Nya Levande Bibeln

Ester 2

Kungen väljer Ester

1Sedan kung Ahasveros vrede hade lagt sig kom han ihåg vad Vasti hade gjort och vad man beslutat om henne.

Låt oss leta reda på de vackraste flickorna i riket åt kungen, föreslog hans rådgivare.

Vi ska se till att det i varje provins finns män som kan välja ut de vackraste kvinnorna och föra dem till kungens harem i Susans borg. Hovmannen Hegai får i uppdrag att se till att de blir väl omhändertagna och får sin skönhetsbehandling,

innan Ers Majestät väljer någon av dem till drottning i Vastis ställe.Kungen tyckte detta var ett mycket bra förslag och såg till att det genast blev genomfört.

I kungapalatset fanns det en jude från Benjamins stam, som hette Mordokai, son till Jair, sonson till Simei och sonsons son till Kis.

Han hade tagits tillfånga och förts i landsflykt till Babylon samtidigt med Juda rikes kung Jekonja och många andra judar, när Nebukadnessar intog Jerusalem.

Mordokai hade en mycket vacker ung kusin, Hadassa, eller Ester, som hon också kallades. Hennes föräldrar var döda och Mordokai hade därför tagit hand om henne och fostrat henne som sin egen dotter.

Till följd av kungens befallning var nu Ester en av många flickor som fördes till kungens harem i Susans borg.

Hegai, som hade uppsikt över kungens harem, blev mycket förtjust i henne och gjorde allt för att hon skulle trivas. Han såg genast till att hon fick skönhetsbehandlingar och särskild mat. Han gav henne sju tjänsteflickor, som fick bo med henne i haremets finaste rum.

10 Ester hade inte talat om för någon att hon var av judisk börd. Det hade Mordokai förbjudit henne, och som alltid lydde hon honom.

11 Han kom till palatset utanför hennes rum varje dag för att ta reda på hur hon hade det.

12-14 Innan en kvinna presenterades för kungen, fick hon först under sex månader genomgå en särskild behandling med myrraolja, och sedan under ytterligare sex månader behandlades hon med välluktande parfymer av olika slag. När det sedan var hennes tur att tillbringa natten med kung Ahasveros fick hon själv välja ut vilka kläder och juveler hon ville ha för att ytterligare framhäva sin skönhet. Hon fördes till kungen på kvällen och nästa morgon tog man henne till den avdelning av haremet, där alla hans hustrur bodde. Där hade Saasgas, en annan av hovmännen, ansvaret. Ingen av dem fick träffa kungen igen om hon inte hade behagat honom så mycket att han personligen kallade på henne.

15 När det blev Esters tur att gå in till kungen, följde hon de råd som hovmannen Hegai gav henne och klädde sig efter hans instruktioner. Alla som såg Ester kunde inte annat än beundra henne för hennes skönhet.

16 Ester blev hämtad till kungens palats i den tionde månaden, Tebet, under hans sjunde regeringsår.

17 Kungen blev mer förtjust i Ester än i någon annan kvinna. Han tog därför den kungliga kronan och satte den på hennes huvud och förklarade att hon skulle vara drottning i stället för Vasti.

18 För att fira denna händelse ordnade han en fest till hennes ära för alla sina furstar och tjänare. Han gav generösa gåvor till alla och lät utlysa en allmän helgdag.

19 Vid ett senare tillfälle var också ett antal unga kvinnor samlade vid palatset. Mordokai hade vid denna tid fått tjänst hos kungen.

20 Ester hade följt Mordokais råd och ännu inte talat om för någon att hon var judinna. Hon lydde honom alltjämt som om hon fortfarande bodde i hans hus.

21 En dag, när Mordokai var i tjänst i palatset, råkade han höra att Bigetana och Teres, två av de hovmän som höll vakt vid porten till palatset, var missnöjda med kungen och planerade att mörda honom.

22 Mordokai berättade detta för drottning Ester, som i sin tur lät kungen få veta vad Mordokai hade hört.

23 En undersökning visade att männen var skyldiga, de spetsades på pålar och deras kroppar hängdes upp till allmänt beskådande. Detta blev antecknat i den krönika som fördes under kung Ahasveros regeringstid.