Nya Levande Bibeln

1 Mosebok 36

Esaus ättlingar

1Här följer en förteckning över Esaus ättlingar, han som också kallas Edom:

2-3 Esau gifte sig med tre flickor från Kanaan: Ada var dotter till hetiten Elon, Oholibama dotter till Ana och sondotter till hiveen Sibeon och Basemat, en kusin till honom, var dotter till Ismael och syster till Nebajot.

Med Ada fick Esau en son som hette Elifas. Med Basemat fick han en son som hette Reguel.

Med Oholibama fick han sönerna Jeus, Jaelam och Kora. Alla dessa föddes åt Esau i Kanaans land.

6-8 Sedan tog Esau sina hustrur, barn, familjetjänare, sin boskap och sina hjordar, all rikedom som han hade fått i Kanaans land, och flyttade bort från sin bror Jakob till berget Seir. Det fanns nämligen inte rum för dem båda på grund av all den boskap de hade.

Här följer namnen på Esaus ättlingar, edomeerna, som föddes åt honom i bergslandet Seir:

10-12 Elifas, som var född av Ada, fick barnen Teman, Omar, Sefo, Gaetam och Kenas. Med sin bihustru Timna fick han dessutom Amalek.

13-14 Reguel, som var född av Basemat, fick barnen Nahat, Sera, Samma och Missa. Med sin tredje hustru, Oholibama, dotter till Ana och sondotter till Sibeon, fick han sönerna Jeus, Jaelam och Kora.

15-16 Från Esau kom alltså följande ledare, vars namn också användes för att beteckna deras stam: Teman, Omar, Sefo, Kenas, Kora, Gaetam och Amalek, som med sina efterkommande var ättlingar till Esaus och Adas äldste son Elifas.

17 Vidare Nahat, Sera, Samma och Missa, som tillsammans med sina efterkommande var ättlingar till Reguel, Esaus son med Basemat.

18-19 Slutligen Jeus, Jaelam och Kora. De och deras efterkommande var ättlingar till Esau med hans hustru Oholibama, dotter till Ana. Alla dessa härstammade från Esau, som också kallades Edom.

20-21 Här följer namnen på horeen Seirs söner. Seir var en av de infödda familjerna i landet: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och Disan.

22 Lotans barn hette Hori och Hemam. Lotan hade en syster som hette Timna.

23 Sobals barn hette Alvan, Manahat, Ebal, Sefo och Onam.

24 Sibeons barn hette Aja och Ana. Detta var den Ana som upptäckte de heta källorna i ökenlandet medan han gick och vaktade sin fars åsnor.

25 Anas barn hette Dison och Oholibama.

26 Disons barn hette Hemdan, Esban, Jitran och Keran.

27 Esers barn hette Bilhan, Saavan och Akan.

28 Disans barn hette Us och Aran.

29-30 Stamledare i horeen Seirs familj var alltså Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och Disan.

31-39 Detta är namnen på de kungar som regerade i Edom innan Israel fick sin förste kung): Bela, Beors son, från Din-haba i Edom. Han efterträddes av Jobab, Seras son, från staden Bosra. Jobab efterträddes av Husam, från temaniternas land. Husam efterträddes av Hadad, son till Bedad. Det var Hadad som hade anfört de trupper som besegrade Midjans armé, när den invaderade Moab. Hans stad hette Avit. Hadad efterträddes av Samla, från Masareka. Samla efterträddes av Saul, från Rehobot vid floden. Saul efterträddes av Baal-Hanan, Akbors son. Baal-Hanan efterträddes av Hadar från staden Pagu. Hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred och dotterdotter till Me-Sahab.

40-43 Detta är alltså namnen på ledare och stammar, som alla härstammade från Esau och som bodde på områden namngivna efter dem själva: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibsar, Magdiel och Iram. Alla dessa kallades edomiter, eftersom Edom var ett annat namn på Esau. Deras namn gavs också till det område de bebodde.

