Nya Levande Bibeln

2 Mosebok 28

Prästernas dräkter

1Du ska avskilja din bror Aron och hans söner Nadab, Abihu, Eleasar och Itamar till präster åt mig.

Gör särskilda kläder åt Aron, för att visa att han är avskild åt Gud. Det ska vara vackra kläder som ger värdighet åt hans tjänst.

Uppmana dem som jag har gjort speciellt skickliga som skräddare att göra kläder åt honom som skiljer honom från andra, när han nu ska vara präst åt mig.

Detta ska du låta göra åt honom: en bröstsköld, en efod, en mantel, en vävd tunika, en turban och ett bälte. Du ska också göra kläder åt Arons söner.

5-6 Efoden ska göras av guld och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn i konstvävnad.

Den ska göras i två delar, ett fram- och ett bakstycke, och fästas ihop med två axelstycken som framtill räcker ner till skärpet, där de fästes vid framstycket.

Skärpet, som ska sitta fast vid efoden, ska göras av samma material, guldtrådar och mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn.

Ta två onyxstenar och rista in namnen på Israels stammar i dem.

10 Sex namn ska finnas på varje sten så att alla stammar finns med, från den äldsta till den yngsta.

11 När du graverar in namnen ska du använda samma teknik som när man graverar signetringar. Stenarna ska vara infattade i guld!

12 Fäst dem vid axlarna på efoden. Aron ska bära Israels barns namn inför Herrens ansikte på sina axlar som en ständig påminnelse.

13-14 Två flätverk av guld ska du låta göra och fästa vid axelstyckena på efodens framsida. Gör också två guldsnoddar och fäst dem vid flätverken.

Bröstskölden

15 Sedan ska du göra en bröstsköld av den allra finaste konstvävnad till att användas när Guds vilja ska klargöras. Använd samma slags material: guld och mörkblått, purpurrött, rosenrött och fint tvinnat vitt garn, precis som du använde i efoden.

16 Bröstskölden ska ha formen av en väska med fyra lika stora sidor.

17 På den ska du sätta in fyra rader med stenar. I första raden ska det vara en karneol, en topas och en smaragd.

18 Den andra raden ska innehålla en karbunkel, en safir och en kalcedon och

19 den tredje en hyacint, en agat och en ametist.

20 I den fjärde raden sätter du en krysolit, en onyx och en jaspis, och de ska alla vara infattade i guld.

21-24 Varje sten ska representera en av Israels tolv stammar, och namnen ska graveras in som på en signetring.

25 Sätt fast bröstskölden vid efoden med de två guldsnoddarna som är fästade vid efodens axelstycken. Var och en av dessa snoddar ska med sin andra ände fästas vid en guldring i bröstsköldens övre hörn.

26 Sedan ska du göra två andra ringar av guld och sätta fast dem i bröstsköldens båda andra hörn och

27 sedan ytterligare två guldringar som ska sitta på efodens axelstycken vid dess nedre kant, där man fäster ihop den över efodens skärp.

28 Knyt fast bröstskölden med ett mörkblått snöre som går från dess ringar in i efodens ringar, så att den sitter ovanför efodens skärp och inte lossnar från efoden.

29 På så sätt ska Aron bära namnen på Israels stammar på bröstskölden över sitt hjärta, när han går in i helgedomen, så att Herren alltid ska bli påmind om dem.

30 I bröstsköldens ficka ska du lägga urim och tummim, så att Aron bär dem vid sitt hjärta när han behöver dem för att inför Herrens ansikte fatta rätt beslut för folket.

Manteln och tunikan

31 Manteln ska du göra helt av mörkblått tyg

32 med en öppning för huvudet. Öppningen ska omges av en vävd krage, så att tyget inte går sönder.

33-34 På den nedre kanten av manteln ska du fästa granatäpplen som är gjorda av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn, och mellan dessa bjällror av guld runt hela fållen.

35 Aron ska alltid bära manteln när han går för att göra tjänst inför Herren. Då hörs bjällrorna när han går in i helgedomen inför Herrens ansikte och när han går ut därifrån, för att man ska kunna veta att han inte har dött.

36 Sedan ska du göra en plåt av rent guld, och på den ska du rista in 'Helgad åt Herren

37-38 Plåten ska du fästa med ett mörkblått snöre framtill på Arons turban. Aron ska bära den i pannan och därmed bära den skuld som följer med de gåvor Israels folk frambär. Den ska alltid bäras när han går inför Herren, så att folket ska få förlåtelse och Herren ta emot offren.

