Nya Levande Bibeln

2 Korinthierbrevet 10

Paulus menar vad han säger

1Jag, Paulus, vänder mig nu personligen till er i all ödmjukhet precis som Kristus själv skulle göra. Ändå säger en del av er: Paulus är modig när han skriver brev, men när han kommer hit vågar han inte öppna mun!

Jag hoppas att jag inte behöver visa er, när jag kommer, hur bestämd och skarp jag kan vara. Låt mig slippa det. Men jag drar mig naturligtvis inte för att gå emot dem som menar att jag styrs av mänskliga motiv.

Det är sant att jag är en vanlig svag, mänsklig varelse, men jag använder inte världsliga metoder för att vinna mina strider.

Jag använder Guds mäktiga vapen, inte sådana som människor har gjort, för att angripa djävulens befästningar.

Dessa vapen kan bryta ner varje högmodigt argument mot Gud och varje mur som byggs för att hindra människor att finna honom. Med dem kan jag ta varje upprorisk tanke hos människor till fånga och leda den tillbaka till Kristus, så att de inget högre önskar än att lyda honom.

Jag kommer att använda dessa vapen mot var och en som gör uppror sedan jag först använt dem mot er, och ni har kapitulerat för Kristus.

Problemet med er är att ni bara ser mig som en svag och kraftlös person, men ni ser inte under ytan. För om någon kan säga sig äga Kristi kraft och auktoritet så är det jag.

Det kan verka som om jag skryter mer än jag borde med min auktoritet över er. Men Herren har givit mig denna auktoritet för att hjälpa er, inte för att skada er, och jag kan stå för allt jag säger.

Jag säger detta, för att ni inte ska tro att jag bara vill skrämma er när jag tillrättavisar er i mina brev.

10 Bry er inte om hans brev, säger en del. Han använder sig av stora ord, men det är bara luft. När han kommer hit, ska ni få se att han inte är så märkvärdig. Han är heller ingen vidare talare!

11 Men när jag den här gången kommer till er kommer jag att vara lika sträng som i mina brev.

12 Missförstå mig nu inte. Jag vågar inte påstå att jag är lika framstående som dessa män, som har talat om för er hur bra de är! Problemet är att de bara jämför sig med varandra och har sig själva som måttstock. Vilken dumhet!

13 Vi skryter inte med en auktoritet som vi inte har. Vårt mål är att fullfölja den plan som Gud har för er, och denna plan innefattar samarbete med er.

14 Vi går inte för långt när vi påstår att vi har auktoritet över er, för vi var de första som kom till er med de goda nyheterna om Kristus.

15 Och vi försöker inte få beröm för det arbete som någon annan har gjort bland er. I stället önskar vi att er tro ska växa, och vårt arbete bland er utökas inom de gränser Gud fastställt.

16 Därefter ska vi predika de goda nyheterna för andra städer, som ligger längre bort än Korinth, och där ingen annan arbetar ännu. Då kommer det aldrig att kunna sägas att vi arbetar på någon annans åker.

17 Skriften säger: Den som vill berömma sig, ska bara berömma sig av vad Herren gjort.

18 När någon skryter om sig själv och hur bra han har gjort något, så betyder det inte så värst mycket. Men det är skillnad när Herren rekommenderar honom!