Nya Levande Bibeln

1 Timotheosbrevet 5

Ha omsorg om och respekt för varandra

1Var aldrig sträng när du talar till en äldre man, utan undervisa honom med all respekt, precis som du skulle göra med din egen far. Tala till de yngre männen på samma sätt som du talar till bröder, som du älskar.

Behandla en äldre kvinna som din mor och flickor som dina systrar, och ha bara rena tankar om dem.

Församlingen bör kärleksfullt ta hand om de kvinnor som har blivit änkor, om de inte har någon annan som hjälper dem.

Om de har barn eller barnbarn, så är det dessa som bör ta ansvaret för dem. Omsorgen om andra bör börja i hemmet och där ska man ta hand om föräldrar som behöver hjälp. Det gläder Gud när barn visar sin tacksamhet mot de äldre.

Församlingen bör alltså ta hand om de änkor som är fattiga och ensamma och som sätter sitt hopp till Gud och ber till honom dag och natt.

De däremot som bara tänker på nöjen är redan döda fast de alltjämt lever.

Låt dem få veta detta så att de förstår att göra vad som är rätt.

Den som inte tar hand om sina egna släktingar, och då särskilt sin egen familj när de behöver hjälp, har ingen rätt att säga att han är en kristen. Han förnekar sin tro och bär sig sämre åt än den som aldrig har kommit till tro.

En änka, som önskar bli medarbetare i församlingen, bör vara minst sextio år gammal och bara ha varit gift en gång.

10 Hon måste ha ett gott anseende och vara känd för sina goda gärningar. Har hon uppfostrat sina barn väl? Har hon tagit hand om främlingar och visat godhet mot andra kristna? Har hon hjälpt sjuka och behövande? Kort sagt, tar hon vara på varje tillfälle att göra gott?

11 Yngre änkor bör inte komma ifråga för denna uppgift, för det är troligt att de glömmer sitt löfte att bara tjäna Kristus när de så småningom vill gifta sig igen.

12 Då kommer de att känna fördömelse över att de har brutit sitt löfte.

13 Dessutom är det troligt att de blir lata och fördriver sin tid med att gå runt med skvaller från hus till hus och av nyfikenhet lägga sig i vad andra gör.

14 Därför tror jag att det är bättre att unga änkor gifter om sig och får barn och sköter sina egna hem. Då kan ingen tala illa om dem.

15 Jag är nämligen rädd för att några av dem redan har glidit bort från församlingen och blivit vilseledda av Satan.

16 Låt mig än en gång påminna dig om att en änkas släktingar måste ta hand om henne och inte lämna detta åt församlingen. Då kan församlingen i stället använda sina pengar till att hjälpa de änkor som är helt ensamma, och inte vet vart de annars ska vända sig.

17 Församlingsledare, som sköter sitt arbete bra, är värda ordentlig lön, och de bör bemötas med stor respekt, särskilt de som både förkunnar Guds ord och undervisar.

18 Skriften säger ju: Bind inte ihop munnen på oxen när den tröskar säden, låt den äta medan den arbetar. Och på ett annat ställe står det: Arbetaren är värd sin lön.

19 Lyssna inte på klagomål mot en ledare om det inte finns två eller tre vittnen som kan bekräfta dem.

20 Men om han verkligen har felat, bör han bli tillrättavisad inför hela församlingen, så att ingen annan följer hans exempel.

21 Med Gud och Herren Jesus och de heliga änglarna som vittnen befaller jag dig, att du ska göra detta, vare sig en sådan församlingsledare är en god vän till dig eller inte. Alla måste behandlas lika.

22 Ha aldrig bråttom när du ska välja ledare och medhjälpare, för om de inte håller måttet blir du medansvarig i deras synder. Och se till att du själv håller dig borta från all synd.

23 Ta också emot ett personligt råd. Drick inte längre bara vatten. Du är ju sjuk så ofta och då är det bättre för din mage med lite vin.

24 Vissa människors synder är fullt synliga redan här i livet, medan andras kommer att avslöjas först på domens dag.

25 På samma sätt är det med goda gärningar. En del ser man omedelbart, medan andra blir upptäckta långt senare.

New American Standard Bible

1 Timothy 5

Honor Widows

1Do not sharply rebuke an older man, but rather appeal to him as a father, to the younger men as brothers, the older women as mothers, and the younger women as sisters, in all purity.

Honor widows who are widows indeed; but if any widow has children or grandchildren, they must first learn to practice piety in regard to their own family and to [a]make some return to their parents; for this is acceptable in the sight of God. Now she who is a widow indeed and who has been left alone, has fixed her hope on God and continues in entreaties and prayers night and day. But she who gives herself to wanton pleasure is dead even while she lives. [b]Prescribe these things as well, so that they may be above reproach. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.

A widow is to be put on the list only if she is not less than sixty years old, having been the wife of one man, 10 having a reputation for good works; and if she has brought up children, if she has shown hospitality to strangers, if she has washed the [c]saints’ feet, if she has assisted those in distress, and if she has devoted herself to every good work. 11 But refuse to put younger widows on the list, for when they feel sensual desires in disregard of Christ, they want to get married, 12 thus incurring condemnation, because they have set aside their previous [d]pledge. 13 At the same time they also learn to be idle, as they go around from house to house; and not merely idle, but also gossips and busybodies, talking about things not proper to mention. 14 Therefore, I want younger widows to get married, bear children, keep house, and give the enemy no occasion for reproach; 15 for some have already turned aside to follow Satan. 16 If any woman who is a believer has dependent widows, she must assist them and the church must not be burdened, so that it may assist those who are widows indeed.

Concerning Elders

17 The elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard [e]at preaching and teaching. 18 For the Scripture says, “You shall not muzzle the ox while he is threshing,” and “The laborer is worthy of his wages.” 19 Do not receive an accusation against an elder except on the basis of two or three witnesses. 20 Those who continue in sin, rebuke in the presence of all, so that the rest also will be fearful of sinning. 21 I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus and of His chosen angels, to maintain these principles without bias, doing nothing in a spirit of partiality. 22 Do not lay hands upon anyone too hastily and [f]thereby share responsibility for the sins of others; keep yourself [g]free from sin.

23 No longer drink water exclusively, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments.

24 The sins of some men are quite evident, going before them to judgment; for others, their sins follow after. 25 Likewise also, deeds that are good are quite evident, and those which are otherwise cannot be concealed.

Footnotes

  1. 1 Timothy 5:4 Lit give back recompenses
  2. 1 Timothy 5:7 Or Keep commanding
  3. 1 Timothy 5:10 Or holy ones
  4. 1 Timothy 5:12 Lit faith
  5. 1 Timothy 5:17 Lit in word
  6. 1 Timothy 5:22 Lit do not share
  7. 1 Timothy 5:22 Lit pure