Nya Levande Bibeln

2 Mosebok 19

Gud uppenbarar sig vid Sinai

1Israeliterna nådde fram till Sinais öken på dagen tre månader efter det att de hade lämnat Egypten.

2-3 Sedan de brutit upp från Refidim, kom de till foten av berget Sinai och slog läger där. Mose gick upp på berget för att vara inför Gud, och han hörde Guds röst säga:Detta ska du meddela Israels folk:

'Ni har sett allt jag gjorde med egyptierna, och hur jag som en örn har burit er på mina vingar för att föra er till mig.

Om ni nu vill lyda mig och hålla er del av överenskommelsen mellan oss, så ska ni vara mitt folk bland alla andra folk på jorden, för hela jorden är min.

Och ni ska vara ett kungarike av präster åt Gud, ett heligt folk.'

Mose vände tillbaka från berget och sammankallade alla ledarna bland folket och talade om för dem vad Herren hade sagt.

Alla var fullständigt eniga och svarade: Vi ska göra allt som han begär av oss. Mose meddelade Herren folkets svar.

Då sa Herren till Mose: Jag ska komma till dig i ett mörkt moln, så att folket kan höra mig när jag talar med dig, och sedan kommer de alltid att tro dig.

10 Gå nu ner och förbered folket på mitt besök. Invig dem i dag och i morgon, och säg åt dem att tvätta sina kläder.

11 I övermorgon ska jag sedan stiga ner på berget Sinai inför deras ögon.

12 Sätt upp en gränslinje som folket inte får passera och säg till dem: 'Ni får inte gå upp på berget eller gå över gränslinjen. Den som gör det ska dö.

13 Ingen hand ska röra vid syndaren, utan denne ska stenas eller skjutas till döds med pilar. Detta gäller både människor och djur. Håll er borta från berget, tills ni hör en lång, utdragen ton från jubelhornet. Då får ni samlas vid foten av berget.'

14 Mose gick då ner till folket och förberedde dem för mötet, och de tvättade sina kläder.

15 Han sa till dem: Förbered er och rena er nu för att möta Herren om två dagar, och tänk på att ni inte får ha sexuellt umgänge under denna reningstid.

16 På tredje dagens morgon utbröt ett väldigt åskväder. Ett stort moln sänkte sig över berget, och det hördes en lång, utdragen ton som från en basun. Folket bävade.

17 Mose ledde då ut dem från lägret för att möta Gud vid foten av berget.

18 Hela Sinais berg var täckt av rök, eftersom Herren steg ner på det i eld. Röken bolmade upp mot skyn, precis som från en smältugn, och hela berget darrade som under en jordbävning.

19 Basunljudet blev allt starkare. Mose talade med Herren, och Herren svarade med hög röst.

20 Herren steg ner på bergets topp och kallade upp Mose till sig.

21 Herren sa till Mose: Gå tillbaka och varna folket för att överträda gränslinjen. De får inte komma upp här för att se Gud, för då ska många dö.

22 Till och med prästerna måste rena sig, för att Herren inte ska förgöra dem.

23 Men folket kan inte komma upp på berget, invände Mose. Du sa att de inte fick det, och du sa till mig att dra en gräns runt berget, som de inte fick överskrida, därför att området innanför den tillhör Gud.

24 Men Herren sa: Gå ner nu och kom sedan tillbaka tillsammans med Aron, men låt inte prästerna och folket gå över gränsen eller försöka att komma hit upp, för då måste jag döda dem.

25 Mose gick då tillbaka ner till folket och påminde dem om vad Gud hade sagt.

New International Reader's Version

Exodus 19

Israel Comes to Mount Sinai

1Exactly three months after the people of Israel left Egypt, they came to the Desert of Sinai. After they started out from Rephidim, they entered the Desert of Sinai. They camped there in the desert in front of the mountain.

Then Moses went up to God. The Lord called out to him from the mountain. He said, “Here is what I want you to say to my people, who belong to Jacob’s family. Tell the Israelites, ‘You have seen for yourselves what I did to Egypt. You saw how I carried you on the wings of eagles and brought you to myself. Now obey me completely. Keep my covenant. If you do, then out of all the nations you will be my special treasure. The whole earth is mine. But you will be a kingdom of priests to serve me. You will be my holy nation.’ That is what you must tell the Israelites.”

So Moses went back. He sent for the elders of the people. He explained to them everything the Lord had commanded him to say. All the people answered together. They said, “We will do everything the Lord has said.” So Moses brought their answer back to the Lord.

The Lord spoke to Moses. He said, “I am going to come to you in a thick cloud. The people will hear me speaking with you. They will always put their trust in you.” Then Moses told the Lord what the people had said.

10 The Lord said to Moses, “Go to the people. Today and tomorrow set them apart for me. Have them wash their clothes. 11 Have the people ready by the third day. On that day the Lord will come down on Mount Sinai. Everyone will see it. 12 Put limits for the people around the mountain. Tell them, ‘Be careful that you do not go near the mountain. Do not even touch the foot of it. Whoever touches the mountain must be put to death. 13 Do not lay a hand on any of them. Kill them with stones or shoot them with arrows. Whether they are people or animals, do not let them live.’ They may go near the mountain only when the ram’s horn gives out a long blast.”

14 Moses went down the mountain to the people. After he set them apart for the Lord, they washed their clothes. 15 Then he spoke to the people. He said, “Get ready for the third day. Don’t have sex.”

16 On the morning of the third day there was thunder and lightning. A thick cloud covered the mountain. A trumpet gave out a very loud blast. Everyone in the camp trembled with fear. 17 Then Moses led the people out of the camp to meet with God. They stood at the foot of the mountain. 18 Smoke covered Mount Sinai, because the Lord came down on it in fire. The smoke rose up from it like smoke from a furnace. The whole mountain trembled and shook. 19 The sound of the trumpet got louder and louder. Then Moses spoke. And the voice of God answered him.

20 The Lord came down to the top of Mount Sinai. He told Moses to come to the top of the mountain. So Moses went up. 21 The Lord said to him, “Go down and warn the people. They must not force their way through to see the Lord. If they do, many of them will die. 22 The priests approach the Lord when they serve him. But even they must set themselves apart for the Lord. If they do not, his anger will break out against them.”

23 Moses said to the Lord, “The people can’t come up Mount Sinai. You yourself warned us. You said, ‘Put limits around the mountain. Set it apart as holy.’ ”

24 The Lord replied, “Go down. Bring Aaron up with you. But the priests and the people must not force their way through. They must not come up to the Lord. If they do, his anger will break out against them.”

25 So Moses went down to the people and told them.