Nya Levande Bibeln

1 Mosebok 25

Abraham dör

1-2 Abraham skaffade sig ytterligare en hustru. Hon hette Ketura och gav honom flera barn: Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua.

Joksans två söner hette Saba och Dedan. Dedans söner hette Assurim, Letusim och Leumim.

Midjans söner hette Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa.

Abraham skänkte allt han ägde till Isak.

Han gav emellertid gåvor även till sina bihustrurs söner och skickade dem österut bort från Isak.

7-8 Nöjd med livet dog Abraham vid en mogen ålder av 175 år,

9-10 och hans söner Isak och Ismael begravde honom i grottan vid Makpela, nära Mamre, på den åker som Abraham hade köpt från hetiten Efron, Sohars son. Där var Abrahams hustru Sara också begravd.

11 Efter Abrahams död blev Isak föremål för Guds välsignelser. Isak hade nu flyttat söderut till Beer-Lahai Roi i Negev.

12-15 Här följer en förteckning över Ismaels ättlingar i födelseordning. Ismael var son till Abraham och Hagar, Saras egyptiska tjänsteflicka: Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis och Kedma.

16 Dessa tolv söner blev hövdingar över tolv stammar, som bar deras namn.

17 Ismael dog slutligen, 137 år gammal, och förenade sig med sina förfäder.

18 Ismaels ättlingar spred sig över landet, från Havila till Sur, (som ligger nordöst om Egypten, på vägen mot Assyrien), och de låg ständigt i strid med varandra.

Jakob och Esau

19 Detta är berättelsen om Isaks barn:

20 Isak var fyrtio år gammal när han gifte sig med Rebecka, dotter till arameen Betuel från Paddan-Aram och syster till Laban.

21 Isak bad till Herren att han skulle ge Rebecka ett barn, för inte ens efter många års äktenskap hade han fått något barn. Till slut blev hon gravid,

22 och det verkade som om flera barn sparkade på varandra i hennes mage. Hon blev mycket bekymrad och frågade Herren vad som var meningen.

23 Herren svarade henne: Sönerna i din livmoder kommer att bli två rivaliserande folk. En kommer att bli starkare än den andre, och den äldre kommer att bli den yngres tjänare!

24 Och det stämde in, för hon fick tvillingar.

25 Den förste som föddes hade rödaktig hy och var så hårig, att man kunde tro att han hade en päls på sig. Han fick namnet Esau.

26 Sedan föddes den andre tvillingen med sin hand om Esaus häl! Därför kallade de honom Jakob (det betyder den som håller i hälen). Isak var sextio år gammal när tvillingarna föddes.

Esau säljer sin förstfödslorätt

27 Allt eftersom pojkarna växte upp blev Esau en skicklig jägare, medan Jakob mer var den stillsamma typen som trivdes hemma.

28 Esau var Isaks favorit, för han tyckte om köttet som Esau förde med sig hem efter jakterna, och Jakob var Rebeckas favorit.

29 En dag när Esau kom hem alldeles uttröttad från jakten höll Jakob på att koka soppa.

30 O, vad jag är hungrig! klagade Esau. Ge mig lite av den där röda soppan som du har! (Därför fick han öknamnet Edom som betyder röd.)

31 Det kan jag väl göra, om jag får byta den mot din förstfödslorätt! svarade Jakob.

32 Vad har en man för nytta av sin förstfödslorätt, om han dör av hunger? sa Esau.

33 Ja, lova då inför Gud att den är min! sa Jakob. Esau svor en ed och avstod därmed alla sina rättigheter som äldste son till sin yngre bror.

34 Sedan gav Jakob Esau bröd och linssoppa. Han åt och drack och fortsatte att syssla med sitt, likgiltig inför förlusten av de rättigheter han hade kastat bort.

Amplified Bible

Genesis 25

Abraham’s Death

1Abraham took another wife, whose name was Keturah. She gave birth to Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. Jokshan was the father of Sheba and Dedan. The sons of Dedan were Asshurim, Letushim, and Leummim. The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. All these were the sons of Keturah. Now Abraham gave [a]everything that he had to Isaac; but to the sons of his [b]concubines [Hagar and Keturah], Abraham gave gifts while he was still living and he sent them to the east country, away from Isaac his son [of promise].

