Nya Levande Bibeln

Haggai 1

Herrens uppdrag att bygga templet

1Ett budskap från Herren genom profeten Haggai till Serubbabel, Sealtiels son, landshövding i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son.På första dagen i sjätte månaden av kung Darejaves andra regeringsår sa Herren:

Varför säger alla att det ännu inte är dags att bygga upp mitt tempel igen? frågar Herren.

3-4 Hans eget svar till dem lyder: Har då tiden kommit för er själva att bo i lyxiga hem, när templet alltjämt ligger öde?

Tänk efter hur ni har det!

Ni sår mycket men skördar lite. Ni har knappast tillräckligt att äta eller dricka och inte tillräckligt med kläder för att hålla er varma. Er inkomst försvinner, som om ni stoppat den i fickor fulla med hål!

Tänk efter! Tänk på vad ni har gjort och vad det har blivit för resultat!

Sedan kan ni gå upp i bergen och hämta ner timmer och bygga upp mitt tempel! Det kommer att glädja mig, och jag ska visa min härlighet där i templet, säger Herren.

Nu hoppas ni så mycket men får så lite. Och när ni för hem det ni har fått blåser jag bort det - det räcker inte på långa vägar. Varför? Jo, därför att mitt tempel ligger i ruiner och ni inte bryr er om det. Det enda ni tänker på är era egna hus.

10 Det är därför jag inte har låtit det regna, så att era skördar blivit dåliga.

11 Jag har låtit en torka komma över hela landet, en torka som förstör all gröda, vin, oliver och all annan skörd, en torka som får både människor och djur att törsta och svälta och som förstör allt det ni arbetat så intensivt för att skaffa er.

12 Landshövdingen Serubbabel, Sealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och de få människor som fanns i landet lyssnade då till Haggais budskap och började allvarligt ropa till Herren, sin Gud.

13 Då talade Herren till dem på nytt genom sin profet Haggai och sa: Jag är med er och ska välsigna er.

14 Och Herren inspirerade Serubbabel och Josua och hela folket att bygga upp templet. De samlades så på den tjugofjärde dagen i sjunde månaden av Darejaves andra regeringsår och började bygga på Herrens tempel.