Nya Levande Bibeln

Domarboken 5

Deboras och Baraks sång

1Debora och Barak sjöng sedan en sång om den underbara segern:

När Israels furstar visar vägen och folket villigt offrar sig, prisa Herrens namn!

Hör ni kungar, lyssna ni härskare! Jag ska sjunga inför Herren och spela inför Israels Gud.

Du Herre ledde oss ut ur Seir och fram över Edoms slätter och marken skakade, himlen öppnade sig och molnen tömde sig på regn.

Bergen skälvde inför Herren, den väldige på Sinai, Israels Gud.

På Samgars och Jaels tid låg vägarna öde. Vandrarna valde vindlande stigar.

Israels städer låg tomma tills Debora blev en mor för Israel.

När Israel valde nya gudar kom katastrofen. Varken sköld eller spjut fanns. Israels 40.000 saknade vapen.

Jag gläder mig åt Israels ledare och åt alla som villigt följer dem! Prisa Herren!

10 Prisa honom, alla ni som rider på vita åsnor och sitter på dyrbara mattor, och alla ni som går till fots.

11 Lyssna till sångarna som sjunger lovsång till Herren vid brunnen, sången om hur Herren räddade Israel med sina krigare. Herrens folk tågade in genom portarna!

12 Vakna Debora, vakna och sjung! Stå upp, Barak! Du Abinoams son, för bort dina fångar!

13 De tappra som fanns kvar marscherade ner från berget Tabor. Herrens folk kom till mig med sina ledare.

14 De kom från Efraim och Benjamin, från Makir och Sebulon.

15 Isaskars furstar följde Debora och Barak ner i dalen. Man drog dit ner på Herrens befallning. Men Rubens stam blev kvar vid sina eldar.

16 Varför satt du hemma vid hjordarna och spelade på din herdeflöjt? Rubens stam är splittrad.

17 Varför stannade Gilead på andra sidan Jordan? Och varför blev Dan kvar vid sina fartyg? Varför satt Aser kvar vid stranden i lugn och ro?

18 Men Sebulons och Naftalis stammar riskerade livet på stridsfältets höjder.

19 Kanaans kungar stred vid Taanak, nära Megiddos källor, men de blev utan silver och utan byte.

20 Till och med himlens stjärnor stred mot Sisera.

21 Den brusande floden Kison förde bort dem. Dra vidare, var stark!

22 Hör hovtrampet från fiendens hästar! Se, hur stridshästarna jagar fram!

23 Men Herrens ängel förbannade Meros. 'Förbanna dess inbyggare

24 Välsignad ska Jael vara, kaineen Hebers hustru, ja, välsignad mer än andra kvinnor som bor i tält.

25 Han bad om vatten, men hon gav honom mjölk i en dyrbar skål!

26 Hennes hand grep efter tältpluggen, och med snickarens hammare genomborrade hon Siseras tinning.

27 Han sjönk ner vid hennes fötter och var död.

28 Siseras mor såg väntande ut genom fönstret. 'Varför dröjer hans vagn så länge? Var är klappret av hovar?'

29 Då svarar hennes hovdam, och själv ger hon samma svar:

30 'Bytet är stort, en flicka åt var man, eller två, dyrbara mantlar åt Sisera och vackra tyger till mig. Allt detta som byte!'

31 Herre, som Sisera ska alla dina fiender förgås, men de som älskar Herren ska stråla av kraft som den uppgående solen!Därefter fick landet fred i fyrtio år.