Nya Levande Bibeln

Filipperbrevet 4

Var glada och positiva

1Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att vara trogna Herren.

Så vill jag be Euodia och Syntyche om en sak. Försök nu att med Herrens hjälp sluta upp att gräla med varandra. Bli vänner igen!

Och jag ber dig, min käre medarbetare, att hjälpa dessa kvinnor, för de har arbetat sida vid sida med mig och förkunnat de goda nyheterna för andra. De har också arbetat tillsammans med Clemens och mina övriga medarbetare som har sina namn skrivna i livets bok.

Var alltid fyllda av glädje i Herren! Jag säger det om igen: Var glada!

Låt alla se att ni är osjälviska och omtänksamma i allt ni gör! Kom ihåg att Herren kommer snart!

Oroa er inte för någonting, utan be till Gud om allt. Tala om för honom vad ni behöver, och glöm inte att tacka honom.

Då kommer Guds frid, som är långt underbarare än vad vi kan förstå, att ge era tankar och ert sinne ro och skydd genom tron på Jesus Kristus.

Låt mig säga en sak till innan jag slutar detta brev. Inrikta era tankar på det som är sant, gott och rätt. Tänk på det som är rent och värt att älska, och se på det fina och goda hos andra människor. Tänk på allt som ärar Gud och var glad över det.

Fortsätt att i praktisk handling omsätta allt vad ni har lärt av mig och sett mig göra. Då ska fridens Gud vara med er.

Tack för gåvan

10 Jag är glad och tacksam till Herren för att ni hjälper mig än en gång. Jag vet att ni alltid har varit ivriga att skicka mig vad ni har kunnat, men på sistone har ni ju inte haft någon möjlighet till det.

11 Jag kan fördenskull inte säga att det har gått någon större nöd på mig, för jag har lärt mig att vara lycklig med vad jag har.

12 Jag kan konsten att leva på nästan ingenting, och jag vet hur det är att leva när man har allt. Jag har lärt mig hemligheten att vara nöjd i alla situationer, vare sig jag är mätt eller hungrig, vare sig jag har mer än jag behöver eller saknar allt.

13 Jag kan göra allt som Gud ber mig om, tack vare Kristus, som ger mig styrka och kraft.

14 Trots detta har ni gjort rätt i att hjälpa mig i mina nuvarande svårigheter.

15 Ni vet ju mycket väl att när jag först kom med de goda nyheterna till er och sedan for min väg och lämnade Makedonien, så var det bara ni filipper som stödde mig ekonomiskt. Ingen annan församling gjorde detta.

16 Till och med när jag var i Thessalonike sände ni mig hjälp två gånger.

17 Men fastän jag sätter värde på era gåvor, gläder jag mig mest över den välförtjänta lön som ni kommer att få på grund av er omsorg om mig.

18 För tillfället har jag allt jag behöver ja, mer än så! Jag har fått ta emot den generösa gåva ni sände mig när Epafroditos kom. Det är en offergåva som Gud ser på med glädje och välbehag.

19 Och han kommer att fylla alla era behov med sin härlighets rikedomar, på grund av vad Jesus Kristus har gjort för oss.

20 Äran tillhör Gud, vår Far, i evigheternas evighet. Amen.Paulus

Personliga hälsningar

21 Hälsa alla de kristna i Filippi. Bröderna, som nu är här hos mig, sänder också sina hälsningar.

22 Och alla de andra kristna här hälsar också till er, särskilt de som är i tjänst hos kejsaren.

23 Herrens Jesu Kristi nåd vare med er ande.