Nya Levande Bibeln

1 Mosebok 25

Abraham dör

1-2 Abraham skaffade sig ytterligare en hustru. Hon hette Ketura och gav honom flera barn: Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua.

Joksans två söner hette Saba och Dedan. Dedans söner hette Assurim, Letusim och Leumim.

Midjans söner hette Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa.

Abraham skänkte allt han ägde till Isak.

Han gav emellertid gåvor även till sina bihustrurs söner och skickade dem österut bort från Isak.

7-8 Nöjd med livet dog Abraham vid en mogen ålder av 175 år,

9-10 och hans söner Isak och Ismael begravde honom i grottan vid Makpela, nära Mamre, på den åker som Abraham hade köpt från hetiten Efron, Sohars son. Där var Abrahams hustru Sara också begravd.

11 Efter Abrahams död blev Isak föremål för Guds välsignelser. Isak hade nu flyttat söderut till Beer-Lahai Roi i Negev.

12-15 Här följer en förteckning över Ismaels ättlingar i födelseordning. Ismael var son till Abraham och Hagar, Saras egyptiska tjänsteflicka: Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis och Kedma.

16 Dessa tolv söner blev hövdingar över tolv stammar, som bar deras namn.

17 Ismael dog slutligen, 137 år gammal, och förenade sig med sina förfäder.

18 Ismaels ättlingar spred sig över landet, från Havila till Sur, (som ligger nordöst om Egypten, på vägen mot Assyrien), och de låg ständigt i strid med varandra.

Jakob och Esau

19 Detta är berättelsen om Isaks barn:

20 Isak var fyrtio år gammal när han gifte sig med Rebecka, dotter till arameen Betuel från Paddan-Aram och syster till Laban.

21 Isak bad till Herren att han skulle ge Rebecka ett barn, för inte ens efter många års äktenskap hade han fått något barn. Till slut blev hon gravid,

22 och det verkade som om flera barn sparkade på varandra i hennes mage. Hon blev mycket bekymrad och frågade Herren vad som var meningen.

23 Herren svarade henne: Sönerna i din livmoder kommer att bli två rivaliserande folk. En kommer att bli starkare än den andre, och den äldre kommer att bli den yngres tjänare!

24 Och det stämde in, för hon fick tvillingar.

25 Den förste som föddes hade rödaktig hy och var så hårig, att man kunde tro att han hade en päls på sig. Han fick namnet Esau.

26 Sedan föddes den andre tvillingen med sin hand om Esaus häl! Därför kallade de honom Jakob (det betyder den som håller i hälen). Isak var sextio år gammal när tvillingarna föddes.

Esau säljer sin förstfödslorätt

27 Allt eftersom pojkarna växte upp blev Esau en skicklig jägare, medan Jakob mer var den stillsamma typen som trivdes hemma.

28 Esau var Isaks favorit, för han tyckte om köttet som Esau förde med sig hem efter jakterna, och Jakob var Rebeckas favorit.

29 En dag när Esau kom hem alldeles uttröttad från jakten höll Jakob på att koka soppa.

30 O, vad jag är hungrig! klagade Esau. Ge mig lite av den där röda soppan som du har! (Därför fick han öknamnet Edom som betyder röd.)

31 Det kan jag väl göra, om jag får byta den mot din förstfödslorätt! svarade Jakob.

32 Vad har en man för nytta av sin förstfödslorätt, om han dör av hunger? sa Esau.

33 Ja, lova då inför Gud att den är min! sa Jakob. Esau svor en ed och avstod därmed alla sina rättigheter som äldste son till sin yngre bror.

34 Sedan gav Jakob Esau bröd och linssoppa. Han åt och drack och fortsatte att syssla med sitt, likgiltig inför förlusten av de rättigheter han hade kastat bort.

New American Standard Bible

Genesis 25

Abraham’s Death

1Now Abraham took another wife, [a]whose name was Keturah. She bore to him Zimran and Jokshan and Medan and Midian and Ishbak and Shuah. Jokshan [b]became the father of Sheba and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim and Letushim and Leummim. The sons of Midian were Ephah and Epher and Hanoch and Abida and Eldaah. All these were the sons of Keturah. Now Abraham gave all that he had to Isaac; but to the sons of [c]his concubines, Abraham gave gifts while he was still living, and sent them away from his son Isaac eastward, to the land of the east.

