Nya Levande Bibeln

1 Samuelsboken 8

Folket vill ha en kung

1När Samuel blev äldre tillsatte han sina söner som domare.

Hans äldsta söner Joel och Abia dömde i Beer-Seba,

men de var inte lika sin far. De tog emot mutor och dömde orättvist.

Israels ledare möttes i Rama för att diskutera situationen med Samuel.

De lät honom förstå att mycket hade blivit annorlunda efter det att han dragit sig tillbaka, för hans söner var inte goda män.Ge oss en kung, som alla andra folk, bad de.

Samuel blev upprörd när han hörde detta och gick till Herren för att få råd.

Lyssna till dem, svarade Herren. Det är mig de förkastar och inte dig. De vill inte längre ha mig till kung.

Ända sedan jag förde dem ut ur Egypten har de gång på gång vänt mig ryggen och följt andra gudar, och nu ger de dig samma behandling.

Ge dem vad de ber om, men varna dem för vad det innebär att lyda under en kung!

10 Samuel berättade allt detta för folket och sa:

11 En kung kommer att ta ut era söner till krigstjänst och använda dem framför sina vagnar.

12 Några kommer att bli tvingade att vara befäl och leda hans trupper i krig. Andra kommer att bli slavarbetare och tvingas plöja hans åkrar och bärga hans skördar eller sätts att tillverka hans vapen och vagnar.

13 Han kommer att ta era döttrar till att bereda salvor och parfymer och till arbete i hans kök och bageri.

14-15 Han kommer att ta era bästa åkrar, vingårdar och olivträd och en tiondel av er skörd och ge den till sina tjänstemän.

16 Han kommer att kräva att få era slavar, de bästa åsnorna och det bästa av er boskap för sina personliga behov.

17 Han kommer att kräva en tiondel av era hjordar, och ni kommer att bli hans slavar.

18 Ni kommer att ångra er och gråta bittert på grund av den kung, som ni nu ber om, men då ska Herren inte hjälpa er.

19 Men folket vägrade lyssna till Samuels varningar.

20 Vi vill ändå ha en kung, för vi vill vara som alla andra folk, sa de. Han ska härska över oss och leda oss i strid.

21 Då berättade Samuel för Herren vad folket hade sagt,

22 och Herren svarade igen: Gör då som de säger, och ge dem en kung.Då samtyckte Samuel till deras förslag och skickade hem alla.

New International Version

1 Samuel 8

Israel Asks for a King

1When Samuel grew old, he appointed his sons as Israel’s leaders.[a] The name of his firstborn was Joel and the name of his second was Abijah, and they served at Beersheba. But his sons did not follow his ways. They turned aside after dishonest gain and accepted bribes and perverted justice.

So all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. They said to him, “You are old, and your sons do not follow your ways; now appoint a king to lead[b] us, such as all the other nations have.”

But when they said, “Give us a king to lead us,” this displeased Samuel; so he prayed to the Lord. And the Lord told him: “Listen to all that the people are saying to you; it is not you they have rejected, but they have rejected me as their king. As they have done from the day I brought them up out of Egypt until this day, forsaking me and serving other gods, so they are doing to you. Now listen to them; but warn them solemnly and let them know what the king who will reign over them will claim as his rights.”

10 Samuel told all the words of the Lord to the people who were asking him for a king. 11 He said, “This is what the king who will reign over you will claim as his rights: He will take your sons and make them serve with his chariots and horses, and they will run in front of his chariots. 12 Some he will assign to be commanders of thousands and commanders of fifties, and others to plow his ground and reap his harvest, and still others to make weapons of war and equipment for his chariots. 13 He will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers. 14 He will take the best of your fields and vineyards and olive groves and give them to his attendants. 15 He will take a tenth of your grain and of your vintage and give it to his officials and attendants. 16 Your male and female servants and the best of your cattle[c] and donkeys he will take for his own use. 17 He will take a tenth of your flocks, and you yourselves will become his slaves. 18 When that day comes, you will cry out for relief from the king you have chosen, but the Lord will not answer you in that day.”

19 But the people refused to listen to Samuel. “No!” they said. “We want a king over us. 20 Then we will be like all the other nations, with a king to lead us and to go out before us and fight our battles.”

21 When Samuel heard all that the people said, he repeated it before the Lord. 22 The Lord answered, “Listen to them and give them a king.”

Then Samuel said to the Israelites, “Everyone go back to your own town.”

Footnotes

  1. 1 Samuel 8:1 Traditionally judges
  2. 1 Samuel 8:5 Traditionally judge; also in verses 6 and 20
  3. 1 Samuel 8:16 Septuagint; Hebrew young men