Nya Levande Bibeln

Amos 6

Herren avskyr Israels högmod

1Stackars dem som lever i lyx i Jerusalem och Samaria, städerna som är så berömda och populära.

Gå över till Kalne och se vad som händer där! Gå sedan till Stora Hamat och till Gat i filisteernas land! En gång var de bättre och mäktigare än ni, men se på dem nu!

Ni slår bort alla tankar på straffet som väntar er, men genom era onda gärningar drar ni domens dag allt närmare.

Ni ligger på elfenbensbäddar omgivna av lyx och äter den allra finaste mat.

Ni sjunger meningslösa sånger till harpa och menar er vara lika goda sångare och musikanter som kung David.

Ni dricker vin utan måtta och använder rikligt med dyrbar parfym, men ägnar inte en tanke åt dem av era landsmän som är i behov av hjälp.

Därför kommer ni att bli de första som får gå i landsflykt. Plötsligt ska allt ert festande ta slut.

Herren, härskarornas Gud, har svurit vid sitt eget namn: Jag avskyr det stolta folket i Israel och hatar deras lyx. Jag ska överlämna staden och allt i den till deras fiender.

Om det så bara finns tio man kvar, eller ett enda hus, så ska de också gå under.

10 Och om en släkting kommer till ett hus för att bränna de döda kropparna ska han fråga den ende överlevande därinne: Finns det några fler kvar? När han får ett nej till svar fortsätter han: Tyst, nämn inte Herrens namn, för han kan höra dig.

11 Herren hade nämligen befallt: Alla hus både stora och små, ska slås i spillror.

12 Vilken nytta gör en häst bland klippblock, och vem kan plöja med oxar i havet? Lika dåraktigt är det av er att nonchalera rättvisan och förvränga rätten.

13 Ni gläder er över er storhet, men är mindre än ingenting! Ni är stolta över er själva, men er styrka är inget att räkna med.

14 Israel, jag ska sända ett folk mot dig som ska förtrycka dig ända från din norra gräns till landets sydspets, hela vägen från Hamat till Hedmarksbäcken, säger Herren, härskarornas Gud.