herren Gud säger: Det är slut på alla uppskov! Jag kommer att göra det nu!'