Nya Levande Bibeln

2 Thessalonikerbrevet 2

När Kristus kommer tillbaka

1-2 Hur ska det då gå till när vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka och vi ska samlas för att möta honom? Kära bröder, låt er inte skrämmas och tappa inte heller fattningen när ni hör rykten om att Herrens dag redan är här. Och om ni hör talas om att människor ser syner och får speciella budskap från Gud om detta, eller får höra om brev som påstås komma från mig, så tro dem inte.

Låt er inte ryckas med och bli lurade, vad de än säger.Två saker kommer nämligen att inträffa innan den dagen kommer. För det första ska det komma en tid av våldsamt uppror mot Gud, och sedan måste upprorets människa som förkroppsligar allt ont öppet träda fram.

Han kommer att trotsa allt gudomligt som finns och upphöja sig över allt som är heligt. Och han ska ta plats i Guds tempel och påstå att han själv är Gud.

Kommer ni inte ihåg att jag berättade det när jag var hos er?

Ni vet också vad som hindrar honom från att träda fram redan nu, vad som gör att han kan komma först när hans tid är inne.

Det verk av ondska och laglöshet som denne upprorsman ska utföra när han kommer ser ni redan spår av. Men själv träder han inte fram förrän den som håller honom tillbaka stiger åt sidan.

Men då kommer han, denna ogudaktiga människa, som Herren Jesus när han kommer tillbaka bara behöver andas på för att han ska vara utrotad för gott.

Denne syndens man ska komma som ett Satans redskap, fylld av satanisk makt, och han kommer att lura många med märkliga tecken och under.

10 Med sin förföringskonst ska han vinna över alla dem som är förlorade på sin sida, eftersom de har sagt nej till sanningen. De har vägrat tro sanningen, vägrat älska den och bli räddade genom den.

11 Därför ska Gud överge dem så att lögnen får makt över dem.

12 Och de ska allesammans bli rättvist dömda för att de föredrog orättfärdigheten och vägrade att erkänna sanningen.

Håll fast vid sanningen

13 Men för er ska vi alltid tacka Gud, ni bröder som Herren älskar. Redan från tidens början hade han utvalt er till att bli frälsta, och till att rena er genom den helige Ande och genom er tro på sanningen.

14 Genom oss har han låtit de goda nyheterna bli kända för er så att ni skulle få dela Herrens, Jesu Kristi, härlighet.

15 Kära bröder, kom ihåg allt detta. Och håll er till sanningen, som vi har undervisat er om i våra brev och under den tid vi var hos er.

16 Vi ber att vår Herre Jesus Kristus själv, och Gud, vår Far, som har älskat oss och gett oss en evig tröst och ett hopp som vi inte förtjänar, ska

17 ge er kraft och hjälpa er i allt gott som ni säger och gör.