Nya Levande Bibeln

Efesierbrevet 6

Förhållandet mellan föräldrar och barn

1Ni barn, lyd era föräldrar! Det förväntar sig Gud av er!

Hedra din far och din mor! Det är det första av Guds tio budord som slutar med ett löfte.

Och detta är löftet: om ni hedrar er far och mor, kommer ni att få leva ett långt liv, fyllt av välsignelser.

Och nu ett ord till er föräldrar. Gräla inte och tjata på era barn, så att de sätter sig upp mot er eller lämnar er. Fostra dem i stället med den kärleksfulla disciplin som Herren själv använder med påminnelser och kloka råd.

Förhållandet mellan slavar och slavägare

Ni som är slavar ska lyda era herrar! Var ivriga att göra ert bästa för dem. Tjäna dem som ni skulle tjäna Kristus.

6-7 Arbeta inte intensivt bara när de ser på, för att sedan lata er när de inte är i närheten. Nej, utför ert arbete ordentligt och med glädje, som om ni gjorde det för Kristus, och gör Guds vilja av hela ert hjärta.

Kom ihåg att Herren ska betala er för allt gott ni gör, vare sig ni är slavar eller fria.

Och ni slavägare måste uppträda korrekt mot era slavar, precis som jag har sagt till dem att de ska göra med er. Hota dem inte! Kom ihåg att ni alla har samme Herre, och han har inga favoriter.

Rustade till strid

10 Till sist vill jag påminna er om att er styrka måste komma från Herren och hans mäktiga kraft inom er.

11 Ta på er hela Guds rustning, så att ni tryggt kan stå emot Satans planer och knep.

12 Vi strider nämligen inte mot människor av kött och blod. Vi strider mot de onda härskarna i den osynliga världen, dessa mäktiga sataniska varelser, mot mörkrets härskare, som regerar denna gudlösa värld, och mot stora skaror av onda andar i andevärlden.

13 Använd därför allt som hör till Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot fienden när han än anfaller er. Då kan ni också stå som segrare när striden är över.

14 Rusta er för denna strid! Sanningen är ert bälte och Guds rättfärdighet är ert bröstpansar.

15 Marschera modigt framåt, och förkunna överallt att Gud har slutit fred med oss.

16 Och försvara er med trons sköld som gör alla djävulens glödande pilar verkningslösa.

17 Vissheten om att Jesus Kristus har räddat er är den hjälm som skyddar er. Och använd er av Guds ord. Det är det svärd som den helige Ande ger er.

18 Be utan uppehåll. Be Gud om vad som helst som den helige Ande leder er till. Be innerligt till honom, påminn honom om era behov och fortsätt också att be för alla kristna överallt.

19 Och be för mig att Gud ger mig de rätta orden, när jag berättar fritt och öppet för andra om Herren.

20 Också här i fängelset vill jag göra det. Be därför för mig, så att jag också i framtiden kan fullfölja detta uppdrag.

21 Tychikos, som är en mycket älskad broder och trogen medhjälpare i Herrens tjänst, kommer att berätta för er alla om hur jag har det.

22 Just därför ska jag skicka honom till er, så att ni får reda på hur vi mår, och så att ni ska kunna bli uppmuntrade av hans rapporter.

23 Jag önskar er frid från Gud, mina kristna bröder, och kärlek tillsammans med tro på Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

24 Guds nåd och välsignelse till alla som älskar vår Herre Jesus Kristus.HälsningarPaulus