Nya Levande Bibeln

1 Timotheosbrevet 3

Ledare och medhjälpare

1Den som vill bli församlingsledare, har en hög målsättning och det ställer särskilda krav på honom.

Han ska vara höjd över all kritik. Han får bara leva tillsammans med den kvinna han är gift med. Han ska vara behärskad och omtänksam och ivrig till att göra det som är gott. Gästfrihet måste vara ett utmärkande drag hos honom, likaså att han är en god lärare.

Han får inte missbruka vin eller ha ett häftigt humör utan vara mild och vänlig och fri från penningbegär.

Han måste kunna ta ansvar för sin familj, och fostra sina barn till lydnad,

för hur ska den som inte kan få sin egen familj att vara ett föredöme, kunna ta hand om en hel församling?

En nyomvänd kristen passar inte till församlingsledare. Han kan bli högfärdig för att ha avancerat så snabbt. Att högmod går före fall är Satan själv ett exempel på.

En församlingsledare måste också ha gott anseende bland människor utanför församlingen, så att han inte blir offer för elaka rykten och lurad av Satan.

På samma sätt ska medhjälparna vara goda och pålitliga och stå vid sitt ord. De får inte missbruka vin eller drivas av penningbegär.

De måste vara ärliga och helgjutna efterföljare till Kristus, han som är hemligheten bakom deras tro.

10 Innan de får förtroende som medhjälpare bör man ge dem andra uppgifter i församlingen för att pröva deras karaktär och förmåga. Finns det ingenting att anmärka på dem så kan de sedan väljas till medhjälpare.

11 Också kvinnliga medhjälpare måste ha ett gott anseende. De får inte vara begivna på vin och inte springa med skvaller, utan måste vara behärskade och pålitliga i allt de gör.

12 En medhjälpare får också, precis som en församlingsledare, bara leva tillsammans med den kvinna han är gift med, och han ska kunna fostra sina barn och hålla ordning i sitt hem.

13 De som arbetar föredömligt som medhjälpare kommer att bli rikt belönade, och få en respekterad ställning samtidigt som deras egen frimodiga tro och förtröstan till Herren utvecklas.

14 Jag skriver detta till dig nu, käre Timotheos, trots att jag hoppas att snart få vara hos dig.

15 På så sätt kan du, om det ändå skulle dröja ett tag, veta vilka du bör utse att tjäna i den levande Gudens församling, som förvaltar och upprätthåller Guds sanning.

16 Det är sannerligen inte lätt att leva ett gudfruktigt liv, men svaret finns i Jesus Kristus, som kom till oss som människa. Han var utan synd och ren i sin ande. Han blev betjänad av änglar, blev förkunnad bland folken, togs överallt emot av människor och fördes sedan åter till sin härlighet i himlen.

King James Version

1 Timothy 3

1This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work.

A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach;

Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous;

One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity;

(For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God?)

Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil.

Moreover he must have a good report of them which are without; lest he fall into reproach and the snare of the devil.

Likewise must the deacons be grave, not doubletongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre;

Holding the mystery of the faith in a pure conscience.

10 And let these also first be proved; then let them use the office of a deacon, being found blameless.

11 Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things.

12 Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well.

13 For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.

14 These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly:

15 But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.

16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.