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 36

วงศ์วานของเอซาว

1นี่คือเรื่องราวเชื้อสายของเอซาว (คือเอโดม)

เอซาวแต่งงานกับหญิงชาวคานาอันคือ อาดาห์บุตรสาวของเอโลนชาวฮิตไทต์ และโอโฮลีบามาห์เป็นบุตรสาวของอานาห์ และเป็นหลานสาวของศิเบโอนชาวฮีไวต์ และบาเสมัทบุตรสาวของอิชมาเอล น้องสาวของเนบาโยท

อาดาห์ให้กำเนิดเอลีฟัสแก่เอซาว บาเสมัทให้กำเนิดเรอูเอล และโอโฮลีบามาห์ให้กำเนิดเยอูช ยาลาม และโคราห์ ทั้งหมดนี้คือบุตรชายของเอซาวที่เกิดในดินแดนคานาอัน

เอซาวพาภรรยาทั้งหลาย บุตรชายหญิง คนทั้งปวงในครัวเรือน ฝูงสัตว์ สัตว์อื่นๆ รวมทั้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่หามาได้ในดินแดนคานาอันย้ายไปยังอีกดินแดนหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากยาโคบน้องชายของเขา ทรัพย์สมบัติที่ทั้งสองฝ่ายมีนั้นมากเกินกว่าที่เขาทั้งสองจะอาศัยอยู่ร่วมกันได้ ดินแดนนั้นไม่สามารถรองรับฝูงสัตว์ของเขาทั้งสอง ดังนั้นเอซาว (คือเอโดม) จึงไปตั้งถิ่นฐานในแดนเทือกเขาเสอีร์

นี่คือเรื่องราวเชื้อสายของเอซาวบิดาของชนชาติเอโดมในแดนเทือกเขาเสอีร์

10 ต่อไปนี้เป็นรายชื่อบุตรชายของเอซาว

เอลีฟัสซึ่งเกิดจากนางอาดาห์ภรรยาของเอซาว และเรอูเอลซึ่งเกิดจากบาเสมัทภรรยาของเอซาว

11 บุตรชายของเอลีฟัสได้แก่

เทมาน โอมาห์ เศโฟ กาทาม และเคนัส

12 เอลีฟัสบุตรเอซาวมีภรรยาน้อยชื่อทิมนา ผู้ให้กำเนิดอามาเลขแก่เขา คนเหล่านี้เป็นหลานชายของนางอาดาห์ภรรยาของเอซาว

13 บุตรชายของเรอูเอลได้แก่

นาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้เป็นหลานชายของนางบาเสมัทภรรยาของเอซาว

14 บุตรชายของเอซาวซึ่งเกิดจากนางโอโฮลีบามาห์ภรรยาของเอซาว ซึ่งเป็นบุตรสาวของอานาห์และเป็นหลานสาวของศิเบโอน ได้แก่

เยอูช ยาลาม และโคราห์

15 ต่อไปนี้เป็นรายชื่อหัวหน้าตระกูลในหมู่ลูกหลานของเอซาว

บุตรของเอลีฟัส ผู้เป็นบุตรหัวปีของเอซาวได้แก่

หัวหน้าเทมาน โอมาร์ เศโฟ เคนัส 16 โคราห์[a] กาทาม และอามาเลข คนเหล่านี้คือหัวหน้าซึ่งสืบเชื้อสายจากเอลีฟัสแห่งเอโดม พวกเขาเป็นหลานชายของนางอาดาห์

17 บุตรชายของเรอูเอลผู้เป็นบุตรของเอซาวได้แก่

หัวหน้านาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้คือหัวหน้าซึ่งสืบเชื้อสายจากเรอูเอลแห่งเอโดม พวกเขาเป็น หลานชายของนางบาเสมัทภรรยาของเอซาว

18 บุตรชายของนางโอโฮลีบามาห์ภรรยาของเอซาวได้แก่

หัวหน้าเยอูช ยาลาม และโคราห์ คนเหล่านี้คือหัวหน้าซึ่งสืบเชื้อสายจากนางโอโฮลีบามาห์บุตรสาวของอานาห์ภรรยาของเอซาว

19 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเอซาว (คือเอโดม) และคนเหล่านี้เป็นหัวหน้าของพวกเขา

