Nya Levande Bibeln

2 Mosebok 28

Prästernas dräkter

1Du ska avskilja din bror Aron och hans söner Nadab, Abihu, Eleasar och Itamar till präster åt mig.

Gör särskilda kläder åt Aron, för att visa att han är avskild åt Gud. Det ska vara vackra kläder som ger värdighet åt hans tjänst.

Uppmana dem som jag har gjort speciellt skickliga som skräddare att göra kläder åt honom som skiljer honom från andra, när han nu ska vara präst åt mig.

Detta ska du låta göra åt honom: en bröstsköld, en efod, en mantel, en vävd tunika, en turban och ett bälte. Du ska också göra kläder åt Arons söner.

5-6 Efoden ska göras av guld och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn i konstvävnad.

Den ska göras i två delar, ett fram- och ett bakstycke, och fästas ihop med två axelstycken som framtill räcker ner till skärpet, där de fästes vid framstycket.

Skärpet, som ska sitta fast vid efoden, ska göras av samma material, guldtrådar och mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn.

Ta två onyxstenar och rista in namnen på Israels stammar i dem.

10 Sex namn ska finnas på varje sten så att alla stammar finns med, från den äldsta till den yngsta.

11 När du graverar in namnen ska du använda samma teknik som när man graverar signetringar. Stenarna ska vara infattade i guld!

12 Fäst dem vid axlarna på efoden. Aron ska bära Israels barns namn inför Herrens ansikte på sina axlar som en ständig påminnelse.

13-14 Två flätverk av guld ska du låta göra och fästa vid axelstyckena på efodens framsida. Gör också två guldsnoddar och fäst dem vid flätverken.

Bröstskölden

15 Sedan ska du göra en bröstsköld av den allra finaste konstvävnad till att användas när Guds vilja ska klargöras. Använd samma slags material: guld och mörkblått, purpurrött, rosenrött och fint tvinnat vitt garn, precis som du använde i efoden.

16 Bröstskölden ska ha formen av en väska med fyra lika stora sidor.

17 På den ska du sätta in fyra rader med stenar. I första raden ska det vara en karneol, en topas och en smaragd.

18 Den andra raden ska innehålla en karbunkel, en safir och en kalcedon och

19 den tredje en hyacint, en agat och en ametist.

20 I den fjärde raden sätter du en krysolit, en onyx och en jaspis, och de ska alla vara infattade i guld.

21-24 Varje sten ska representera en av Israels tolv stammar, och namnen ska graveras in som på en signetring.

25 Sätt fast bröstskölden vid efoden med de två guldsnoddarna som är fästade vid efodens axelstycken. Var och en av dessa snoddar ska med sin andra ände fästas vid en guldring i bröstsköldens övre hörn.

26 Sedan ska du göra två andra ringar av guld och sätta fast dem i bröstsköldens båda andra hörn och

27 sedan ytterligare två guldringar som ska sitta på efodens axelstycken vid dess nedre kant, där man fäster ihop den över efodens skärp.

28 Knyt fast bröstskölden med ett mörkblått snöre som går från dess ringar in i efodens ringar, så att den sitter ovanför efodens skärp och inte lossnar från efoden.

29 På så sätt ska Aron bära namnen på Israels stammar på bröstskölden över sitt hjärta, när han går in i helgedomen, så att Herren alltid ska bli påmind om dem.

30 I bröstsköldens ficka ska du lägga urim och tummim, så att Aron bär dem vid sitt hjärta när han behöver dem för att inför Herrens ansikte fatta rätt beslut för folket.

Manteln och tunikan

31 Manteln ska du göra helt av mörkblått tyg

32 med en öppning för huvudet. Öppningen ska omges av en vävd krage, så att tyget inte går sönder.

33-34 På den nedre kanten av manteln ska du fästa granatäpplen som är gjorda av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn, och mellan dessa bjällror av guld runt hela fållen.

35 Aron ska alltid bära manteln när han går för att göra tjänst inför Herren. Då hörs bjällrorna när han går in i helgedomen inför Herrens ansikte och när han går ut därifrån, för att man ska kunna veta att han inte har dött.

36 Sedan ska du göra en plåt av rent guld, och på den ska du rista in 'Helgad åt Herren

37-38 Plåten ska du fästa med ett mörkblått snöre framtill på Arons turban. Aron ska bära den i pannan och därmed bära den skuld som följer med de gåvor Israels folk frambär. Den ska alltid bäras när han går inför Herren, så att folket ska få förlåtelse och Herren ta emot offren.