39 Arons tunika ska vävas av fint linnegarn. Väv turbanen på samma sätt. Skärpet ska göras av en konsthantverkare.

40 Åt Arons söner ska du också göra tunikor, skärp och huvudbindlar, så att man visar dem respekt och vördnad.

41 Kläd Aron och hans söner med dessa kläder och invig dem till tjänst åt mig genom att smörja deras huvuden med olivolja.

42 Gör också underkläder av linne åt dem. De ska räcka ner till knäna,

43 och de ska bära dem när de går in i tabernaklet eller till altaret i helgedomen, för att de inte ska ådra sig skuld och dö. Detta är en lag som alltid ska gälla för Aron och hans söner.

Nueva Biblia al Día

Éxodo 28

Las vestiduras sacerdotales

1»Haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales, para que hagan las vestiduras de Aarón, y así lo consagre yo como mi sacerdote.

»Las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, un *efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Al efecto se usará oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino.

El efod

»El *efod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. En sus dos extremos tendrá hombreras con cintas, para que pueda sujetarse. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, y formará con el efod una sola pieza.

»Toma dos piedras de ónice, y graba en ellas los *nombres de los doce hijos de Israel 10 por orden de nacimiento, seis nombres en una piedra, y seis en la otra. 11 Un joyero grabará los nombres en las dos piedras, como los orfebres graban sellos: engarzará las piedras en filigrana de oro 12 y las sujetará a las hombreras del efod. Así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel, para recordarlos ante el Señor. 13 Haz también engastes en filigrana de oro, 14 y dos cadenillas de oro puro, a manera de cordón, para fijar las cadenillas en los engastes.

El pectoral

15 »El pectoral para impartir justicia lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, como hiciste con el *efod. 16 Será doble y cuadrado, de veinte centímetros[a] de largo por veinte de ancho. 17 Engarzarás en él cuatro hileras de piedras preciosas. En la primera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda; 18 en la segunda, una turquesa, un zafiro y un jade; 19 en la tercera, un jacinto, un ágata y una amatista, 20 y en la cuarta, un topacio, un ónice y un jaspe.[b] Engárzalas en filigrana de oro. 21 Deben ser doce piedras, una por cada uno de los doce hijos de Israel. Cada una de las piedras llevará grabada como un sello el *nombre de una de las doce tribus.

22 »Haz unas cadenillas de oro puro, en forma de cordón, para el pectoral. 23 Ponle al pectoral dos anillos de oro, y sujétalos a sus dos extremos. 24 Sujeta las dos cadenillas de oro a los anillos del pectoral, 25 y une los extremos de las cadenillas a los dos engastes, para fijarlos por la parte delantera a las hombreras del efod.

26 »Haz otros dos anillos de oro, y fíjalos en los extremos del pectoral, en su borde interno cercano al efod. 27 Haz dos anillos más, también de oro, para fijarlos por el frente del efod, pero por debajo de las hombreras, cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón. 28 Los anillos del pectoral deberán sujetarse a los anillos del efod con un cordón azul, trabándolo con el cinturón para que el pectoral y el efod queden unidos. 29 De este modo, siempre que Aarón entre en el Lugar Santo llevará sobre su *corazón, en el pectoral para impartir justicia, los nombres de los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor. 30 Sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el *urim y el tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas.

Otras vestiduras sacerdotales

31 »Haz de púrpura todo el manto del *efod, 32 con una abertura en el centro para meter la cabeza. Alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo, como el que se pone a los chalecos,[c] para que no se desgarre. 33 En torno al borde inferior del manto pondrás granadas de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. 34 Por todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada. 35 Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio, para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él esté ante el Señor en el Lugar Santo, y así él no muera.

36 »Haz una placa de oro puro, y graba en ella, a manera de sello: Consagarado al Señor. 37 Sujétala al turbante con un cordón púrpura, de modo que quede fija a éste por la parte delantera. 38 Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas.

39 »La túnica y el turbante los harás de lino. El cinturón deberá estar recamado artísticamente. 40 A los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras, para conferirles honra y dignidad. 41 Una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad[d] y consagrarlos como mis sacerdotes.

42 »Hazles también calzoncillos de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. 43 Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entren en la *Tienda de reunión, o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el Lugar Santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Ésta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes.

Footnotes

  1. Éxodo 28:16 veinte centímetros. Lit. un *palmo.
  2. Éxodo 28:20 La identificación de algunas de estas piedras preciosas no ha podido establecerse con precisión.
  3. Éxodo 28:32 como el que se pone a los chalecos. Frase de difícil traducción.
  4. Éxodo 28:41 para conferirles autoridad. Lit. y llenarás sus manos; también en 29:9.