Nya Levande Bibeln

Apostlagärningarna 6

Församlingen utser sju medhjälpare till apostlarna

1Men när de troendes antal ökade så snabbt, uppstod det en hel del missnöje bland dem. De nyomvända bland de grekisktalande klagade över att man glömde bort deras änkor och att de inte fick lika mycket mat vid den dagliga utdelningen som de hebreisktalande änkorna fick.

De tolv kallade därför samman de troende till ett möte.Vi bör använda vår tid till att predika och inte till att sköta matutdelningen, sa de.

Ta därför reda på, kära bröder, vem ibland er som är mest lämpad för detta. Välj sedan ut sju män, som är pålitliga och fyllda av den helige Ande, och som alla uppskattar. Vi kommer därefter att anförtro den här uppgiften åt dem.

Sedan kan vi använda vår tid till bön och tjänsten att predika Guds ord.

Alla tyckte att detta lät förnuftigt, och de valde följande män: Stefanos, en man som var full av tro och helig Ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos från Antiochia, en före detta hedning, som blivit omvänd till den judiska tron och sedan blivit kristen.

Dessa sju fördes fram inför apostlarna som bad för dem och välsignade dem genom att lägga sina händer på dem.

Guds ord nådde nu ut i allt större kretsar, och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Många av de judiska prästerna blev också omvända.

Stefanos arresteras

Stefanos, som var en man fylld av tro och den helige Andes kraft, gjorde uppseendeväckande under bland folket.

Men en dag började några män från en synagoga som kallades De frigivnas synagoga (vars medlemmar var judar, som tidigare varit slavar) och diskutera med Stefanos. De fick snart sällskap med judar från Kyrene, Alexandria i Egypten och de turkiska provinserna Kilikien och Asien.

10 Men ingen av dem kunde stå emot Stefanos visa och andefyllda argument.

11 Därför kom de överens med några män om att de skulle ljuga och påstå att de hört Stefanos förbanna Mose och till och med Gud.

12 Denna anklagelse mot Stefanos gjorde folkmassan rasande, och de judiska ledarna grep honom och förde honom inför rådet.

13 Vittnena fortsatte ljuga och påstod än en gång att Stefanos ofta hade angripit templet och Moses lagar.

14 Vi har själva hört honom säga att den där Jesus från Nasaret ska förstöra templet och upphäva alla Moses lagar, påstod de.

15 I samma ögonblick kunde alla i rådssalen som hade ögonen på Stefanos se att hans ansikte lyste som en ängels!