Nya Levande Bibeln

Galaterbrevet 5

Förlora inte friheten

1Kristus har alltså befriat oss. Se nu till att ni förblir fria och inte än en gång blir bundna i de judiska lagarnas och ceremoniernas bojor.

Lyssna på mig, för detta är allvarligt! Om ni håller fast vid att omskärelsen och lydnaden för de judiska lagarna ska göra er rättfärdiga inför Gud, så kan inte Kristus rädda er.

Ja, än en gång säger jag det: Den som försöker att bli rättfärdig i Guds ögon genom att låta omskära sig, måste också lyda alla andra judiska lagar med dess krav.

Kristus har inget värde för er, om ni räknar med att bli kvitt er skuld till Gud genom att hålla dessa lagar. Ni har då ställt er vid sidan om Guds nåd.

Men vi förlitar oss på att Gud genom vår tro på Jesus Kristus har accepterat oss. Det är den helige Ande som har gett oss detta hopp.

Och vi, som har fått det eviga livet av Kristus, behöver inte oroa oss för om vi är omskurna eller inte. Allt vi behöver är en tro som fungerar genom kärlek.

Det började så bra för er. Vem har nu lagt hinder i vägen så att ni inte längre följer sanningen?

Det är absolut inte Gud som har gjort det, för han är den som har kallat er till frihet i Kristus.

Det behövs bara en enda ond människa bland er för att alla de andra ska bli smittade.

10 Men jag litar på Herren och tror att han ska föra er tillbaka till den tro som jag har. Gud kommer att ta itu med den person, som har oroat och förvirrat er, vem det än är.

11 En del människor påstår till och med att jag själv predikar att omskärelsen och de judiska lagarna är nödvändiga för Guds frälsningsplan. Om det var så skulle jag inte längre vara förföljd, för det budskapet förargar inte någon. Men tron på att frälsningen kommer genom en som blivit korsfäst gör det.

12 Tänk om dessa fanatiker, som vill att ni ska omskäras, i stället kunde sätta kniven lite djupare i sig själva och låta er vara ifred.

13 Kära bröder, genom Kristus har ni fått er frihet. Det är inte en frihet att göra vad ni vill, utan en frihet till att älska och tjäna varandra.

14 Hela lagen kan sammanfattas i detta enda bud: Älska andra som du älskar dig själv.

15 Men om ni kritiserar och sårar varandra i stället för att visa kärlek, var då på er vakt så att ni inte alldeles utplånar varandra.

Lev i den helige Andes kraft

16 Jag uppmanar er till att låta den helige Ande bestämma över era liv. Han kommer att tala om för er vart ni ska gå och vad ni ska göra, och då kommer ni inte längre att följa er onda natur.

17 Vi vill nämligen på grund av vår mänskliga natur göra det som är ont och som är raka motsatsen till allt det goda som den helige Ande vill att vi ska göra. Och det goda som vi vill göra, när den helige Ande får sin vilja igenom med oss, står i strid med våra naturliga önskningar. Dessa två krafter inom oss strider ständigt med varandra för att få kontroll över oss och vi tvingas leva i detta spänningstillstånd.

18 Men när vi är ledda av den helige Ande, behöver vi inte längre leva under lagens tvång.

19 Resultatet av våra egna onda begär är tydligt och klart: omoral, orena tankar, utsvävningar,

20 avgudadyrkan, ockultism, hat och fiendskap, avundsjuka och vrede, egoism och habegär, oenighet och intriger, villoläror,

21 maktkamp, dryckenskap, vilda fester och mycket annat. Låt mig få säga det än en gång, att den som lever ett sådant liv kommer inte att ärva Guds rike.

22 Men när den helige Ande får behärska våra liv, skapar han ett helt annat slag av frukt i oss: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,

23 mildhet och självbehärskning. Detta står inte i strid med de judiska lagarna.

24 De som tillhör Kristus har spikat fast sina naturliga onda begär på hans kors och alltså korsfäst dem där.

25 Om vi nu lever i den helige Andes kraft, låt då den helige Ande styra vårt liv in i minsta detalj.

26 Då behöver vi inte vara avundsjuka på varandra och jaga efter ära och popularitet.