Nya Levande Bibeln

2 Mosebok 19

Gud uppenbarar sig vid Sinai

1Israeliterna nådde fram till Sinais öken på dagen tre månader efter det att de hade lämnat Egypten.

2-3 Sedan de brutit upp från Refidim, kom de till foten av berget Sinai och slog läger där. Mose gick upp på berget för att vara inför Gud, och han hörde Guds röst säga:Detta ska du meddela Israels folk:

'Ni har sett allt jag gjorde med egyptierna, och hur jag som en örn har burit er på mina vingar för att föra er till mig.

Om ni nu vill lyda mig och hålla er del av överenskommelsen mellan oss, så ska ni vara mitt folk bland alla andra folk på jorden, för hela jorden är min.

Och ni ska vara ett kungarike av präster åt Gud, ett heligt folk.'

Mose vände tillbaka från berget och sammankallade alla ledarna bland folket och talade om för dem vad Herren hade sagt.

Alla var fullständigt eniga och svarade: Vi ska göra allt som han begär av oss. Mose meddelade Herren folkets svar.

Då sa Herren till Mose: Jag ska komma till dig i ett mörkt moln, så att folket kan höra mig när jag talar med dig, och sedan kommer de alltid att tro dig.

10 Gå nu ner och förbered folket på mitt besök. Invig dem i dag och i morgon, och säg åt dem att tvätta sina kläder.

11 I övermorgon ska jag sedan stiga ner på berget Sinai inför deras ögon.

12 Sätt upp en gränslinje som folket inte får passera och säg till dem: 'Ni får inte gå upp på berget eller gå över gränslinjen. Den som gör det ska dö.

13 Ingen hand ska röra vid syndaren, utan denne ska stenas eller skjutas till döds med pilar. Detta gäller både människor och djur. Håll er borta från berget, tills ni hör en lång, utdragen ton från jubelhornet. Då får ni samlas vid foten av berget.'

14 Mose gick då ner till folket och förberedde dem för mötet, och de tvättade sina kläder.

15 Han sa till dem: Förbered er och rena er nu för att möta Herren om två dagar, och tänk på att ni inte får ha sexuellt umgänge under denna reningstid.

16 På tredje dagens morgon utbröt ett väldigt åskväder. Ett stort moln sänkte sig över berget, och det hördes en lång, utdragen ton som från en basun. Folket bävade.

17 Mose ledde då ut dem från lägret för att möta Gud vid foten av berget.

18 Hela Sinais berg var täckt av rök, eftersom Herren steg ner på det i eld. Röken bolmade upp mot skyn, precis som från en smältugn, och hela berget darrade som under en jordbävning.

19 Basunljudet blev allt starkare. Mose talade med Herren, och Herren svarade med hög röst.

20 Herren steg ner på bergets topp och kallade upp Mose till sig.

21 Herren sa till Mose: Gå tillbaka och varna folket för att överträda gränslinjen. De får inte komma upp här för att se Gud, för då ska många dö.

22 Till och med prästerna måste rena sig, för att Herren inte ska förgöra dem.

23 Men folket kan inte komma upp på berget, invände Mose. Du sa att de inte fick det, och du sa till mig att dra en gräns runt berget, som de inte fick överskrida, därför att området innanför den tillhör Gud.

24 Men Herren sa: Gå ner nu och kom sedan tillbaka tillsammans med Aron, men låt inte prästerna och folket gå över gränsen eller försöka att komma hit upp, för då måste jag döda dem.

25 Mose gick då tillbaka ner till folket och påminde dem om vad Gud hade sagt.

New Living Translation

Exodus 19

The Lord Reveals Himself at Sinai

1Exactly two months after the Israelites left Egypt,[a] they arrived in the wilderness of Sinai. After breaking camp at Rephidim, they came to the wilderness of Sinai and set up camp there at the base of Mount Sinai.

Then Moses climbed the mountain to appear before God. The Lord called to him from the mountain and said, “Give these instructions to the family of Jacob; announce it to the descendants of Israel: ‘You have seen what I did to the Egyptians. You know how I carried you on eagles’ wings and brought you to myself. Now if you will obey me and keep my covenant, you will be my own special treasure from among all the peoples on earth; for all the earth belongs to me. And you will be my kingdom of priests, my holy nation.’ This is the message you must give to the people of Israel.”

So Moses returned from the mountain and called together the elders of the people and told them everything the Lord had commanded him. And all the people responded together, “We will do everything the Lord has commanded.” So Moses brought the people’s answer back to the Lord.

Then the Lord said to Moses, “I will come to you in a thick cloud, Moses, so the people themselves can hear me when I speak with you. Then they will always trust you.”

Moses told the Lord what the people had said. 10 Then the Lord told Moses, “Go down and prepare the people for my arrival. Consecrate them today and tomorrow, and have them wash their clothing. 11 Be sure they are ready on the third day, for on that day the Lord will come down on Mount Sinai as all the people watch. 12 Mark off a boundary all around the mountain. Warn the people, ‘Be careful! Do not go up on the mountain or even touch its boundaries. Anyone who touches the mountain will certainly be put to death. 13 No hand may touch the person or animal that crosses the boundary; instead, stone them or shoot them with arrows. They must be put to death.’ However, when the ram’s horn sounds a long blast, then the people may go up on the mountain.[b]

14 So Moses went down to the people. He consecrated them for worship, and they washed their clothes. 15 He told them, “Get ready for the third day, and until then abstain from having sexual intercourse.”

16 On the morning of the third day, thunder roared and lightning flashed, and a dense cloud came down on the mountain. There was a long, loud blast from a ram’s horn, and all the people trembled. 17 Moses led them out from the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. 18 All of Mount Sinai was covered with smoke because the Lord had descended on it in the form of fire. The smoke billowed into the sky like smoke from a brick kiln, and the whole mountain shook violently. 19 As the blast of the ram’s horn grew louder and louder, Moses spoke, and God thundered his reply. 20 The Lord came down on the top of Mount Sinai and called Moses to the top of the mountain. So Moses climbed the mountain.

21 Then the Lord told Moses, “Go back down and warn the people not to break through the boundaries to see the Lord, or they will die. 22 Even the priests who regularly come near to the Lord must purify themselves so that the Lord does not break out and destroy them.”

23 “But Lord,” Moses protested, “the people cannot come up to Mount Sinai. You already warned us. You told me, ‘Mark off a boundary all around the mountain to set it apart as holy.’”

24 But the Lord said, “Go down and bring Aaron back up with you. In the meantime, do not let the priests or the people break through to approach the Lord, or he will break out and destroy them.”

25 So Moses went down to the people and told them what the Lord had said.

Footnotes

  1. 19:1 Hebrew In the third month after the Israelites left Egypt, on the very day, i.e., two lunar months to the day after leaving Egypt. Compare Num 33:3.
  2. 19:13 Or up to the mountain.