Nya Levande Bibeln

1 Johannesbrevet 2

1Mina kära barn, jag berättar detta för er för att ni ska hålla er borta från synden. Men om ni syndar, finns det någon som ber för er inför Fadern. Hans namn är Jesus Kristus, den ende som är alltigenom god och som helt gör Guds vilja.

Det var han som tog straffet för våra synder på sig och förde oss in i gemenskap med Gud. Genom honom får vi förlåtelse för våra synder, och inte bara vi, utan hela världen.

Hur kan vi vara säkra på att vi tillhör honom? Jo, genom att hålla hans bud. Försöker vi då verkligen göra vad han vill att vi ska göra?

Någon kanske säger: Jag är kristen. Jag är på väg till himlen. Jag tillhör Jesus. Men om han inte gör vad Jesus har sagt att han ska göra, är han en lögnare.

Den däremot som lyder hans ord lever ett liv genomlyst av Guds kärlek. Så kan ni alltså veta om ni är kristna eller inte.

Den som säger att han är kristen måste leva som Kristus gjorde.

Kära bröder, det är inte något nytt bud jag skriver till er om. Det är ett gammalt bud, som ni alltid har haft, ända från början. Ni har hört det förut.

Ändå är det nytt, för genom Jesus och hans exempel blev det verklighet och så är det också i era liv. När vi älskar varandra försvinner mörkret i våra liv, och det nya ljuset från livet i Jesus Kristus har börjat lysa.

Den som säger att han vandrar i det ljuset men hatar sin kristne bror, han är fortfarande kvar i mörkret.

10 Men den som älskar sin kristne bror vandrar i ljuset och kan se hur han går och behöver inte snubbla i mörkret och falla i synd.

11 Den som hatar sin kristne bror vandrar däremot omkring i andligt mörker och vet inte vart han går, för mörkret har förblindat honom så att han inte kan se vägen.

Älska inte denna onda värld

12 Jag skriver detta till er alla, mina kära barn, för era synder har blivit förlåtna i Jesus, vår Frälsares, namn.

13 Det gäller er som har vandrat länge med Herren och väl känner honom som är evig. Det gäller er som står starka efter att ha vunnit er kamp mot Satan.

14 Ja, det gäller er som nyligen har lärt känna Gud, vår Far, liksom det gäller er som känner honom väl sedan många år, och er som är starka i er tro och som med Guds ord i er har vunnit er kamp mot Satan.

15 Sluta att älska denna onda värld och allt den erbjuder er. Om ni älskar den visar det att Guds kärlek inte behärskar era liv.

16-17 Allt vad världen har av självförverkligande, habegär och statussymboler kommer nämligen inte från Gud. Det kommer från den onda värld som ska försvinna tillsammans med allt som tillhör den. Men den som fortsätter att göra Guds vilja ska leva i evighet.

Antikrist kommer

18 Kära barn, den här världens sista timme är slagen. Ni har hört om att Antikrist ska komma - han som är emot Kristus. Många som representerar honom har vi redan sett. Det gör oss ännu mer övertygade om att tidens slut är nära.

19 Dessa kristusfientliga människor har varit medlemmar i våra församlingar, men var egentligen aldrig en del av oss. Genom att lämna oss bevisade de att de inte alls tillhör oss.

20 Men ni är inte sådana, för den helige Ande har kommit till er, och ni känner till sanningen.

21 Därför skriver jag inte till er som jag skulle göra till dem som behöver lära känna sanningen, men jag vill varna er, eftersom ni kan skilja mellan sant och falskt.

22 Vem är den störste lögnaren? Är det inte den som säger att Jesus inte är Kristus. Det är Antikrist, som därmed förnekar både Fadern och Sonen.

23 Den som inte tror på Jesus Kristus, Guds Son, kan inte heller ha gemenskap med Fadern. Men den som har gemenskap med Sonen har det också med Fadern.

24 Fortsätt därför att tro det som ni har blivit undervisade om från början. Då kommer ni alltid att leva i nära gemenskap både med Gud Fadern, och med hans Son.

25 Då har vi också del i hans löfte till oss om evigt liv.

26 Dessa anmärkningar om Antikrist är riktade särskilt till dem som gärna vill binda för era ögon och leda er vilse.

27 Men ni har tagit emot den helige Ande, och när han bor i er behöver ni ingen annan som talar om för er vad som är rätt. Han undervisar er nämligen om allt, och han är Sanningen. Se till att han får leva i er och att ni gör vad han har sagt.

28 Ja, mina kära barn, lev kvar i gemenskap med Kristus. Då vet ni att allt står rätt till med er när han kommer och att vi inte behöver skämmas för att möta honom utan med glädje kan se honom i ögonen.

29 Eftersom vi vet att Gud alltid är god och bara handlar rätt, så kan vi med all rätt veta att alla som handlar rätt är hans barn.