Nya Levande Bibeln

1 Timotheosbrevet 5

Ha omsorg om och respekt för varandra

1Var aldrig sträng när du talar till en äldre man, utan undervisa honom med all respekt, precis som du skulle göra med din egen far. Tala till de yngre männen på samma sätt som du talar till bröder, som du älskar.

Behandla en äldre kvinna som din mor och flickor som dina systrar, och ha bara rena tankar om dem.

Församlingen bör kärleksfullt ta hand om de kvinnor som har blivit änkor, om de inte har någon annan som hjälper dem.

Om de har barn eller barnbarn, så är det dessa som bör ta ansvaret för dem. Omsorgen om andra bör börja i hemmet och där ska man ta hand om föräldrar som behöver hjälp. Det gläder Gud när barn visar sin tacksamhet mot de äldre.

Församlingen bör alltså ta hand om de änkor som är fattiga och ensamma och som sätter sitt hopp till Gud och ber till honom dag och natt.

De däremot som bara tänker på nöjen är redan döda fast de alltjämt lever.

Låt dem få veta detta så att de förstår att göra vad som är rätt.

Den som inte tar hand om sina egna släktingar, och då särskilt sin egen familj när de behöver hjälp, har ingen rätt att säga att han är en kristen. Han förnekar sin tro och bär sig sämre åt än den som aldrig har kommit till tro.

En änka, som önskar bli medarbetare i församlingen, bör vara minst sextio år gammal och bara ha varit gift en gång.

10 Hon måste ha ett gott anseende och vara känd för sina goda gärningar. Har hon uppfostrat sina barn väl? Har hon tagit hand om främlingar och visat godhet mot andra kristna? Har hon hjälpt sjuka och behövande? Kort sagt, tar hon vara på varje tillfälle att göra gott?

11 Yngre änkor bör inte komma ifråga för denna uppgift, för det är troligt att de glömmer sitt löfte att bara tjäna Kristus när de så småningom vill gifta sig igen.

12 Då kommer de att känna fördömelse över att de har brutit sitt löfte.

13 Dessutom är det troligt att de blir lata och fördriver sin tid med att gå runt med skvaller från hus till hus och av nyfikenhet lägga sig i vad andra gör.

14 Därför tror jag att det är bättre att unga änkor gifter om sig och får barn och sköter sina egna hem. Då kan ingen tala illa om dem.

15 Jag är nämligen rädd för att några av dem redan har glidit bort från församlingen och blivit vilseledda av Satan.

16 Låt mig än en gång påminna dig om att en änkas släktingar måste ta hand om henne och inte lämna detta åt församlingen. Då kan församlingen i stället använda sina pengar till att hjälpa de änkor som är helt ensamma, och inte vet vart de annars ska vända sig.

17 Församlingsledare, som sköter sitt arbete bra, är värda ordentlig lön, och de bör bemötas med stor respekt, särskilt de som både förkunnar Guds ord och undervisar.

18 Skriften säger ju: Bind inte ihop munnen på oxen när den tröskar säden, låt den äta medan den arbetar. Och på ett annat ställe står det: Arbetaren är värd sin lön.

19 Lyssna inte på klagomål mot en ledare om det inte finns två eller tre vittnen som kan bekräfta dem.

20 Men om han verkligen har felat, bör han bli tillrättavisad inför hela församlingen, så att ingen annan följer hans exempel.

21 Med Gud och Herren Jesus och de heliga änglarna som vittnen befaller jag dig, att du ska göra detta, vare sig en sådan församlingsledare är en god vän till dig eller inte. Alla måste behandlas lika.

22 Ha aldrig bråttom när du ska välja ledare och medhjälpare, för om de inte håller måttet blir du medansvarig i deras synder. Och se till att du själv håller dig borta från all synd.

23 Ta också emot ett personligt råd. Drick inte längre bara vatten. Du är ju sjuk så ofta och då är det bättre för din mage med lite vin.

