Nya Levande Bibeln

2 Mosebok 19

Gud uppenbarar sig vid Sinai

1Israeliterna nådde fram till Sinais öken på dagen tre månader efter det att de hade lämnat Egypten.

2-3 Sedan de brutit upp från Refidim, kom de till foten av berget Sinai och slog läger där. Mose gick upp på berget för att vara inför Gud, och han hörde Guds röst säga:Detta ska du meddela Israels folk:

'Ni har sett allt jag gjorde med egyptierna, och hur jag som en örn har burit er på mina vingar för att föra er till mig.

Om ni nu vill lyda mig och hålla er del av överenskommelsen mellan oss, så ska ni vara mitt folk bland alla andra folk på jorden, för hela jorden är min.

Och ni ska vara ett kungarike av präster åt Gud, ett heligt folk.'

Mose vände tillbaka från berget och sammankallade alla ledarna bland folket och talade om för dem vad Herren hade sagt.

Alla var fullständigt eniga och svarade: Vi ska göra allt som han begär av oss. Mose meddelade Herren folkets svar.

Då sa Herren till Mose: Jag ska komma till dig i ett mörkt moln, så att folket kan höra mig när jag talar med dig, och sedan kommer de alltid att tro dig.

10 Gå nu ner och förbered folket på mitt besök. Invig dem i dag och i morgon, och säg åt dem att tvätta sina kläder.

11 I övermorgon ska jag sedan stiga ner på berget Sinai inför deras ögon.

12 Sätt upp en gränslinje som folket inte får passera och säg till dem: 'Ni får inte gå upp på berget eller gå över gränslinjen. Den som gör det ska dö.

13 Ingen hand ska röra vid syndaren, utan denne ska stenas eller skjutas till döds med pilar. Detta gäller både människor och djur. Håll er borta från berget, tills ni hör en lång, utdragen ton från jubelhornet. Då får ni samlas vid foten av berget.'

14 Mose gick då ner till folket och förberedde dem för mötet, och de tvättade sina kläder.

15 Han sa till dem: Förbered er och rena er nu för att möta Herren om två dagar, och tänk på att ni inte får ha sexuellt umgänge under denna reningstid.

16 På tredje dagens morgon utbröt ett väldigt åskväder. Ett stort moln sänkte sig över berget, och det hördes en lång, utdragen ton som från en basun. Folket bävade.

17 Mose ledde då ut dem från lägret för att möta Gud vid foten av berget.

18 Hela Sinais berg var täckt av rök, eftersom Herren steg ner på det i eld. Röken bolmade upp mot skyn, precis som från en smältugn, och hela berget darrade som under en jordbävning.

19 Basunljudet blev allt starkare. Mose talade med Herren, och Herren svarade med hög röst.

20 Herren steg ner på bergets topp och kallade upp Mose till sig.

21 Herren sa till Mose: Gå tillbaka och varna folket för att överträda gränslinjen. De får inte komma upp här för att se Gud, för då ska många dö.

22 Till och med prästerna måste rena sig, för att Herren inte ska förgöra dem.

23 Men folket kan inte komma upp på berget, invände Mose. Du sa att de inte fick det, och du sa till mig att dra en gräns runt berget, som de inte fick överskrida, därför att området innanför den tillhör Gud.

24 Men Herren sa: Gå ner nu och kom sedan tillbaka tillsammans med Aron, men låt inte prästerna och folket gå över gränsen eller försöka att komma hit upp, för då måste jag döda dem.

25 Mose gick då tillbaka ner till folket och påminde dem om vad Gud hade sagt.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Исх 19

У горы Синай

1Исраильтяне достигли Синайской пустыни ровно через два месяца после ухода из Египта. Покинув Рефидим, они пришли в Синайскую пустыню, где остановились у подножия горы.

Муса взошёл к Аллаху на гору. Вечный обратился к нему с горы и сказал:

– Скажи потомкам Якуба, народу Исраила: «Вы видели, что Я сделал с Египтом, и как Я нёс вас на орлиных крыльях и привёл к Себе. Итак, если вы будете всецело повиноваться Мне и соблюдать священное соглашение, то из всех народов лишь вы будете Моим драгоценным достоянием. Вся земля Моя, но вы будете у Меня царством священнослужителей, святым народом». Скажи это исраильтянам.

Муса спустился, позвал старейшин народа и передал им то, что ему повелел сказать Вечный. Народ ответил единогласно:

– Мы исполним всё, что сказал Вечный.

Муса передал их ответ Вечному.

Вечный сказал Мусе:

– Я приду к тебе в густом облаке, чтобы народ услышал, как Я говорю с тобой, и навсегда поверил тебе.

Муса передал Вечному всё, что сказал народ. 10 Вечный ответил Мусе:

– Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть они выстирают одежду 11 и приготовятся к третьему дню, потому что тогда Вечный сойдёт на гору Синай у них на глазах. 12 Установи для народа границу вокруг горы и скажи им: «Остерегайтесь подниматься на гору и касаться её подножия. Всякий, кто коснётся горы, непременно будет предан смерти. 13 Его забьют камнями или пронзят стрелами: его нельзя будет коснуться рукой. Человек ли то или животное – ему не жить». Лишь когда протяжно протрубит рог, они могут подниматься на гору.

14 Спустившись к народу с горы, Муса освятил его. Они выстирали одежду. 15 Он сказал народу:

– Приготовьтесь к послезавтрашнему дню. Воздержитесь от близости с женщинами.

16 Утром третьего дня были гром и молния, густое облако над горой и громкий трубный звук. Все, кто был в лагере, задрожали. 17 Муса вывел народ из лагеря навстречу Аллаху, и они встали у подножия горы. 18 Гора Синай была застлана дымом, потому что Вечный сошёл на неё в огне. От неё поднимался дым, словно из печи. Вся гора сильно дрожала, 19 а трубный звук становился всё громче и громче. Муса говорил, и Аллах отвечал ему громовым голосом.

20 Вечный сошёл на вершину горы Синай и позвал туда Мусу. Когда Муса поднялся, 21 Вечный сказал ему:

– Сойди и предупреди народ, чтобы они не переступали границу, чтобы посмотреть на Вечного, иначе многие из них умрут. 22 Даже священнослужители, которые приближаются к Вечному, должны освятить себя, иначе Вечный покарает их.

23 Муса сказал Вечному:

– Народ не может подняться на гору Синай, ведь Ты Сам предупредил нас: «Установите границу вокруг горы и освятите её».

24 Вечный ответил:

– Сойди и приведи с собой Харуна. Священнослужители и народ пусть не переступают границу, чтобы подняться ко Мне, иначе Я их покараю.

25 Муса сошёл к народу и передал всё это.