The days of Abraham’s life were a hundred and seventy-five years. Then Abraham breathed his last and he died at a good old age, an old man who was satisfied [with life]; and he [c]was gathered to his people [who had preceded him in death]. So his sons [d]Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is east of Mamre, 10 the field which Abraham purchased from the sons of Heth; there Abraham was buried with Sarah his wife. 11 Now after the death of Abraham, God blessed his son Isaac; and Isaac lived at Beer-lahai-roi.

Descendants of Ishmael

12 Now [e]these are the records of the descendants of Ishmael, Abraham’s son, whom Hagar the Egyptian, Sarah’s maid, bore to Abraham; 13 and these are the names of the [twelve] sons of Ishmael, named in the order of their births: Nebaioth, the firstborn of Ishmael, and Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Mishma, Dumah, Massa, 15 Hadad, Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah. 16 These are the sons of Ishmael and these are their names, by their settlements, and by their encampments (sheepfolds); twelve princes (sheiks) according to their tribes. 17 Ishmael lived a hundred and thirty-seven years; then he breathed his last and died, and [f]was gathered to his people [who had preceded him in death]. 18 Ishmael’s sons (descendants) settled from Havilah to Shur which is [g]east of Egypt as one goes toward Assyria; he [h]settled [i]opposite (east) of all his relatives.

Isaac’s Sons

19 Now these are the records of the descendants of Isaac, Abraham’s son: Abraham was the father of Isaac. 20 Isaac was forty years old when he married Rebekah, the daughter of Bethuel the Aramean (Syrian) of Paddan-aram, the sister of Laban the Aramean. 21 Isaac prayed to the Lord for his wife, because she was unable to conceive children; and the Lord granted his prayer and Rebekah his wife conceived [twins]. 22 But the children struggled together within her [kicking and shoving one another]; and she said, “If it is so [that the Lord has heard our prayer], why then am I this way?” So she went to inquire of the Lord [praying for an answer]. 23 The Lord said to her,

“[The founders of] two nations are in your womb;
And the separation of two nations has begun in your body;
The one people shall be stronger than the other;
And the older shall serve the younger.”

24 When her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. 25 The first came out reddish all over like a hairy garment; and they named him Esau (hairy). 26 Afterward his brother came out, and his hand grasped Esau’s heel, so he was named Jacob ([j]one who grabs by the heel, supplanter). Isaac was sixty years old when Rebekah gave birth to them.

27 When the boys grew up, Esau was an able and skilled hunter, a man of the outdoors, but Jacob was a quiet and peaceful man, living in tents. 28 Now Isaac loved [and favored] Esau, because [k]he enjoyed eating his game, but Rebekah loved [and favored] Jacob. 29 Jacob had cooked [reddish-brown lentil] stew [one day], when Esau came from the field and was famished; 30 and Esau said to Jacob, “Please, let me have a quick swallow of that red stuff there, because I am exhausted and famished.” For that reason Esau was [also] called Edom (Red). 31 Jacob answered, “First sell me your [l]birthright (the rights of a firstborn).” 32 Esau said, “Look, I am about to die [if I do not eat soon]; so of what use is this birthright to me?” 33 Jacob said, “Swear [an oath] to me today [that you are selling it to me for this food]”; so he swore [an oath] to him, and sold him his birthright. 34 Then Jacob gave Esau bread and lentil stew; and he ate and drank, and got up and went on his way. In this way Esau scorned his birthright.

Footnotes

 1. Genesis 25:5 As the legal firstborn, Isaac was entitled to at least a double share of his father’s estate.
 2. Genesis 25:6 See note 22:24.
 3. Genesis 25:8 This expression is a reference to the Old Testament belief in a life after death and to the expectation of a reunion with loved ones.
 4. Genesis 25:9 Isaac was seventy-five and Ishmael nearly ninety years of age when their father died. Jacob and Esau were fifteen, and may have been present.
 5. Genesis 25:12 Lit these are the generations of.
 6. Genesis 25:17 See note v 8.
 7. Genesis 25:18 Lit before.
 8. Genesis 25:18 Lit fell over against his brothers.
 9. Genesis 25:18 Or in defiance.
 10. Genesis 25:26 Another meaning may be protect, i.e. may God protect.
 11. Genesis 25:28 Lit game was in his mouth.
 12. Genesis 25:31 In later times, this was the right of the firstborn to take over as head of the family and to receive a double share of the inheritance (cf Deut 21:17). The rewards given to Jacob appear to have been even greater (Gen 27:37). Furthermore, in Jewish tradition it was reported that before the tabernacle was set up, sacrifices were offered by the firstborn of a family.