Nya Levande Bibeln

2 Mosebok 20

De tio buden

1-2 Och Gud sa: Jag är Herren din Gud, som befriade dig från slaveriet i Egypten.

Du ska inte tillbe några andra gudar än mig.

Du ska inte göra några avgudar, inte göra några bilder som föreställer djur, fåglar eller fiskar.

Du ska inte tillbe eller tjäna sådana, för jag, Herren din Gud, är en Gud som inte vill dela din tillbedjan med andra gudar!När jag straffar folket för deras synder och när man hatar mig, låter jag straffet drabba också barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Men jag slösar min kärlek över dem i tusentals generationer, när man älskar mig och lyder mina befallningar.

Du ska inte missbruka Herrens namn. Den som gör det ska inte undgå att bli straffad.

Kom ihåg att betrakta sabbaten som en helig dag.

Sex dagar i veckan är till för dina dagliga göromål och ditt vanliga arbete,

10 men den sjunde dagen är en ledig dag, som du ska vila på inför Herren, din Gud. På den dagen får du inte utföra något som helst arbete, och inte heller får din son, dotter eller tjänare, vare sig man eller kvinna, eller din boskap eller de som bor som främlingar ibland er göra det.

11 På sex dagar skapade nämligen Herren himlen, jorden och havet och allt som finns där, men på den sjunde dagen vilade han. Därför välsignade han sabbatsdagen och avskilde den som en helig dag.

12 Hedra dina föräldrar, så ska du få ett långt och härligt liv i det land som Herren, din Gud, ger dig.

13 Du ska inte döda.

14 Du ska inte begå äktenskapsbrott.

15 Du ska inte stjäla.

16 Du ska inte ljuga.

17 Du ska inte vara avundsjuk på din granne för vad han äger, eller ha begär till hans hustru, slavar, oxar, åsnor eller någonting annat som han har.

18 Allt folket såg eldslågorna och röken som steg upp från berget, och de hörde dundret och det långa basunljudet där de stod på avstånd och darrade av rädsla.

19 De sa till Mose: Tala nu om för oss vad Gud säger, och vi ska lyda, men låt inte Gud tala direkt till oss, för då kanske vi dör.

20 Var inte rädda, sa Mose till dem. Gud vill på det här sättet visa sin fruktansvärda makt, så att ni från och med den här dagen ska akta er för att synda mot honom!

21 Folket stod alltså kvar på avstånd medan Mose gick in i det täta, mörka molnet där Gud var.

22 Herren sa till Mose att han skulle vara Guds talesman inför folket och säga till dem: Ni har själva varit vittnen till att jag talat till er från himlen.

23 Kom nu ihåg att ni inte får tillverka eller tillbe avgudar av silver eller guld eller någonting annat!

24 Det altare du reser åt mig ska vara enkelt och uppbyggt av jord. Frambär dina offer till mig på det, dina brännoffer och tackoffer av får eller oxar. Men bygg altaren bara där jag säger att du ska göra det. Då ska jag komma dit och välsigna dig.

25 Du kan också göra altaren av sten, men om du gör det ska du bara använda ohuggen sten. Om du använder något verktyg på stenen för att forma den, gör du den olämplig för mitt altare.

26 Och du ska inte heller göra en trappa upp till altaret. Om du gör det kanske kläderna inte döljer din nakenhet när du går upp, och det kan Herren inte acceptera.

The Message

Exodus 20

11-2 God spoke all these words:

I am God, your God,
    who brought you out of the land of Egypt,
    out of a life of slavery.

No other gods, only me.

4-6 No carved gods of any size, shape, or form of anything whatever, whether of things that fly or walk or swim. Don’t bow down to them and don’t serve them because I am God, your God, and I’m a most jealous God, punishing the children for any sins their parents pass on to them to the third, and yes, even to the fourth generation of those who hate me. But I’m unswervingly loyal to the thousands who love me and keep my commandments.

No using the name of God, your God, in curses or silly banter; God won’t put up with the irreverent use of his name.

8-11 Observe the Sabbath day, to keep it holy. Work six days and do everything you need to do. But the seventh day is a Sabbath to God, your God. Don’t do any work—not you, nor your son, nor your daughter, nor your servant, nor your maid, nor your animals, not even the foreign guest visiting in your town. For in six days God made Heaven, Earth, and sea, and everything in them; he rested on the seventh day. Therefore God blessed the Sabbath day; he set it apart as a holy day.

12 Honor your father and mother so that you’ll live a long time in the land that God, your God, is giving you.

13 No murder.

14 No adultery.

15 No stealing.

16 No lies about your neighbor.

17 No lusting after your neighbor’s house—or wife or servant or maid or ox or donkey. Don’t set your heart on anything that is your neighbor’s.

18-19 All the people, experiencing the thunder and lightning, the trumpet blast and the smoking mountain, were afraid—they pulled back and stood at a distance. They said to Moses, “You speak to us and we’ll listen, but don’t have God speak to us or we’ll die.”

20 Moses spoke to the people: “Don’t be afraid. God has come to test you and instill a deep and reverent awe within you so that you won’t sin.”

21 The people kept their distance while Moses approached the thick cloud where God was.

22-26 God said to Moses, “Give this Message to the People of Israel: ‘You’ve experienced firsthand how I spoke with you from Heaven. Don’t make gods of silver and gods of gold and then set them alongside me. Make me an earthen Altar. Sacrifice your Whole-Burnt-Offerings, your Peace-Offerings, your sheep, and your cattle on it. Every place where I cause my name to be honored in your worship, I’ll be there myself and bless you. If you use stones to make my Altar, don’t use dressed stones. If you use a chisel on the stones you’ll profane the Altar. Don’t use steps to climb to my Altar because that will expose your nakedness.’”