Nya Levande Bibeln

2 Krönikeboken 36

Joahas regerar i Juda

1Josias son Joahas blev utsedd till ny kung.

Han var tjugotre år när han började regera, men hans regeringstid blev bara tre månader lång.

Kungen av Egypten avsatte honom och krävde Juda på hundra talenter i silver (ca 3,75 ton) och en talent i guld (ca 35 kg).

Jojakim regerar i Juda

Egyptens kung utsåg Joahas bror Eljakim till ny kung över Juda. Hans namn blev ändrat till Jojakim. Joahas blev förd som fånge till Egypten.

Jojakim var tjugofem år när han blev kung, och han regerade i elva år i Jerusalem, men hans regeringstid var mycket ogudaktig.

Slutligen besegrade Nebukadnessar, kungen i Babylon, Jerusalem och förde Jojakim i bojor med sig till Babylon.

Nebukadnessar tog också med sig guldföremål från templet och ställde upp dem i sitt eget tempel i Babylon.

Det övriga om Jojakims liv och allt det onda han gjorde finns nedtecknat i Juda kungars krönika. Hans son Jojakin blev kung efter honom.

Jojakin regerar i Juda

Jojakin var arton år när han besteg tronen. Men han regerade bara i tre månader och tio dagar, och det var också en mycket ogudaktig tid i Herrens ögon.

10 På våren efter hans trontillträde blev han kallad till Babylon av kung Nebukadnessar och samtidigt fördes många av templets skatter dit. Nebukadnessar utsåg Jojakins bror Sidkia till kung i Juda och Jerusalem.

Sidkia regerar i Juda

11 Sidkia var tjugoett år när han blev kung, och han regerade i elva år i Jerusalem.

12 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, för han vägrade att ta råd av profeten Jeremia, som gav honom budskap från Herren.

13 Han gjorde uppror mot kung Nebukadnessar, trots att han svurit att vara lojal. Sidkia var en envis och hårdhjärtad man som inte omvände sig till Herren, Israels Gud.

14 Alla ledande personer bland folket började mer och mer att tillbe grannfolkens avgudar och vanhelgade på så sätt Herrens tempel i Jerusalem.

15 Herren, deras förfäders Gud, sände gång på gång sina profeter för att varna dem, för han hade medlidande med dem och sörjde över templet.

16 Men folket hånade dessa Guds budbärare och föraktade vad de sa, och till slut kom Herrens vrede ohjälpligt över dem.

Templet förstörs

17 Herren lät kungen i Babylon anfalla dem och döda deras unga män. Han förföljde dem till och med ända in i templet och hade inget förbarmande med någon. Även unga flickor och gamla män och kvinnor dödades. Herren lät kungen i Babylon utplåna dem fullständigt.

18 Kungen tog också med sig alla de både små och stora föremål som ännu fanns kvar i templet, och skatter från både templet och palatset.

19 Sedan brände hans soldater ner templet, rev ner Jerusalems murar, brände alla palatsen och förstörde allt av värde som fanns kvar.

20 De som överlevde fördes som slavar till kungen i Babylon och hans söner, och de blev kvar där ända tills perserna erövrade landet.

21 Allt det som Jeremia hade talat om inträffade, och landet måste vila i sjuttio år som betalning för de år då folket hade vägrat att hålla sabbaten.

22-23 Men under det första året av den persiske kungen Kores regering, fick Herren honom att göra detta uttalande över hela sitt rike och att meddela det skriftligen:Alla riken på jorden har jag fått av Herren, himlens Gud, och han har uppmanat mig att bygga ett tempel åt honom i Jerusalem i Juda land. Alla ni som tillhör Herrens folk ska vända tillbaka till Israel för att utföra det uppdraget, och Herren ska vara med er.Detta var också en av profeten Jeremias förutsägelser, som nu gick i fullbordan.