Nya Levande Bibeln

Apostlagärningarna 8

Svår förföljelse tvingar de troende på flykt

1Paulus var helt och hållet med på att Stefanos skulle dödas. Samma dag bröt en stor förföljelsevåg ut mot de troende. Den drabbade hela församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna flydde till Judeen och Samarien.

Men några fromma män kom och begravde Stefanos under djup sorg.

Saul var våldsam i sin förföljelse av de troende. Han gjorde allt för att utrota dem. Han bröt sig till och med in i deras hem och släpade ut män och kvinnor och satte dem i fängelse.

Men de troende, som hade flytt från Jerusalem, vandrade omkring och predikade de goda nyheterna om Jesus överallt dit de kom.

Filippos, till exempel, gick till staden Samaria och berättade för människorna där om Kristus.

Folket lyssnade uppmärksamt till vad han hade att säga när de såg de märkliga under han gjorde.

Många onda andar drevs ut och lämnade sina offer under högljudda rop, och många som hade varit förlamade eller handikappade på annat sätt blev botade.

Därför blev det stor glädje i den staden.

Filippos och trollkarlen Simon

9-11 En man som hette Simon hade sysslat med svart magi i många år. Han var en mycket inflytelserik och självsäker man, eftersom han kunde göra häpnadsväckande saker - faktum är att samarierna ofta talade om honom som Messias.

12 Men nu trodde de på Filippos budskap om Guds rike och att Jesus var Messias. Många män och kvinnor döptes,

13 och Simon själv kom till tro och blev döpt. Sedan följde han Filippos vart han gick, och han häpnade över de under Filippos gjorde.

14 När apostlarna i Jerusalem fick höra att folket i Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de Petrus och Johannes till dem.

15 Så snart de två kom dit började de be för alla de nyomvända att de skulle få ta emot den helige Ande.

16 Anden hade nämligen inte ännu kommit över någon av dem. De hade bara döpts i Herren Jesu namn.

17 Petrus och Johannes lade därför sina händer på de troende, och de tog då emot den helige Ande.

18 När Simon såg att den helige Ande förmedlades genom att apostlarna lade händerna på människors huvuden, erbjöd han dem pengar för att få samma förmåga.

19 Låt mig också få denna makt, utbrast han, så att människor får den helige Ande när jag lägger mina händer på dem.

20 Men Petrus svarade: Dina pengar liksom du själv kommer att gå förlorade för alltid. Tror du att Guds gåva kan köpas!

21 Du kan inte ha någon del i detta, för ditt hjärta är inte rent inför Gud.

22 Vänd om från din stora ondska och be till Gud. Kanske kommer han ändå att förlåta dig för dina onda tankar.

23 Jag ser att det finns avundsjuka och synd i ditt hjärta.

24 Be för mig, ropade Simon, så att inte detta fruktansvärda händer mig!

25 Sedan de vittnat och predikat Ordet i Samarien återvände Petrus och Johannes till Jerusalem. På vägen stannade de i flera byar i landskapet för att också där predika de goda nyheterna.

Filippos och den etiopiske ministern

26 Men en Herrens ängel visade sig för Filippos och sa till honom: Gå ut på vägen som går från Jerusalem genom Gazaöknen och som ligger öde och se till att du kommer dit mitt på dagen.

27 Han gjorde det, och där på vägen kom ingen mindre än Etiopiens finansminister, en man med stort inflytande hos Kandake, den etiopiska drottningen. Han hade rest till Jerusalem för att be i templet,

28 och nu var han på väg tillbaka i sin vagn och satt och läste högt ur profeten Jesajas bok.

29 Den helige Ande sa till Filippos: Gå fram till vagnen och gå bredvid den!

30 Filippos rusade fram och hörde vad mannen läste och frågade: Förstår du det du läser?

31 Hur skulle jag kunna göra det, när det inte finns någon som undervisar mig? svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp i vagnen och sätta sig bredvid honom.

32 Det ställe i Skriften han hade läst var detta:Han leddes bort som ett får för att slaktas, och var som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun.

33 I sin förnedring blev han nekad rättvisa, och vem kan beskriva den stora ondska som fanns i människorna omkring honom? För hans liv rycktes bort från jorden.

34 Mannen frågade Filippos: Talade Jesaja om sig själv eller om någon annan?

35 Filippos började då med utgångspunkt från detta profetord att predika de goda nyheterna om Jesus Kristus.

36 Medan de reste vägen fram kom de till en vattendamm. Då sa mannen: Titta där, där finns vatten! Skulle jag inte kunna bli döpt här?

37 Visst kan du det, svarade Filippos, om du tror av hela ditt hjärta.Och mannen svarade: Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.

38 Han stannade vagnen, och tillsammans steg de ner i vattnet, och Filippos döpte honom.

39 När de kom upp ur vattnet förde Herrens Ande bort Filippos, och mannen såg honom aldrig mer, men han fortsatte sin resa full av glädje.

40 Filippos sågs därefter i Ashdod och i stad efter stad på vägen till Caesarea förkunnade han de goda nyheterna.