Nya Levande Bibeln

2 Timotheosbrevet 2

Följ Kristus till varje pris

1Timotheos, min son, bli allt starkare i den nåd som Jesus Kristus ger dig. Undervisa andra om det som du och många andra har hört mig tala om.

Ge det vidare till människor man kan lita på och som i sin tur kan föra det vidare till andra.

Bär din del av lidandet som en god Jesu Kristi soldat, på samma sätt som jag gör.

Och som en Kristi soldat ska du inte låta dig hindras av världsliga angelägenheter, för då kan du inte till fullo tjäna den som tog dig i sin tjänst.

Följ de regler som Herren har ställt upp för din tjänst, precis som en idrottsman måste följa vissa regler i en tävling. Om han inte gör det blir han diskvalificerad och utan pris.

Bonden kan inte heller njuta av sin välförtjänta skörd förrän han har arbetat hårt.

Tänk på vad jag just sagt! Herren ska hjälpa dig att förstå det.

Glöm aldrig att Jesus Kristus, som föddes inom kung Davids släkt, uppstod från de döda.

Det är därför att jag predikat detta glada budskap som jag har råkat i svårigheter. Man har satt mig i fängelse som en brottsling. Men Guds ord kan man inte spärra in på det sätt man gjort med mig.

10 Jag är mer än villig att lida, om det kan leda till frälsning och evig härlighet genom Jesus Kristus för dem som Gud har valt ut.

11 Jag hämtar tröst i det faktum att om vi har dött med Kristus ska vi också leva med honom.

12 Om vi tycker att vår nuvarande tjänst för honom är svår ska vi komma ihåg att vi en dag ska regera med honom. Om vi ger upp när vi möter lidande och vänder Kristus ryggen, så måste han vända ryggen till oss.

13 Men även om vi sviker honom, förblir han trogen mot oss och vill hjälpa oss, för han kan inte överge oss, som är en del av honom själv. Han håller alltid sina löften till oss.

Diskussioner leder ingenstans

14 Påminn alla om dessa sanningar och befall dem i Herrens namn att inte hålla på att diskutera meningslösa frågor. Sådana diskussioner ställer bara till förvirring och är inte till någon nytta, utan tvärtom skadliga.

15 Arbeta flitigt, så att Gud kan säga till dig: Bra gjort! Var en god arbetare, så att du inte behöver skämmas när Gud granskar ditt arbete. Lär dig vad hans ord säger och betyder.

16 Håll dig undan från alla dumma debatter. De som håller på med sådant kommer allt längre bort från Gud.

17 Deras prat kommer att leda människor vilse och skapa strid. Två exempel på detta är Hymenaios och Filetos som i sin debattiver

18 har lämnat sanningens väg och nu påstår att de dödas uppståndelse redan har ägt rum. De har också försvagat den kristna tron hos många.

19 Men Guds sanning är lika fast som en väldig klippa, och ingenting kan rubba den. Den är en grundsten, och på den stenen står skrivet: Herren känner dem som tillhör honom och En människa som bekänner sig till Herren ska inte göra det som är orätt.

20 I ett förmöget hem finns det skålar och fat, inte bara av guld och silver, utan också av trä och lera. De finare används bara vid speciella tillfällen, och de andra bara till vardags.

21 Håller du dig borta från synden, liknar du en skål av renaste guld. Då kan Kristus själv använda dig för sina högsta syften.

22 Var på din vakt mot de faror och frestelser som brukar drabba ungdomar! Satsa i stället allt på att göra det som är rätt inför Gud. Sträva efter tro, kärlek, och gemenskap tillsammans med andra som i uppriktighet älskar Herren.

23 Än en gång ber jag dig undvika att bli indragen i meningslösa dispyter, som bara gör människor upprörda och arga.

24 Guds tjänare får inte gräla. De måste vara vänliga mot alla och tålmodigt undervisa dem som handlar fel.

25 Var ödmjuk när du försöker undervisa dem som inte har sanningen klar för sig, och som går emot dig. Om du talar milt och hänsynsfullt till dem är det troligt att de tar sitt förnuft till fånga

26 och kommer loss ur den fälla Satan lagt ut för dem och som gör dem till slavar under synden.