39 Arons tunika ska vävas av fint linnegarn. Väv turbanen på samma sätt. Skärpet ska göras av en konsthantverkare.

40 Åt Arons söner ska du också göra tunikor, skärp och huvudbindlar, så att man visar dem respekt och vördnad.

41 Kläd Aron och hans söner med dessa kläder och invig dem till tjänst åt mig genom att smörja deras huvuden med olivolja.

42 Gör också underkläder av linne åt dem. De ska räcka ner till knäna,

43 och de ska bära dem när de går in i tabernaklet eller till altaret i helgedomen, för att de inte ska ådra sig skuld och dö. Detta är en lag som alltid ska gälla för Aron och hans söner.

Nouă Traducere În Limba Română

Exodul 28

Instrucţiuni privind veşmintele preoţilor

1Apoi adu-i lângă tine, dintre israeliţi, pe fratele tău, Aaron, şi pe fiii săi, Nadab şi Abihu, Elazar şi Itamar, ca să-Mi împlinească slujba de preoţi. Fratelui tău, Aaron, să-i faci veşminte sfinte, ca acestea să-i confere demnitate şi să-i servească drept podoabă; să vorbeşti cu toţi acei oameni pricepuţi, pe care i-am umplut cu un duh de înţelepciune, să facă veşmintele lui Aaron, ca să fie sfinţit şi să-Mi împlinească slujba de preot. Acestea sunt veşmintele pe care trebuie să le facă: un pieptar, un efod, o mantie, o tunică ţesută, o mitră şi un brâu. Atunci când vor face aceste veşminte sfinte pentru fratele tău, Aaron, şi pentru fiii săi, ca aceştia să-Mi împlinească slujba de preoţi, să folosească aur, fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi fir de in subţire.

Instrucţiuni privind efodul

Să facă un efod din aur, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit, lucrat cu măiestrie. Acesta să aibă doi umerari prinşi la cele două margini ale sale, în aşa fel încât să fie unit cu ei. Brâul efodului, care este prins de el, să fie lucrat la fel şi din aceleaşi materiale: din aur, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit.

Să iei două pietre de onix şi să gravezi pe ele numele israeliţilor: 10 şase din numele lor pe o piatră, iar celelalte şase pe cealaltă piatră, în ordinea naşterii lor. 11 Aşa cum este lucrătura gravorului pe o piatră sau aşa cum este gravura unui sigiliu, tot aşa să gravezi pe cele două pietre numele israeliţilor şi să fixezi apoi aceste pietre în monturi de aur. 12 Să pui cele două pietre pe umerarii efodului, ca să fie pietre de aducere-aminte pentru israeliţi. Aaron să poarte numele lor înaintea Domnului, pe umerii săi, ca aducere-aminte. 13 Monturile să le faci din aur; 14 să faci şi două lănţişoare din aur curat, împletite ca nişte funii şi să prinzi aceste lănţişoare de monturi.

Instrucţiuni privind pieptarul

15 Să faci pieptarul judecăţii, lucrându-l cu măiestrie; să-l faci la fel ca efodul, din aur, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit. 16 Să aibă suprafaţa pătrată şi să fie făcut din material dublu; lungimea şi lăţimea să fie de o palmă[a]. 17 Să fixezi pe el patru şiruri de pietre: pe primul şir – un sard, un topaz şi un smarald, 18 pe al doilea şir – un turcoaz, un safir[b] şi un diamant, 19 pe al treilea şir – un iacint, un agat şi un ametist, iar 20 pe al patrulea şir – un crisolit, un onix şi un jasp.[c] Acestea să fie fixate în monturi de aur. 21 Să aveţi douăsprezece pietre cu numele israeliţilor; pe fiecare dintre acestea să fie gravate, asemenea sigiliilor, numele uneia din cele douăsprezece seminţii.