These are [d]all the years of Abraham’s life that he lived, one hundred and seventy-five years. Abraham breathed his last and died in a [e]ripe old age, an old man and satisfied with life; and he was gathered to his people. Then his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, facing Mamre, 10 the field which Abraham purchased from the sons of Heth; there Abraham was buried with Sarah his wife. 11 It came about after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac; and Isaac [f]lived by Beer-lahai-roi.

Descendants of Ishmael

12 Now these are the records of the generations of Ishmael, Abraham’s son, whom Hagar the Egyptian, Sarah’s maid, bore to Abraham; 13 and these are the names of the sons of Ishmael, by their names, [g]in the order of their birth: Nebaioth, the firstborn of Ishmael, and Kedar and Adbeel and Mibsam 14 and Mishma and Dumah and Massa, 15 Hadad and Tema, Jetur, Naphish and Kedemah. 16 These are the sons of Ishmael and these are their names, by their villages, and by their camps; twelve princes according to their [h]tribes. 17 These are the years of the life of Ishmael, one hundred and thirty-seven years; and he breathed his last and died, and was gathered to his people. 18 They [i]settled from Havilah to Shur which is [j]east of Egypt [k]as one goes toward Assyria; he [l]settled in defiance of all his [m]relatives.

Isaac’s Sons

19 Now these are the records of the generations of Isaac, Abraham’s son: Abraham [n]became the father of Isaac; 20 and Isaac was forty years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel the [o]Aramean of Paddan-aram, the sister of Laban the [p]Aramean, to be his wife. 21 Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife, because she was barren; and the Lord [q]answered him and Rebekah his wife conceived. 22 But the children struggled together within her; and she said, “If it is so, why then am I this way?” So she went to inquire of the Lord. 23 The Lord said to her,

“Two nations are in your womb;
And two peoples will be separated from your body;
And one people shall be stronger than the other;
And the older shall serve the younger.”

24 When her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. 25 Now the first came forth red, all over like a hairy garment; and they named him Esau. 26 Afterward his brother came forth with his hand holding on to Esau’s heel, so his name was called [r]Jacob; and Isaac was sixty years old when she gave birth to them.

27 When the boys grew up, Esau became a skillful hunter, a man of the field, but Jacob was a [s]peaceful man, [t]living in tents. 28 Now Isaac loved Esau, because [u]he had a taste for game, but Rebekah loved Jacob. 29 When Jacob had cooked stew, Esau came in from the field and he was [v]famished; 30 and Esau said to Jacob, “Please let me have a swallow of [w]that red stuff there, for I am [x]famished.” Therefore his name was called [y]Edom. 31 But Jacob said, “[z]First sell me your birthright.” 32 Esau said, “Behold, I am about to die; so of what use then is the birthright to me?” 33 And Jacob said, “[aa]First swear to me”; so he swore to him, and sold his birthright to Jacob. 34 Then Jacob gave Esau bread and lentil stew; and he ate and drank, and rose and went on his way. Thus Esau despised his birthright.

Footnotes

 1. Genesis 25:1 Lit and her name
 2. Genesis 25:3 Lit begot
 3. Genesis 25:6 Lit concubines which belonged to Abraham
 4. Genesis 25:7 Lit the days of
 5. Genesis 25:8 Lit good
 6. Genesis 25:11 Lit dwelt
 7. Genesis 25:13 Lit in regard to their generations
 8. Genesis 25:16 Or peoples
 9. Genesis 25:18 Lit dwelt
 10. Genesis 25:18 Lit before
 11. Genesis 25:18 Lit as you go
 12. Genesis 25:18 Lit fell over against
 13. Genesis 25:18 Lit brothers
 14. Genesis 25:19 Lit begot
 15. Genesis 25:20 I.e. Syrian
 16. Genesis 25:20 I.e. Syrian
 17. Genesis 25:21 Lit was entreated of him
 18. Genesis 25:26 I.e. one who takes by the heel or supplants
 19. Genesis 25:27 Lit complete
 20. Genesis 25:27 Lit dwelling
 21. Genesis 25:28 Lit game was in his mouth
 22. Genesis 25:29 Lit weary
 23. Genesis 25:30 Lit the red, this red
 24. Genesis 25:30 Lit weary
 25. Genesis 25:30 I.e. red
 26. Genesis 25:31 Lit Today
 27. Genesis 25:33 Lit Today