Nya Levande Bibeln

1 Timotheosbrevet 3

Ledare och medhjälpare

1Den som vill bli församlingsledare, har en hög målsättning och det ställer särskilda krav på honom.

Han ska vara höjd över all kritik. Han får bara leva tillsammans med den kvinna han är gift med. Han ska vara behärskad och omtänksam och ivrig till att göra det som är gott. Gästfrihet måste vara ett utmärkande drag hos honom, likaså att han är en god lärare.

Han får inte missbruka vin eller ha ett häftigt humör utan vara mild och vänlig och fri från penningbegär.

Han måste kunna ta ansvar för sin familj, och fostra sina barn till lydnad,

för hur ska den som inte kan få sin egen familj att vara ett föredöme, kunna ta hand om en hel församling?

En nyomvänd kristen passar inte till församlingsledare. Han kan bli högfärdig för att ha avancerat så snabbt. Att högmod går före fall är Satan själv ett exempel på.

En församlingsledare måste också ha gott anseende bland människor utanför församlingen, så att han inte blir offer för elaka rykten och lurad av Satan.

På samma sätt ska medhjälparna vara goda och pålitliga och stå vid sitt ord. De får inte missbruka vin eller drivas av penningbegär.

De måste vara ärliga och helgjutna efterföljare till Kristus, han som är hemligheten bakom deras tro.

10 Innan de får förtroende som medhjälpare bör man ge dem andra uppgifter i församlingen för att pröva deras karaktär och förmåga. Finns det ingenting att anmärka på dem så kan de sedan väljas till medhjälpare.

11 Också kvinnliga medhjälpare måste ha ett gott anseende. De får inte vara begivna på vin och inte springa med skvaller, utan måste vara behärskade och pålitliga i allt de gör.

12 En medhjälpare får också, precis som en församlingsledare, bara leva tillsammans med den kvinna han är gift med, och han ska kunna fostra sina barn och hålla ordning i sitt hem.

13 De som arbetar föredömligt som medhjälpare kommer att bli rikt belönade, och få en respekterad ställning samtidigt som deras egen frimodiga tro och förtröstan till Herren utvecklas.

14 Jag skriver detta till dig nu, käre Timotheos, trots att jag hoppas att snart få vara hos dig.

15 På så sätt kan du, om det ändå skulle dröja ett tag, veta vilka du bör utse att tjäna i den levande Gudens församling, som förvaltar och upprätthåller Guds sanning.

16 Det är sannerligen inte lätt att leva ett gudfruktigt liv, men svaret finns i Jesus Kristus, som kom till oss som människa. Han var utan synd och ren i sin ande. Han blev betjänad av änglar, blev förkunnad bland folken, togs överallt emot av människor och fördes sedan åter till sin härlighet i himlen.

Het Boek

1 Timotheüs 3

Aanwijzingen voor voorgangers en helpers

1Dit is belangrijk om te onthouden: als iemand graag een leidende rol in de gemeente wil hebben, is dat een goed verlangen. Wel, zoʼn leider moet een goed man zijn en op zijn leven mag niets aan te merken zijn. Hij mag maar één vrouw hebben en moet beheerst, attent en ordelijk zijn. Hij moet het fijn vinden om gasten te ontvangen en goed onderwijs kunnen geven. Hij mag geen drinker of driftkop zijn, maar is vriendelijk en vredelievend. Hij mag niet aan het geld vast zitten. Hij moet een goede man en vader zijn die zijn kinderen aankan. Want als iemand zijn eigen gezin niet kan leiden, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? Een leider in de gemeente mag niet iemand zijn die nog maar pas christen is, omdat hij dan wel eens verwaand zou kunnen worden en onder hetzelfde oordeel valt als de duivel. Hij moet ook een goede reputatie hebben bij de mensen die niet tot de gemeente behoren, anders zou hij door allerlei beschuldigingen in een val van de duivel kunnen lopen.

Mensen met dienende taken, helpers of diakenen, moeten net zo goed en evenwichtig zijn als de voorgangers. Je moet op hen aankunnen. Zij mogen niet aan de drank verslaafd zijn en ook geen oneerlijke winst willen maken. Zij moeten met een zuiver geweten vasthouden aan het geheim van het geloof. 10 Voordat zij als helper worden aangesteld, moet eerst blijken of zij er wel geschikt voor zijn. Als er niets op hen valt aan te merken, mogen zij helpers worden. 11 Op vrouwen mag ook niets zijn aan te merken. Zij mogen niet roddelen en het vertrouwen niet beschamen. Zij moeten in alles betrouwbaar zijn. 12 Een helper mag maar één vrouw hebben en moet zijn gezin goed kunnen leiden. 13 Helpers die het goed doen, krijgen respect van anderen en een vrijmoedig geloof in Christus Jezus.

14 Ik hoop binnenkort te komen. Maar voor het geval dat ik opgehouden word, schrijf ik je alvast, 15 want ik wil dat je weet hoe het in de gemeente hoort toe te gaan, want de gemeente is het huisgezin van de levende God, ze is de pijler en het fundament van de waarheid. 16 Het valt niet te ontkennen dat de waarheid die God ons bekend heeft gemaakt, groot is: Christus kwam als mens naar de aarde, werd door de Geest rechtvaardig verklaard en door engelen gezien. Hij werd onder de volken bekendgemaakt, in de wereld aanvaard en weer in de heerlijkheid van de hemel opgenomen.