Nya Levande Bibeln

Apostlagärningarna 9

Sauls överraskande omvändelse

1Men Saul som var fylld av hat och mordlust och ville ta livet av varenda kristen, gick till översteprästen i Jerusalem.

Han bad att få ett brev adresserat till synagogorna i Damaskus, med order om att man skulle hjälpa honom att arrestera de troende som fanns där, både män och kvinnor, så att han kunde föra dem som fångar till Jerusalem.

Men när han var på väg och närmade sig Damaskus, omgavs han plötsligt av ett blixtrande ljussken från himlen.

Han föll till marken och hörde en röst som sa: Saul! Saul! Varför förföljer du mig?

Vem är du, Herre? svarade han.Rösten sa: Jag är Jesus, den som du förföljer!

Res dig nu upp och gå in i staden och vänta där så ska du få veta mera.

Männen som var tillsammans med Saul stod där alldeles stumma av förvåning, för de hörde ljudet av rösten men såg inget.

8-9 När Saul så småningom reste sig från marken, märkte han att han inte kunde se. Man var tvungen att leda honom in i Damaskus. Där stannade han i tre dagar, fortfarande helt blind, och han varken åt eller drack på hela tiden.

10 Men i Damaskus fanns det en troende man som hette Ananias. Herren talade till honom i en syn och sa: Ananias!Ja, Herre! svarade han.

11 Och Herren sa: Gå till Raka gatan, till det hus där det bor en man som heter Judas, och fråga efter Saul från Tarsos. Han ber till mig just nu, för

12 jag har i en syn visat honom att en man som heter Ananias ska komma in och lägga sina händer på honom, så att han kan se igen!

13 Men Herre! utropade Ananias. Jag har hört om allt det fruktansvärda den mannen gjort mot de troende i Jerusalem,

14 och vi vet att han har en häktningsorder med sig från översteprästerna. De har gett honom fullmakt att arrestera varenda troende i Damaskus!

15 Men Herren sa: Gå, och gör som jag säger, för jag har valt ut Saul till att vara mitt redskap. Han ska föra mitt ord till länder och kungar och till Israels folk.

16 Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mig.

17 Då gick Ananias dit och fann Saul, och han lade sina händer på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen, har sänt mig för att du ska bli fylld med den helige Ande och få din syn tillbaka.

18 Och i samma ögonblick kunde Saul se. Det var som om fjäll föll från hans ögon! Sedan blev han genast döpt.

19 Därefter åt han och fick så krafterna tillbaka.

Saul predikar frimodigt

20 Han stannade hos de troende i Damaskus några dagar, och så snart det var möjligt gick han till synagogan, för att inför alla berätta de goda nyheterna att Jesus verkligen är Guds Son.

21 Alla som hörde honom blev häpna och frågade: Är inte det här samme man som i Jerusalem så häftigt har förföljt alla som var anhängare till Jesus? Vi har hört att han kom hit för att arrestera dem allesammans och ta dem med sig som fångar till översteprästerna.

22 Men Saul uppträdde med allt större kraft, och judarna i Damaskus kunde inte säga emot honom när han bevisade att Jesus verkligen är Kristus.

23 Efter en tid beslutade de judiska ledarna sig för att döda Saul.

24 Men Saul fick höra om deras planer och att de bevakade stadsportarna natt och dag och var beredda att mörda honom.

25 En natt firade därför några av hans nyomvända vänner ner honom från stadsmuren i en korg.

26 När han sedan kom till Jerusalem försökte han träffa de troende, men alla var rädda för honom och ingen vågade lita på honom.

27 Då följde Barnabas med honom till apostlarna och berättade för dem hur Saul hade sett Herren på Damaskusvägen, och om vad Herren hade sagt till honom och om hur han sedan ivrigt predikat om Jesus.

28 Då accepterade de honom. Därefter var han ständigt tillsammans med de troende

29 och talade frimodigt i Herrens namn. Men några grekisktalande judar, som han diskuterade med, sammangaddade sig för att mörda honom.

30 När de andra troende hörde talas om detta, tog de honom med sig till Caesarea och skickade sedan iväg honom till hans hemstad Tarsos.

31 Nu levde församlingarna i Judeen, Galileen och Samarien i fred. De troende växte till i lydnad och lärde sig att leva i Herrens fruktan, och under den helige Andes ledning kom många fler till tro.

Petrus botar Aineas och Dorkas

32 Petrus reste från plats till plats för att besöka dem, och på sina resor kom han också till de troende i staden Lydda.

33 Där träffade han en man, som hette Aineas, som var förlamad och sängliggande sedan åtta år.

34 Petrus sa till honom: Aineas! Jesus Kristus har botat dig. Res dig upp och bädda din säng! Omedelbart blev han botad.

35 Och hela befolkningen i Lydda och Saron började tro på Herren, när de såg Aineas gå omkring frisk och kry.

36 I staden Joppe fanns det en kvinna som hette Dorkas, en troende som alltid gjorde gott mot andra, särskilt mot de fattiga.

37 Vid den tiden blev hon sjuk och dog. Hennes vänner gjorde henne i ordning för begravningen och lade henne i ett rum en trappa upp.

38 Men när de hörde att Petrus var i närheten av Lydda, skickade de iväg två män för att be honom komma till dem i Joppe.

39 Det gjorde han. Så snart han kom dit, tog de honom med en trappa upp i huset där Dorkas låg. Rummet var fyllt av gråtande änkor, som visade Petrus de förkläden och andra plagg som Dorkas hade gjort åt dem.

40 Då sa Petrus till alla att lämna rummet. Sedan böjde han knä och bad. Därefter vände han sig till den döda och sa: Res dig upp, Dorkas, och då öppnade hon sina ögon.

41 Han räckte henne handen och hjälpte henne upp och ropade på de troende och änkorna för att de skulle komma in och se att hon levde.

42 Nyheten spreds i hela staden och många började tro på Herren.

43 Och Petrus stannade ganska länge i Joppe och bodde under tiden hos garvaren Simon.