22 Pentru pieptar să faci lănţişoare din aur curat, răsucite ca nişte funii; 23 tot pentru pieptar să mai faci două inele din aur şi să fixezi ambele inele la cele două margini ale pieptarului. 24 Să treci cele două lănţişoare de aur prin cele două inele de la marginile pieptarului, 25 iar celelalte două capete ale lănţişoarelor să le prinzi în cele două monturi şi să le pui peste umerarii efodului, în partea din faţă. 26 Să mai faci două inele de aur şi să le pui la celelalte două margini ale pieptarului, pe partea interioară, în apropierea efodului. 27 Apoi să mai faci încă două inele de aur şi să le pui în partea inferioară a umerarilor efodului, la nivelul legăturilor sale, deasupra brâului efodului. 28 Pieptarul cu inelele lui să fie legat de inelele efodului cu o sfoară albastră, astfel încât să fie fixat peste brâul efodului fără să se mişte de pe efod.[d]

29 Astfel, atunci când va intra în Locul Sfânt, Aaron va purta numele israeliţilor pe inima sa, fixate pe pieptarul judecăţii, pentru o aducere-aminte continuă înaintea Domnului. 30 Pe pieptarul judecăţii să fixezi Urimul şi Tumimul[e]; ele vor fi pe inima lui Aaron atunci când va merge înaintea Domnului. În acest fel, Aaron va purta întotdeauna pe inima sa judecata israeliţilor când va fi înaintea Domnului.

Instrucţiuni cu privire la alte veşminte ale preoţilor

31 Mantia efodului să o faci din fir de culoare albastră. 32 Să aibă o deschizătură pentru cap ca şi deschizătura unei cămăşi cu zale[f], cu un tiv ţesut de jur împrejurul ei, ca să nu se rupă. 33 Pe marginea de jos, de jur împrejur, să-i faci rodii din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, cu clopoţei din aur între ele; 34 să fie câte un clopoţel de aur şi o rodie, un clopoţel de aur şi o rodie, pe marginea de jos a mantiei, de jur împrejur. 35 Aaron să poarte mantia atunci când va face slujba; când va intra în Locul Sfânt, înaintea Domnului şi când va ieşi de acolo, se va auzi sunetul clopoţeilor şi astfel el nu va muri.

36 Să faci apoi o plăcuţă din aur curat şi să gravezi pe ea, aşa cum se gravează un sigiliu: «Sfânt pentru Domnul.» 37 Să o prinzi pe mitră cu o sfoară albastră; ea să se afle în partea din faţă a mitrei. 38 Să fie pe fruntea lui Aaron, iar Aaron va purta asupra lui fărădelegile israeliţilor, când ei îşi vor aduce darurile sfinte; să fie întotdeauna pe fruntea sa, pentru ca ei să fie acceptaţi înaintea Domnului.

39 Să ţeşi apoi o tunică din fir de in subţire şi să faci o mitră tot din fir de in subţire; brâul să fie lucrat la gherghef. 40 Pentru fiii lui Aaron să faci tunici, brâie şi scufii, ca acestea să le confere demnitate şi să le servească drept podoabe. 41 Să-i îmbraci cu ele pe Aaron şi pe fiii lui, după care să-i ungi, să-i învesteşti în slujire şi să-i sfinţeşti, căci ei Îmi vor sluji ca preoţi. 42 Să le faci izmene de in, ca să le acopere goliciunea, de la şold până la coapse. 43 Aaron şi fiii săi să le poarte când intră în Cortul Întâlnirii sau în momentul în care se apropie de altar, ca să slujească în Locul Sfânt; dacă nu vor face aşa, vor aduce vina asupra lor şi vor muri. Aceasta să fie o poruncă veşnică pentru el şi pentru urmaşii lui după el.

Footnotes

  1. Exodul 28:16 Vezi nota de la 25:25; aproximativ 0,22 m
  2. Exodul 28:18 Sau: lapislazuli
  3. Exodul 28:20 Identificarea exactă a anumitor pietre este nesigură
  4. Exodul 28:28 LXX nu conţine aceste versete; în unele variante, pentru a evita decalajul de versete, LXX trece de la v. 22 direct la v. 29, cu un rezumat al vs. 24-25 în v. 29a; în alte variante, decalajul există
  5. Exodul 28:30 Cuvinte cu origine şi sens nesigur, însemnând probabil: Lumini şi Desăvârşiri; pietre cu funcţie oraculară, de căutare a voii lui Dumnezeu, în timp de criză (Num. 27:21; 1 Sam. 28:6; Ezra 2:63); LXX le traduce cu Arătarea şi Adevărul; alte indicii nu avem în VT
  6. Exodul 28:32 Sensul termenului ebraic este nesigur