Nya Levande Bibeln

1 Korinthierbrevet 5

Omoral

1Så måste jag ta upp en annan sak. Det påstås att det hos er förekommer synd av sådant slag som man aldrig annars hör talas om. Ni har en man i er församling som har ett sexuellt förhållande med sin fars hustru.

Och ni är ändå så präktiga, så andliga! Varför sörjer ni inte och skäms, och ser till att ni utesluter denne man ur er gemenskap?

3-4 Även om jag inte är hos er, så har jag tänkt mycket på detta, och i Herrens, Jesu Kristi, namn har jag redan beslutat vad som ska göras. Kalla samman församlingen! Herrens Jesu kraft kommer att vara med er när ni träffas, och jag ska vara med er i anden.

Ni ska be den här mannen lämna församlingsgemenskapen och överlämna honom i Satans händer, för att han ska bli straffad, i hopp om att hans själ ska räddas, när vår Herre Jesus Kristus återvänder.

Det är fruktansvärt att ni skryter med er renhet och ändå låter sådana här saker fortsätta. Förstår ni inte att om bara en enda människa tillåts att leva i synd, så kommer snart alla att angripas?

Avlägsna denne onde mans inflytande, så att ni kan förbli rena. Kristus, Guds Lamm, har slaktats för oss.

Låt oss därför fira högtid och växa oss starka i honom, och helt och hållet lämna bakom oss det gamla livet med dess hat och ondska. Ja, låt oss fira högtid med hederns och uppriktighetens och sanningens rena bröd.

När jag tidigare skrev till er, uppmanade jag er att inte umgås med ogudaktiga människor.

10 Men när jag sa detta menade jag inte dem som inte är kristna. Det är ju inget anmärkningsvärt att de lever i sexuella synder, eller är bedragare, tjuvar och avgudadyrkare. Ni kan inte leva här på jorden utan att komma i kontakt med sådana människor.

11 Vad jag menade var att ni inte ska ha gemenskap med någon som påstår sig vara kristen, och ändå gör allt detta som jag nämnde eller annat som är oacceptabelt för en kristen. Ät inte ens tillsammans med en sådan.

12 Det är inte vår uppgift att döma dem som står utanför. Men det är verkligen vår uppgift att döma och kraftfullt ta itu med dem som är församlingsmedlemmar och som syndar på detta sätt.

13 Endast Gud är domare över dem som står utanför. Men ni själva måste ta itu med denne man och utestänga honom från er gemenskap.