Nya Levande Bibeln

Daniel 3

Männen i den brinnande ugnen

1Kung Nebukadnessar lät tillverka en guldstaty, som var trettio meter hög och tre meter bred och ställde upp den på Duraslätten i provinsen Babylon.

Sedan skickade han bud till furstar, landshövdingar, officerare, domare, skattmästare, rådgivare och lagmän i alla provinser i riket och inbjöd dem att komma till avtäckningen av statyn.

När de allesammans hade samlats och stod framför monumentet,

ropade en härold ut följande befallning från kungen:Folk från alla länder och av alla språkgrupper:

När ni hör ljudet av horn, flöjter, cittror, lyror och harpor ska ni falla ner och tillbe kung Nebukadnessars guldstaty.

Den som vägrar att göra det kommer omedelbart att kastas i den brinnande ugnen.

När orkestern började spela föll folk av alla nationaliteter ner och tillbad statyn.

Men några ämbetsmän gick till kungen och beskyllde en del judar för att ha vägrat att tillbe statyn. De sa:

9-10 Ers Majestät stiftade en lag att alla måste falla ner och tillbe guldstatyn så snart musiken hördes,

11 och du gav befallning om att den som vägrade skulle kastas i en brinnande ugn.

12 Men Sadrak, Mesak och Abed-Nego, några judar som du har tillsatt att förvalta Babylons furstendöme, har trotsat dig genom att vägra tjäna dina gudar och tillbe statyn.

13 Nebukadnessar blev då fruktansvärt arg och befallde att Sadrak, Mesak och Abed-Nego skulle föras fram till honom.

14 Är det sant, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, att ni vägrar att tjäna mina gudar och tillbe den guldstaty jag har rest? frågade kungen.

15 I så fall ska jag ge er en chans till. Om ni faller ner och tillber statyn nästa gång musiken hörs, är allt bra igen. Men om ni vägrar kommer ni att kastas i den brinnande ugnen ögonblickligen. Och vilken gud kan då rädda er ur min hand?

16 Sadrak, Mesak och Abed-Nego svarade: Kung Nebukadnessar, vi är inte alls bekymrade för vad som ska hända oss.

17 Ers Majestät ska veta att om vi blir kastade i den brinnande ugnen, är vår Gud mäktig att befria oss!

18 Men om han inte gör det, så kan vi ändå inte under några omständigheter tjäna dina gudar eller tillbe den guldstaty som du har låtit göra.

19 Då blev Nebukadnessar rasande på Sadrak, Mesak och Abed-Nego, och hans ansikte mörknade av vrede. Han befallde att ugnen skulle göras sju gånger hetare än vanligt.

20 Sedan gav han några av sina starkaste soldater order att binda Sadrak, Mesak och Abed-Nego och kasta dem i elden.

21 Man band dem med kraftiga rep innan man kastade in dem i ugnen fullt påklädda.

22-23 Men eftersom kungen i sin vrede hade befallt att ugnen skulle vara extra het, slog lågorna ut och brände ihjäl de soldater som fått i uppgift att kasta ner Sadrak, Mesak och Abed-Nego i de flammande lågorna.

24 När Nebukadnessar satt och tittade in i elden, hoppade han plötsligt upp och utropade förskräckt: Kastade vi inte in tre män i ugnen? Jo, visst gjorde vi det, Ers Majestät, svarade hans rådgivare.

25 Men titta där! skrek Nebukadnessar. Jag ser fyra män, som går omkring i elden. De är inte bundna och har inte ens blivit brända av lågorna, och den fjärde ser ut som en gud!

26 Nebukadnessar gick närmare öppningen och ropade: Sadrak, Mesak och Abed-Nego, den högste Gudens tjänare! Kom ut! Kom ut!Då klev de ut ur elden.

27 När furstarna, landshövdingarna, officerarna och rådgivarna trängdes omkring dem, såg de att elden inte på något sätt hade skadat dem. Inte ens håret på deras huvuden var svett. Deras kläder var oskadade, och det luktade inte ens rök om dem!

28 Då sa Nebukadnessar: Välsignad vare Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, som skickade sin ängel att befria sina trogna tjänare. De trotsade min befallning och var villiga att dö hellre än att tjäna och tillbe någon annan gud än sin egen.

29 Därför befaller jag att den som säger något emot Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, från vilket land, vilken språkgrupp eller religion han än kommer, ska slitas i stycken, och hans hus ska förvandlas till en stenhög, för ingen annan kan göra vad deras Gud har gjort.

30 Sadrak, Mesak och Abed-Nego befordrades av kungen till högt uppsatta poster och blev hedrade män i provinsen Babylon.

Kungens dröm om ett träd

31 Detta är den proklamation som kung Nebukadnessar sände ut till varje folk och språkgrupp i hela världen:Jag hälsar er och önskar er välgång!

32 Jag vill att ni allesammans ska veta vilket märkligt under den allra högste Guden har gjort med mig.

33 Det är obegripligt - ett mäktigt under! Nu vet jag säkert att Guds rike ska bestå för evigt, från generation till generation.