20 ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเสอีร์ชาวโฮรีซึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 21 ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเสอีร์แห่งเอโดม ซึ่งเป็นหัวหน้าของชาวโฮรี

22 บุตรชายของโลทานได้แก่

โฮรีและโฮมาม[b] ทิมนาเป็นน้องสาวของโลทาน

23 บุตรชายของโชบาลได้เแก่

อัลวาน มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม

24 บุตรชายของศิเบโอนได้แก่

อัยยาห์และอานาห์ อานาห์คือผู้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อน[c]ในทะเลทรายขณะที่เลี้ยงฝูงลาของศิเบโอนผู้เป็นบิดา

25 บุตรของอานาห์ได้แก่

ดีโชนและโอโฮลีบามาห์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของอานาห์

26 บุตรชายของดีโชน[d]ได้แก่

เฮมดาน เอชบาน อิธราน และเคราน

27 บุตรชายเอเซอร์ได้แก่

บิลฮาน ศาอาวาน และอาขาน

28 บุตรชายของดีชานได้แก่

อูศและอารัน

29 ต่อไปนี้เป็นหัวหน้าของชาวโฮรี ได้แก่

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 30 ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน ซึ่งแบ่งตามส่วนการปกครองของพวกเขาในดินแดนเสอีร์

กษัตริย์ของเอโดม

31 ต่อไปนี้เป็นบรรดากษัตริย์ที่ครองราชย์ในเอโดมก่อนที่ชนอิสราเอลจะมีกษัตริย์ปกครอง[e]

32 เบลา บุตรเบโอร์ ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเอโดม เมืองของพระองค์ชื่อดินฮาบาห์

33 เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศราห์จากโบสราห์ได้ขึ้นปกครองแทน

34 เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามจากดินแดนของชาวเทมานได้ขึ้นปกครองแทน

35 เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัดผู้มีชัยเหนือกองทัพมีเดียนในดินแดนโมอับได้ขึ้นปกครองแทน เมืองของพระองค์ชื่ออาวีท

36 เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากมัสเรคาห์ได้ขึ้นปกครองแทน

37 เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบทที่อยู่ริมแม่น้ำ[f]ได้ขึ้นปกครองแทน

38 เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรชายอัคโบร์ได้ขึ้นปกครองแทน

39 เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัด[g]ได้ขึ้นปกครองแทน เมืองของพระองค์ชื่อปาอู มเหสีของพระองค์ชื่อเมเหทาเบล บุตรีของมัทเรดผู้เป็นบุตรีของเมซาหับ

40 ต่อไปนี้เป็นรายชื่อหัวหน้าที่สืบเชื้อสายจากเอซาว แบ่งตามตระกูลและถิ่นฐานที่ปกครอง ได้แก่

ทิมนา อัลวาห์ เยเธท 41 โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน 42 เคนัส เทมาน มิบซาร์ 43 มักดีเอล และอิราม คนเหล่านี้คือหัวหน้าของเอโดม แบ่งตามถิ่นฐานในดินแดนที่ปกครอง

นี่คือเอซาว บิดาของชาวเอโดม

Footnotes

  1. 36:16 ฉบับ SamP. ว่าไม่มีคำว่าโคราห์(ดูข้อ 11 และ1พศด.1:36)
  2. 36:22 ภาษาฮีบรูว่าเฮมามเป็นอีกรูปหนึ่งของโฮมาน(ดู1พศด.1:39)
  3. 36:24 ฉบับ Syr. ว่าค้นพบน้ำ คำนี้ในภาษาฮีบรูมีความหมายไม่ชัดเจน
  4. 36:26 ภาษาฮีบรูว่าดีชานเป็นอีกรูปหนึ่งของดีโชน
  5. 36:31 หรือก่อนกษัตริย์อิสราเอลปกครองเหนือพวกเขา
  6. 36:37 อาจจะเป็น แม่น้ำยูเฟรติส
  7. 36:39 สำเนา MT. บางฉบับ ว่าฮาดาร์(ดู1พศด.1:50)