Nya Levande Bibeln

2 Mosebok 19

Gud uppenbarar sig vid Sinai

1Israeliterna nådde fram till Sinais öken på dagen tre månader efter det att de hade lämnat Egypten.

2-3 Sedan de brutit upp från Refidim, kom de till foten av berget Sinai och slog läger där. Mose gick upp på berget för att vara inför Gud, och han hörde Guds röst säga:Detta ska du meddela Israels folk:

'Ni har sett allt jag gjorde med egyptierna, och hur jag som en örn har burit er på mina vingar för att föra er till mig.

Om ni nu vill lyda mig och hålla er del av överenskommelsen mellan oss, så ska ni vara mitt folk bland alla andra folk på jorden, för hela jorden är min.

Och ni ska vara ett kungarike av präster åt Gud, ett heligt folk.'

Mose vände tillbaka från berget och sammankallade alla ledarna bland folket och talade om för dem vad Herren hade sagt.

Alla var fullständigt eniga och svarade: Vi ska göra allt som han begär av oss. Mose meddelade Herren folkets svar.

Då sa Herren till Mose: Jag ska komma till dig i ett mörkt moln, så att folket kan höra mig när jag talar med dig, och sedan kommer de alltid att tro dig.

10 Gå nu ner och förbered folket på mitt besök. Invig dem i dag och i morgon, och säg åt dem att tvätta sina kläder.

11 I övermorgon ska jag sedan stiga ner på berget Sinai inför deras ögon.

12 Sätt upp en gränslinje som folket inte får passera och säg till dem: 'Ni får inte gå upp på berget eller gå över gränslinjen. Den som gör det ska dö.

13 Ingen hand ska röra vid syndaren, utan denne ska stenas eller skjutas till döds med pilar. Detta gäller både människor och djur. Håll er borta från berget, tills ni hör en lång, utdragen ton från jubelhornet. Då får ni samlas vid foten av berget.'

14 Mose gick då ner till folket och förberedde dem för mötet, och de tvättade sina kläder.

15 Han sa till dem: Förbered er och rena er nu för att möta Herren om två dagar, och tänk på att ni inte får ha sexuellt umgänge under denna reningstid.

16 På tredje dagens morgon utbröt ett väldigt åskväder. Ett stort moln sänkte sig över berget, och det hördes en lång, utdragen ton som från en basun. Folket bävade.

17 Mose ledde då ut dem från lägret för att möta Gud vid foten av berget.

18 Hela Sinais berg var täckt av rök, eftersom Herren steg ner på det i eld. Röken bolmade upp mot skyn, precis som från en smältugn, och hela berget darrade som under en jordbävning.

19 Basunljudet blev allt starkare. Mose talade med Herren, och Herren svarade med hög röst.

20 Herren steg ner på bergets topp och kallade upp Mose till sig.

21 Herren sa till Mose: Gå tillbaka och varna folket för att överträda gränslinjen. De får inte komma upp här för att se Gud, för då ska många dö.

22 Till och med prästerna måste rena sig, för att Herren inte ska förgöra dem.

23 Men folket kan inte komma upp på berget, invände Mose. Du sa att de inte fick det, och du sa till mig att dra en gräns runt berget, som de inte fick överskrida, därför att området innanför den tillhör Gud.

24 Men Herren sa: Gå ner nu och kom sedan tillbaka tillsammans med Aron, men låt inte prästerna och folket gå över gränsen eller försöka att komma hit upp, för då måste jag döda dem.

25 Mose gick då tillbaka ner till folket och påminde dem om vad Gud hade sagt.

New American Standard Bible

Exodus 19

Moses on Sinai

1In the third month after the sons of Israel had gone out of the land of Egypt, [a]on that very day they came into the wilderness of Sinai. When they set out from Rephidim, they came to the wilderness of Sinai and camped in the wilderness; and there Israel camped in front of the mountain. Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, saying, “Thus you shall say to the house of Jacob and tell the sons of Israel: ‘You yourselves have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagles’ wings, and brought you to Myself. Now then, if you will indeed obey My voice and keep My covenant, then you shall be My [b]own possession among all the peoples, for all the earth is Mine; and you shall be to Me a kingdom of priests and a holy nation.’ These are the words that you shall speak to the sons of Israel.”

So Moses came and called the elders of the people, and set before them all these words which the Lord had commanded him. All the people answered together and said, “All that the Lord has spoken we will do!” And Moses brought back the words of the people to the Lord. The Lord said to Moses, “Behold, I will come to you in a thick cloud, so that the people may hear when I speak with you and may also believe in you forever.” Then Moses told the words of the people to the Lord.

10 The Lord also said to Moses, “Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their garments; 11 and let them be ready for the third day, for on the third day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. 12 You shall set bounds for the people all around, saying, ‘[c]Beware that you do not go up on the mountain or touch the border of it; whoever touches the mountain shall surely be put to death. 13 No hand shall touch him, but he shall surely be stoned or [d]shot through; whether beast or man, he shall not live.’ When the ram’s horn sounds a long blast, they shall come up to the mountain.” 14 So Moses went down from the mountain to the people and consecrated the people, and they washed their garments. 15 He said to the people, “Be ready for the third day; do not go near a woman.”

16 So it came about on the third day, when it was morning, that there were [e]thunder and lightning flashes and a thick cloud upon the mountain and a very loud trumpet sound, so that all the people who were in the camp trembled. 17 And Moses brought the people out of the camp to meet God, and they stood at the [f]foot of the mountain.

The Lord Visits Sinai

18 Now Mount Sinai was all in smoke because the Lord descended upon it in fire; and its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain [g]quaked violently. 19 When the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke and God answered him with [h]thunder. 20 The Lord came down on Mount Sinai, to the top of the mountain; and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. 21 Then the Lord spoke to Moses, “Go down, [i]warn the people, so that they do not break through to the Lord to gaze, and many of them [j]perish. 22 Also let the priests who come near to the Lord consecrate themselves, or else the Lord will break out against them.” 23 Moses said to the Lord, “The people cannot come up to Mount Sinai, for You [k]warned us, saying, ‘Set bounds about the mountain and consecrate it.’” 24 Then the Lord said to him, “[l]Go down and come up again, you and Aaron with you; but do not let the priests and the people break through to come up to the Lord, or He will break forth upon them.” 25 So Moses went down to the people and told them.

Footnotes

 1. Exodus 19:1 Lit on this day
 2. Exodus 19:5 Or special treasure
 3. Exodus 19:12 Lit Take heed to yourselves
 4. Exodus 19:13 I.e. with arrows
 5. Exodus 19:16 Lit sounds
 6. Exodus 19:17 Lit lower part
 7. Exodus 19:18 Or trembled
 8. Exodus 19:19 Or a voice; lit a sound
 9. Exodus 19:21 Lit testify to
 10. Exodus 19:21 Lit fall
 11. Exodus 19:23 Lit testified to
 12. Exodus 19:24 Lit Go, descend