Nya Levande Bibeln

1 Timotheosbrevet 3

Ledare och medhjälpare

1Den som vill bli församlingsledare, har en hög målsättning och det ställer särskilda krav på honom.

Han ska vara höjd över all kritik. Han får bara leva tillsammans med den kvinna han är gift med. Han ska vara behärskad och omtänksam och ivrig till att göra det som är gott. Gästfrihet måste vara ett utmärkande drag hos honom, likaså att han är en god lärare.

Han får inte missbruka vin eller ha ett häftigt humör utan vara mild och vänlig och fri från penningbegär.

Han måste kunna ta ansvar för sin familj, och fostra sina barn till lydnad,

för hur ska den som inte kan få sin egen familj att vara ett föredöme, kunna ta hand om en hel församling?

En nyomvänd kristen passar inte till församlingsledare. Han kan bli högfärdig för att ha avancerat så snabbt. Att högmod går före fall är Satan själv ett exempel på.

En församlingsledare måste också ha gott anseende bland människor utanför församlingen, så att han inte blir offer för elaka rykten och lurad av Satan.

På samma sätt ska medhjälparna vara goda och pålitliga och stå vid sitt ord. De får inte missbruka vin eller drivas av penningbegär.

De måste vara ärliga och helgjutna efterföljare till Kristus, han som är hemligheten bakom deras tro.

10 Innan de får förtroende som medhjälpare bör man ge dem andra uppgifter i församlingen för att pröva deras karaktär och förmåga. Finns det ingenting att anmärka på dem så kan de sedan väljas till medhjälpare.

11 Också kvinnliga medhjälpare måste ha ett gott anseende. De får inte vara begivna på vin och inte springa med skvaller, utan måste vara behärskade och pålitliga i allt de gör.

12 En medhjälpare får också, precis som en församlingsledare, bara leva tillsammans med den kvinna han är gift med, och han ska kunna fostra sina barn och hålla ordning i sitt hem.

13 De som arbetar föredömligt som medhjälpare kommer att bli rikt belönade, och få en respekterad ställning samtidigt som deras egen frimodiga tro och förtröstan till Herren utvecklas.

14 Jag skriver detta till dig nu, käre Timotheos, trots att jag hoppas att snart få vara hos dig.

15 På så sätt kan du, om det ändå skulle dröja ett tag, veta vilka du bör utse att tjäna i den levande Gudens församling, som förvaltar och upprätthåller Guds sanning.

16 Det är sannerligen inte lätt att leva ett gudfruktigt liv, men svaret finns i Jesus Kristus, som kom till oss som människa. Han var utan synd och ren i sin ande. Han blev betjänad av änglar, blev förkunnad bland folken, togs överallt emot av människor och fördes sedan åter till sin härlighet i himlen.

New International Reader's Version

1 Timothy 3

Rules for Choosing Leaders and Deacons

1Here is a saying you can trust. If anyone wants to be a leader in the church, they want to do a good work for God and people. A leader must be free from blame. He must be faithful to his wife. In anything he does, he must not go too far. He must control himself. He must be worthy of respect. He must welcome people into his home. He must be able to teach. He must not get drunk. He must not push people around. He must be gentle. He must not be a person who likes to argue. He must not love money. He must manage his own family well. He must make sure that his children obey him. And he must do this in a way that gains him respect. Suppose someone doesn’t know how to manage his own family. Then how can he take care of God’s church? The leader must not be a new believer. If he is, he might become proud. Then he would be judged just like the devil. The leader must also be respected by those who are outside the church. Then he will not be put to shame. He will not fall into the devil’s trap.

In the same way, deacons must be worthy of respect. They must be honest and true. They must not drink too much wine. They must not try to get money by cheating people. They must hold on to the deep truths of the faith. Even their own minds tell them to do that. 10 First they must be tested. Then let them serve as deacons if there is nothing against them.

11 In the same way, the women must be worthy of respect. They must not say things that harm others. In anything they do, they must not go too far. They must be worthy of trust in everything.

12 A deacon must be faithful to his wife. He must manage his children and family well. 13 Those who have served well earn the full respect of others. They also become more sure of their faith in Christ Jesus.

Paul’s Reasons for Giving Instructions to Timothy

14 I hope I can come to you soon. But now I am writing these instructions to you. 15 Then if I have to put off my visit, you will know how people should act in God’s family. The family of God is the church of the living God. It is the pillar and foundation of the truth. 16 There is no doubt that true godliness comes from this great mystery.

Jesus came as a human being.
    The Holy Spirit proved that he was the Son of God.
He was seen by angels.
    He was preached among the nations.
People in the world believed in him.
    He was taken up to heaven in glory.