Nya Levande Bibeln

1 Timotheosbrevet 3

Ledare och medhjälpare

1Den som vill bli församlingsledare, har en hög målsättning och det ställer särskilda krav på honom.

Han ska vara höjd över all kritik. Han får bara leva tillsammans med den kvinna han är gift med. Han ska vara behärskad och omtänksam och ivrig till att göra det som är gott. Gästfrihet måste vara ett utmärkande drag hos honom, likaså att han är en god lärare.

Han får inte missbruka vin eller ha ett häftigt humör utan vara mild och vänlig och fri från penningbegär.

Han måste kunna ta ansvar för sin familj, och fostra sina barn till lydnad,

för hur ska den som inte kan få sin egen familj att vara ett föredöme, kunna ta hand om en hel församling?

En nyomvänd kristen passar inte till församlingsledare. Han kan bli högfärdig för att ha avancerat så snabbt. Att högmod går före fall är Satan själv ett exempel på.

En församlingsledare måste också ha gott anseende bland människor utanför församlingen, så att han inte blir offer för elaka rykten och lurad av Satan.

På samma sätt ska medhjälparna vara goda och pålitliga och stå vid sitt ord. De får inte missbruka vin eller drivas av penningbegär.

De måste vara ärliga och helgjutna efterföljare till Kristus, han som är hemligheten bakom deras tro.

10 Innan de får förtroende som medhjälpare bör man ge dem andra uppgifter i församlingen för att pröva deras karaktär och förmåga. Finns det ingenting att anmärka på dem så kan de sedan väljas till medhjälpare.

11 Också kvinnliga medhjälpare måste ha ett gott anseende. De får inte vara begivna på vin och inte springa med skvaller, utan måste vara behärskade och pålitliga i allt de gör.

12 En medhjälpare får också, precis som en församlingsledare, bara leva tillsammans med den kvinna han är gift med, och han ska kunna fostra sina barn och hålla ordning i sitt hem.

13 De som arbetar föredömligt som medhjälpare kommer att bli rikt belönade, och få en respekterad ställning samtidigt som deras egen frimodiga tro och förtröstan till Herren utvecklas.

14 Jag skriver detta till dig nu, käre Timotheos, trots att jag hoppas att snart få vara hos dig.

15 På så sätt kan du, om det ändå skulle dröja ett tag, veta vilka du bör utse att tjäna i den levande Gudens församling, som förvaltar och upprätthåller Guds sanning.

16 Det är sannerligen inte lätt att leva ett gudfruktigt liv, men svaret finns i Jesus Kristus, som kom till oss som människa. Han var utan synd och ren i sin ande. Han blev betjänad av änglar, blev förkunnad bland folken, togs överallt emot av människor och fördes sedan åter till sin härlighet i himlen.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 3

Episcopi şi diaconi

1Acest cuvânt este vrednic de încredere: dacă doreşte cineva să fie supraveghetor[a], doreşte o lucrare bună. Supraveghetorul însă trebuie să fie fără reproş, soţ al unei singure femei[b], demn, cumpătat, respectabil, ospitalier, capabil să dea învăţătură, să nu fie beţiv, nici bătăuş, ci blând şi nu certăreţ, nu iubitor de bani, să-şi conducă bine propria casă, să-şi ţină copiii în supunere, cu toată demnitatea – pentru că, dacă cineva nu ştie să-şi conducă propria casă, cum se va îngriji de biserica lui Dumnezeu? – să nu fie convertit de curând, ca nu cumva să se umfle de mândrie şi să cadă sub aceeaşi condamnare ca şi diavolul[c]. Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor din afară, ca să nu cadă în dispreţ şi în capcana diavolului.

Diaconii, de asemenea, trebuie să fie onorabili, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu lacomi de câştig; să păstreze taina credinţei cu o conştiinţă curată. 10 Mai întâi, trebuie să fie verificaţi şi abia apoi, dacă se dovedesc a fi fără pată, să slujească drept diaconi. 11 De asemenea, femeile[d] trebuie să fie onorabile, să nu fie acuzatoare, să fie cumpătate, credincioase în toate. 12 Diaconul trebuie să fie soţul unei singure femei şi să-şi conducă bine copiii şi propria casă. 13 Căci cei ce slujesc bine ca diaconi câştigă o poziţie bună pentru ei înşişi şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Cristos Isus.

14 Sper să vin la tine cât de curând, însă îţi scriu aceste lucruri pentru ca, 15 dacă întârzii, să ştii cum trebuie să te comporţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, stâlpul şi temelia adevărului. 16 Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei.

„Cel Ce[e] a fost arătat în trup[f],
    a fost dovedit drept prin Duhul[g],
a fost văzut de îngeri,
    a fost predicat printre neamuri,
a fost crezut în lume,
    a fost luat în slavă.“

Footnotes

  1. 1 Timotei 3:1 Sau: episcop; şi în v. 2
  2. 1 Timotei 3:2 Sau: căsătorit o singură dată; sau: să-i fie credincios soţiei lui; şi în v. 12
  3. 1 Timotei 3:6 Lit.: sub condamnarea diavolului; sau: sub condamnarea pe care diavolul o aduce; diavol (Gr.: diabolos) înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator
  4. 1 Timotei 3:11 Cu referire la soţiile diaconilor
  5. 1 Timotei 3:16 Unele mss conţin: Dumnezeu
  6. 1 Timotei 3:16 Lit.: în carne
  7. 1 Timotei 3:16 Sau: în duh