Nya Levande Bibeln

Esra 1

Kung Kores låter folket återvända

1Under den persiske kungen Kores första regeringsår uppfylldes Jeremias profetia om Israels återkomst från fångenskapen i Babylon och templets återuppbyggnad. Herren rörde vid kung Kores, som sände ut detta meddelande i hela sitt rike och även i skriftlig form:

Jag Kores, kung av Persien, förklarar härmed att Herren, himlens Gud, som har gett mig mitt stora imperium, nu har befallt mig att bygga ett tempel åt honom i Jerusalem i Juda land.

Alla av hans folk kan nu återvända till Jerusalem för att bygga upp hans tempel, och Herren, som är Israels och Jerusalems Gud, ska välsigna er!

Och de som stannar kvar ska hjälpa dem som vill återvända med silver och guld, boskap, utrustning för resan och en frivillig gåva till templet i Jerusalem.

Gud rörde vid ledarna för Judas och Benjamins stammar och prästerna och leviterna och gav dem en stark längtan att omedelbart återvända till Jerusalem för att bygga upp templet igen.

Alla deras grannar gav dem den hjälp de kunde och dessutom gåvor till templet.

Kung Kores själv lämnade ifrån sig de guldskålar och andra värdefulla saker som kung Nebukadnessar hade tagit från templet i Jerusalem och ställt upp i sina egna gudars tempel.

Han bad sin skattmästare Mitredat att överlämna dessa gåvor till Sesbassar, som var ledare för de landsflyktiga från Judas stam.

9-10 Kores lämnade ifrån sig bl a följande saker:1.000 guldbrickor, 1.000 silverbrickor, 29 rökelsekar, 30 guldskålar, 2.410 silverskålar (av samma utseende som guldskålarna), 1.000 andra föremål.

11 Tillsammans överlämnades över 5.400 guld- och silverföremål till Sesbassar, för att han skulle ta dem med sig till Jerusalem.

New Russian Translation

Ezra 1

Указ Кира о возвращении пленников

(2 Пар. 36:22-23)

1В первый год правления Кира[a], царя Персии, чтобы исполнилось слово Господа, которое возвестил Иеремия[b], Господь побудил Кира, царя Персии, объявить по всему своему царству и записать такой указ:

2«Так говорит Кир, царь Персии:

Господь, Бог небес, отдал мне все царства земли и поручил мне построить Ему дом в Иерусалиме, в Иудее. 3Всякий из вас, кто принадлежит к Его народу, – да будет с ним его Бог! – может отправляться в Иерусалим, в Иудею, и строить дом Господа, Бога Израиля, Бога, Который в Иерусалиме. 4И пусть жители тех мест, где сейчас живут уцелевшие иудеи, снабдят их серебром и золотом, имуществом и скотом и добровольными пожертвованиями для Божьего дома в Иерусалиме».

5И главы семейств из родов Иуды и Вениамина со священниками и левитами – всякий, кого побудил Бог, – стали собираться, чтобы пойти и отстроить дом Господа в Иерусалиме. 6Все их соседи помогли им серебряными и золотыми вещами, имуществом и скотом, и дорогими дарами, не считая всех добровольных пожертвований. 7Сам царь Кир вынес утварь дома Господа, которую Навуходоносор[c] забрал из Иерусалима и положил в доме своего бога[d]. 8Кир, царь Персии, вверил их хранителю сокровищницы Митредату, который по счету выдал их Шешбацару, вождю Иудеи.

9Вот их опись:

золотых блюд 30;

серебряных блюд 1 000;

ножей[e] 29;

10золотых чаш 30;

одинаковых серебряных чаш 410;

других предметов 1 000.

11Всего золотых и серебряных предметов было пять тысяч четыреста. Когда переселенцы отправлялись из Вавилона в Иерусалим, Шешбацар взял все это с собой.

Footnotes

  1. 1:1 Кир II Великий, основатель Персидского государства Ахменидов, правил с 558 по 530 гг. до н. э. В 539 г. покорил Вавилон и Месопотамию. Кир погиб во время похода в Центральную Азию от руки сакской царицы Тамирис.
  2. 1:1 См. Иер. 29:10-14.
  3. 1:7 Царь Навуходоносор II, самый великий царь Нововавилонской империи, правил с 605 по 562 гг. до н. э.
  4. 1:7 Или: «своих богов».
  5. 1:9 Так в одном из древних переводов; смысл этого места в еврейском тексте неясен.