Nya Levande Bibeln

1 Timotheosbrevet 3

Ledare och medhjälpare

1Den som vill bli församlingsledare, har en hög målsättning och det ställer särskilda krav på honom.

Han ska vara höjd över all kritik. Han får bara leva tillsammans med den kvinna han är gift med. Han ska vara behärskad och omtänksam och ivrig till att göra det som är gott. Gästfrihet måste vara ett utmärkande drag hos honom, likaså att han är en god lärare.

Han får inte missbruka vin eller ha ett häftigt humör utan vara mild och vänlig och fri från penningbegär.

Han måste kunna ta ansvar för sin familj, och fostra sina barn till lydnad,

för hur ska den som inte kan få sin egen familj att vara ett föredöme, kunna ta hand om en hel församling?

En nyomvänd kristen passar inte till församlingsledare. Han kan bli högfärdig för att ha avancerat så snabbt. Att högmod går före fall är Satan själv ett exempel på.

En församlingsledare måste också ha gott anseende bland människor utanför församlingen, så att han inte blir offer för elaka rykten och lurad av Satan.

På samma sätt ska medhjälparna vara goda och pålitliga och stå vid sitt ord. De får inte missbruka vin eller drivas av penningbegär.

De måste vara ärliga och helgjutna efterföljare till Kristus, han som är hemligheten bakom deras tro.

10 Innan de får förtroende som medhjälpare bör man ge dem andra uppgifter i församlingen för att pröva deras karaktär och förmåga. Finns det ingenting att anmärka på dem så kan de sedan väljas till medhjälpare.

11 Också kvinnliga medhjälpare måste ha ett gott anseende. De får inte vara begivna på vin och inte springa med skvaller, utan måste vara behärskade och pålitliga i allt de gör.

12 En medhjälpare får också, precis som en församlingsledare, bara leva tillsammans med den kvinna han är gift med, och han ska kunna fostra sina barn och hålla ordning i sitt hem.

13 De som arbetar föredömligt som medhjälpare kommer att bli rikt belönade, och få en respekterad ställning samtidigt som deras egen frimodiga tro och förtröstan till Herren utvecklas.

14 Jag skriver detta till dig nu, käre Timotheos, trots att jag hoppas att snart få vara hos dig.

15 På så sätt kan du, om det ändå skulle dröja ett tag, veta vilka du bör utse att tjäna i den levande Gudens församling, som förvaltar och upprätthåller Guds sanning.

16 Det är sannerligen inte lätt att leva ett gudfruktigt liv, men svaret finns i Jesus Kristus, som kom till oss som människa. Han var utan synd och ren i sin ande. Han blev betjänad av änglar, blev förkunnad bland folken, togs överallt emot av människor och fördes sedan åter till sin härlighet i himlen.

Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Тиметею 3

Качества, необходимые духовным руководителям и их помощникам

1Правильно говорится: похвально, когда человек стремится быть руководителем в общине верующих. Но руководителем должен быть человек, которого не за что осудить: муж одной жены[a], воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель, не склонный к пьянству, не драчун, но мягкий в обращении с людьми, не задиристый и не имеющий любви к деньгам. Он должен хорошо управлять своей семьёй, иметь послушных и уважающих его детей. Ведь если кто-либо не может справиться со своей семьёй, то как он сможет заботиться об общине верующих, принадлежащей Всевышнему? Руководителя не следует выбирать из новообращённых: такой человек может возгордиться, и тогда он будет осуждён так же, как был осуждён и дьявол. О нём должны хорошо отзываться неверующие, чтобы ему не вызвать упрёков и не попасть в ловушку дьявола.

То же самое касается и помощников руководителей. Они должны быть уважаемыми людьми, искренними, не пристрастными к вину и бескорыстными. Они должны с чистой совестью придерживаться открытых ныне тайн веры. 10 Вначале этих людей следует проверить, и если против них не будет найдено ничего порочащего, они могут выполнять служение помощников.

11 Их жёны тоже должны быть достойными уважения, не заниматься сплетнями, быть воздержанными и пользоваться во всём доверием.

12 Помощник руководителя должен быть мужем одной жены, хорошо управлять своими детьми и домочадцами. 13 Потому что те, кто хорошо выполняет своё служение, приобретают себе достойное положение и могут с большой уверенностью говорить о своей вере в Ису Масиха.

14 Я надеюсь скоро прийти к тебе, но пишу тебе это для того, 15 чтобы, если я и задержусь, ты знал, как следует вести себя в доме Всевышнего. Этот дом – святой народ верующих, принадлежащий живому Богу, опора и утверждение истины. 16 Тайна нашей веры несомненно велика:

Он[b] был явлен в теле,
    был оправдан Духом,
Его видели ангелы,
    о Нём было возвещено среди народов,
Его приняли верой в мире,
    Он был вознесён в славе.

Footnotes

  1. 3:2 Муж одной жены – существует несколько толкований этого выражения: 1) имеющий только одну жену; 2) верный своей жене; 3) женатый не более одного раза. Также в 3:12.
  2. 3:16 В самых древних рукописях стоит слово «Он», но во многих других – «Всевышний». Разница двух этих вариантов заключается в том, что на языке оригинала маленькая горизонтальная чёрточка в этом слове меняет одну букву на другую, в результате чего одно слово превращается в другое.