24 Vissa människors synder är fullt synliga redan här i livet, medan andras kommer att avslöjas först på domens dag.

25 På samma sätt är det med goda gärningar. En del ser man omedelbart, medan andra blir upptäckta långt senare.

Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Тиметею 5

Обязанности перед людьми

1Не делай грубых замечаний старцам, с уважением убеждай их так, как ты убеждал бы своего отца. С молодыми людьми говори как с братьями. С пожилыми женщинами – как с матерями, а с молодыми – как с сёстрами, со всякою чистотою.

Заботься о тех вдовах, которым действительно некому помочь. Если же у вдовы есть дети или внуки, то им следует показать свою веру на деле, заботясь о своей семье и своих родителях. Это приятно Всевышнему. Истинная же вдова, то есть та, что осталась одинокой, надеется на Всевышнего и день и ночь обращается к Нему с просьбами и молитвами. Но если вдова живёт ради своего удовольствия, то её можно считать заживо умершей. Требуй исполнения всего вышесказанного, чтобы не было никаких нареканий. Если же кто не заботится о своих родственниках, и прежде всего о своей семье, тот отрёкся от веры и хуже неверующего.

Не вноси в список[a] вдову, если ей не исполнилось шестидесяти лет и если у неё было больше одного мужа[b]. 10 Должно быть известно, что она совершала хорошие дела: воспитала детей, проявляла гостеприимство, мыла ноги верующим путникам, помогала тем, кому трудно, и посвящала себя различным добрым делам.

11 Молодых вдов в такой список не включай, потому что, когда их чувственные желания становятся сильнее их преданности Масиху, они хотят опять выйти замуж. 12 Так они навлекают на себя осуждение за то, что нарушают свой первоначальный обет[c]. 13 Кроме того, поскольку они не работают, часто у них появляется привычка бессмысленно проводить время, ходить из дома в дом, сплетничать, вмешиваться в чужие дела и говорить то, чего не следует. 14 Поэтому я советую молодым вдовам лучше выходить замуж, рожать детей, вести домашнее хозяйство и не давать врагу повода к злословию, 15 потому что некоторые из них уже оставили свою веру и пошли за сатаной.

16 Если же у кого-либо из верующих женщин есть родственницы-вдовы, они должны помогать им, чтобы те не были дополнительным бременем для общины верующих. А община должна заботиться о тех вдовах, которые действительно нуждаются в помощи.

17 Старейшины, хорошо руководящие общиной верующих, заслуживают уважения и оплаты за их труд[d], особенно те, кто проповедует или учит. 18 Потому что в Писании говорится: «Не закрывай рта молотящему волу»[e] и «Работник заслуживает вознаграждения»[f]. 19 Обвинение против старейшины принимай только при наличии двух или трёх свидетелей.[g] 20 Согрешающих обличай перед всеми открыто, чтобы и другие боялись.

21 Я убедительно прошу тебя перед Всевышним, перед Исой Масихом и перед избранными ангелами: прими эти указания и следуй им непредвзято, не оказывая предпочтения никому.

22 Хорошо подумай, прежде чем посвятить кого-либо на служение в руководстве общины,[h] чтобы не участвовать в чужих грехах. Храни себя чистым.

23 Советую тебе пить не одну только воду, но из-за желудка и твоих частых недомоганий пей немного вина.

24 Грехи некоторых людей очевидны ещё до Суда, тогда как грехи других откроются позже. 25 То же самое касается и добрых дел: одни добрые дела видны сразу, а другие будут обнаружены позже.

Footnotes

  1. 5:9 Это либо был список тех вдов, которых община верующих брала на содержание, либо тех, кого избирали на какое-то определённое служение. Во втором случае вдовы моложе 60 лет также могли получать помощь общины.
  2. 5:9 Было больше одного мужа – можно понимать двояко: 1) была замужем более одного раза; 2) не была верна своему мужу.
  3. 5:12 Очевидно, вдовы, которых вносили в список, давали обет больше никогда не выходить замуж, чтобы посвятить себя Всевышнему.
  4. 5:17 Букв.: «заслуживают двойной чести».
  5. 5:18 Втор. 25:4.
  6. 5:18 Лк. 10:7.
  7. 5:19 См. Втор. 17:6; 19:15; Мат. 18:16.
  8. 5:22 Букв.: «Рук ни на кого не возлагай поспешно».