Nya Levande Bibeln

Esra 6

Kung Darejaves godkänner tempelbygget

1Kung Darejaves befallde då att man skulle gå igenom de babyloniska arkiven, där dokumenten borde finnas.

Slutligen hittade man dem i Ametas palats i provinsen Medien, och de löd:

Under första året av kung Kores regering har en befallning sänts ut angående Guds tempel i Jerusalem. Det ska återuppbyggas så att man kan offra där igen. Höjden ska vara 27 meter och bredden 27 meter.

Grunden ska byggas med tre varv av stora stenar och på detta ska vara ett varv av stockar. Alla utgifter ska betalas av kungen.

Guld- och silverskålarna, som Nebukadnessar tog från Guds tempel, ska föras tillbaka till Jerusalem och ställas på sina tidigare platser.

Till Tattenai, Setar-Bosenai och övriga ledare i området väster om Eufrat ger jag härmed order att inte störa återuppbyggnaden av templet. Låt det byggas upp igen på sin förra plats,

och hindra inte judarna och deras ledare i arbetet.

Dessutom befaller jag att ni omedelbart betalar hela kostnaden för återuppbyggnaden ur den skatt som insamlas i ert område, så att arbetet inte avstannar.

Ge prästerna i Jerusalem unga tjurar, baggar och lamm till brännoffer åt himlens Gud. Ge dem också vete, vin, salt och olivolja varje dag,

10 så att de kan ge sina offer åt himlens Gud dagligen och be för mig och mina söner.

11 Om någon försöker att på något sätt förändra denna order ska han hängas upp och spetsas på en stock ur sitt eget hus, och huset ska rivas.

12 Gud, som har utvalt Jerusalem till sin stad, ska förgöra den kung och det folk som ändrar detta bud och förstör detta tempel. Jag, Darejaves, har utfärdat denna befallning, och den ska följas noggrant.

Templet invigs

13 Landshövding Tattenai, Setar-Bosenai och deras anhängare lydde genast kung Darejaves befallning.

14 De judiska ledarna fortsatte med byggandet, uppmuntrade av profeterna Haggai och Sakarja, Iddos son.Templet blev slutligen färdigt, precis som Gud befallt och som Persiens kungar Kores, Darejaves och Artasasta hade påbjudit.

15 Den tredje dagen i månaden Adar i kung Darejaves sjätte regeringsår var templet färdigbyggt.

16 Det invigdes sedan under stor glädje av prästerna, leviterna och alla dem som återvänt.

17 Under festligheterna offrades 100 tjurar, 200 baggar och 400 lamm. Tolv bockar offrades också som syndoffer, en för var och en av Israels tolv stammar.

18 Sedan delades prästerna och leviterna upp i sina olika tjänstegrupper, för att göra tjänst inför Gud på det sätt som Moses lagar bestämde.

Påskhögtiden firas

19 Påsken firades den fjortonde dagen i den första månaden.

20 Vid den tiden hade nämligen alla präster och leviter hunnit rena sig, så att de kunde slakta påsklammen för alla dem som hade återvänt och för prästerna och sig själva.

21 Sedan åt alla de som tagit avstånd från de hedniska sederna i grannskapet tillsammans.

22 Under sju dagar firade man påskmåltiden och det osyrade brödets högtid. Det var stor glädje i landet för det Herren hade gjort med Assyriens kung som fått honom att hjälpa Israel med återuppbyggandet av templet.