Nya Levande Bibeln

1 Mosebok 1

Skapelsen

1Allt började när Gud skapade himlen och jorden.

Först var jorden ett formlöst och tomt kaos, och Guds Ande svävade över de mörka dimmorna.

Då sa Gud: Ljus, bli till. Då blev det ljust.

4-5 Gud var nöjd med ljuset och skilde det från mörkret. Han kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Tillsammans utgjorde de den första dagen.

Sedan sa Gud: Låt dimmorna skilja på sig för att forma himlen där uppe och haven där nere.

7-8 Gud skapade på så sätt himlen och skilde dimman ovanför från vattnet nedanför. Allt detta hände den andra dagen.

9-10 Sedan sa Gud: Låt vattnet under himlen samlas så att torrt land kommer fram. Det blev så och Gud kallade det torra jord, och vattnet kallade han hav. Gud var nöjd

11-12 och fortsatte: Låt det ur jorden växa fram alla sorters gräs och fröbärande växter och fruktträd med kärnor i frukten, så att fröna och kärnorna på nytt ger upphov till de slags växter och frukter som de kommit ifrån. Det blev så, och Gud var nöjd.

13 Allt detta hände den tredje dagen.

14-15 Sedan sa Gud: Låt det bli skinande ljus på himlen för att lysa upp jorden och skilja dagen från natten. De ska bestämma årstiderna på jorden och utmärka dagarna och åren. Det blev så,

16 för Gud skapade två stora ljus, solen och månen, som skulle lysa över jorden, det större ljuset, solen, för att lysa på dagen och det mindre ljuset, månen, för att lysa på natten. Han skapade också stjärnorna.

17 Gud placerade dem alla på himlen för att upplysa jorden,

18 härska över dagen och natten och skilja ljuset från mörkret. Gud var nöjd.

19 Allt detta hände den fjärde dagen.

20 Sedan sa Gud: Låt vattnet vimla av levande varelser, och låt himlen fyllas av fåglar.

21-22 Gud skapade stora sjödjur och fiskar och fåglar av alla slag. Sedan såg Gud på dem med glädje och välsignade dem allesammans. Föröka er och fyll haven, sa han, och till fåglarna sa han: Föröka er ni också och uppfyll jorden!

23 Detta avslutade den femte dagen.

24 Sedan sa Gud: Låt jorden bära fram djur av alla slag - boskap, kräldjur och vilda djur. Det blev så.

25 Gud skapade alla slags vilda djur och boskap och kräldjur, och Gud var nöjd med det han hade gjort.

26 Sedan sa Gud: Låt oss skapa människan, lik oss själva, att härska över allt liv i havet och i luften och på jorden.

27 Alltså skapade Gud människan lik hennes Skapare, lik sig själv skapade Gud människan till man och kvinna.

28 Gud välsignade dem och sa: Föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. Ni ska härska över fiskarna, fåglarna och alla djuren.

29 Lyssna! Jag ger er de fröbärande växterna på hela jorden och alla fruktträden. De ska ge er mat.

30 Åt djuren och fåglarna ger jag däremot allt gräs och andra gröna växter som föda.

31 Sedan såg Gud på allt han hade skapat, och han var mycket nöjd. Detta avslutade den sjätte dagen.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 1

Сотворение мира

1В начале Всевышний[a] сотворил небо и землю. Земля была пуста и безлика, тьма была над бездной, и Дух Всевышнего парил над водами.

И сказал Всевышний: «Да будет свет», и появился свет. Всевышний увидел, что свет хорош, и отделил его от тьмы. Он назвал свет «днём», а тьму – «ночью». И был вечер, и было утро – день первый.

И сказал Всевышний: «Да будет свод между водами, чтобы отделить воду от воды». Всевышний создал свод и отделил воду под сводом от воды над ним; и стало так. И Он назвал свод «небом». И был вечер, и было утро – день второй.

И сказал Всевышний: «Да соберутся вместе воды под небом, и да появится суша». И стало так. 10 Назвал Он сушу «землёй», а собранные воды назвал «морями». И увидел Всевышний, что это хорошо. 11 И сказал Он: «Да произведёт земля растительность: растения с их семенами и различные виды деревьев на земле, которые приносят плод с семенем внутри». И стало так. 12 Земля произвела растительность: разные виды растений, приносящих семя, и все виды деревьев, приносящих плод с семенем внутри. И увидел Всевышний, что это хорошо. 13 И был вечер, и было утро – день третий.

14 И сказал Всевышний: «Да будут светила на небесном своде, чтобы отделять день от ночи, и пусть они служат знаками, чтобы различать времена, дни и годы, 15 и пусть они будут светильниками на небесном своде, чтобы светить на землю». И стало так. 16 Всевышний создал два великих светила – большое светило, чтобы управлять днём, и малое светило, чтобы управлять ночью, а также Он создал и звёзды. 17 Всевышний поместил их на небесном своде, чтобы они светили на землю, 18 управляли днём и ночью и отделяли свет от тьмы. И увидел Всевышний, что это хорошо. 19 И был вечер, и было утро – день четвёртый.

20 И сказал Всевышний: «Да наполнится вода живностью, и да полетят над землёй по небосводу птицы». 21 Всевышний создал огромных морских тварей, разные виды движущейся живности, кишащей в воде, и разные виды крылатой птицы. И увидел Он, что это хорошо. 22 Всевышний благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте воды в морях, и пусть птицы множатся на земле». 23 И был вечер, и было утро – день пятый.

24 И сказал Всевышний: «Да произведёт земля разные виды живности: скот, пресмыкающихся и диких зверей». И стало так. 25 Всевышний создал разные виды диких зверей, и скота, и все виды пресмыкающихся. И увидел Он, что это хорошо.

26 Потом Всевышний сказал: «Создадим человека[b] – Наш образ и Наше подобие (в духовном плане), – пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землёй и над всеми пресмыкающимися». 27 Так Всевышний создал человека, по образу Своему, по образу Всевышнего сотворил его, создал их как мужчину и женщину.

28 Всевышний благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь; наполняйте землю и владейте ею. Царствуйте над рыбами морскими, и птицами небесными, и над всеми пресмыкающимися».

29 Затем Всевышний сказал: «Я даю вам все растения с семенами по всей земле и все деревья, дающие плод с семенем внутри; они будут вам в пропитание. 30 И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всем пресмыкающимся – всем, в ком дышит жизнь, – Я даю в пищу всякую зелень». И стало так.

31 Всевышний посмотрел на всё, что Он создал, и всё было очень хорошо. И был вечер, и было утро – день шестой.

Footnotes

  1. 1:1 Всевышний   – на языке оригинала: «Элохим» – слово, родственное арабскому «Аллах». См. приложение V.
  2. 1:26 Или: «человеческий род»; на языке оригинала: «адам» (см. также 3:20).