Neno: Bibilia Takatifu

Wafilipi 2

Unyenyekevu Na Ukuu Wa Kristo

1Ikiwa mmepata faraja kwa kuwa mmeunganishwa na Kristo, kama mmevutwa na upendo wake na kushiriki Roho wake, kama mnaoneana huruma na kusaidiana; basi kamilisheni furaha yangu kwa kuwa na nia moja, upendo mmoja na kuwa wamoja katika roho na shabaha. Msifanye jambo lo lote kwa ajili ya ubinafsi au kwa kujiona, bali kuweni wanyenyekevu, mkiwahesabu wengine kuwa bora kuliko ninyi. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu ajishughulishe pia kwa faida ya wengine. Muwe na nia kama ile aliyokuwa nayo Kristo Yesu; yeye kwa asili alikuwa sawa na Mungu, lakini hakuona kwamba kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kush ikilia sana. Bali alikubali kuacha vyote, akachukua hali ya mtumishi, akazaliwa na umbo la wanadamu. Alipochukua umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii mpaka kufa, tena kifo cha msalaba. Kwa sababu hiyo, Mungu alimwinua juu kabisa, akampa jina ambalo ni kuu kuliko majina yote; 10 ili kwa jina la Yesu, kila goti lipigwe, mbinguni na duniani na kuzimu; 11 na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu

Ng’aeni Kama Nyota

12 Basi rafiki zangu wapendwa, kama ambavyo mmekuwa mkitii nilipokuwa nanyi, nawasihi mwendelee kunitii vivyo hivyo, na hata zaidi sasa kwa kuwa sipo pamoja nanyi. Endeleeni kufanya bidii kwa ajili ya wokovu wenu huku mkitetemeka na kuogopa. 13 Kwa maana ni Mungu ambaye anatenda kazi ndani yenu, akiwapa nia ya kutimiza mapenzi yake na kuwawezesha kutenda yale yanayompendeza 14 Fanyeni mambo yote bila manung’uniko au mabishano 15 ili msiwe na lawama au kosa bali muwe wana wa Mungu wasio na kasoro katika ulimwengu uliopotoka, mking’aa kama nyota angani, 16 na kusisitiza neno la uzima. Mkifanya hivyo siku ya Kristo nitajisi fia kwamba sikupiga mbio au kufanya kazi bure. 17 Hata kama damu yangu itamwagwa kama sadaka juu ya dhabihu na huduma inayotokana na imani yenu, mimi ninafurahi na kushangilia pamoja nanyi nyote. 18 Vivyo hivyo, nanyi pia mnapaswa kufurahi na kushangilia pamoja nami.

Safari Ya Timotheo Na Epafrodita

19 Nina matumaini katika Bwana Yesu ya kumtuma Timotheo hivi karibuni aje kwenu, ili nipate habari za kunitia moyo kutoka kwenu. 20 Sina mtu mwingine hapa kama yeye, anayewatakieni mema kwa moyo wote. 21 Wengine wanajishughulisha zaidi na mambo yao wenyewe na hawajali lo lote kuhusu kazi ya Yesu Kristo. 22 Lakini ninyi wenyewe mnajua jinsi Timotheo alivyojithibit isha, kwa maana amefanya kazi ya Injili pamoja nami kama vile mtoto na baba yake. 23 Kwa hiyo, natumaini kumtuma Timotheo kwenu mara tu nipatapo habari kuhusu mambo yangu yatakavyokuwa. 24 Nami naamini katika Bwana kwamba mimi mwenyewe nitakuja kwenu hivi karibuni.

25 Nimeona vema kumrudisha ndugu yangu Epafrodita kwenu. Yeye ni mtumishi na askari mwenzangu, ambaye pia ni mjumbe wenu mliyemtuma anihudumie katika mahitaji yangu. 26 Yeye ana hamu kuwaoneni ninyi nyote, na amesikitishwa kwa sababu mlipata habari kwamba alikuwa mgonjwa. 27 Hakika alikuwa mgonjwa, tena karibu ya kufa. Lakini Mungu alimhurumia, na si yeye tu, bali hata na mimi alinihurumia, nisipatwe na huzuni juu ya huzuni . 28 Kwa hiyo napenda kumtuma kwenu ili mtakapomwona kwa mara nyingine, mpate kufurahi, na mimi nipunguziwe wasiwasi wangu. 29 Kwa hiyo mpokeeni katika Bwana kwa furaha kubwa; na wapeni heshima watu kama hawa. 30 Kwa maana alikaribia kufa kwa ajili ya kazi ya Kristo; alihatarisha maisha yake ili aweze kunipa msaada ambao ninyi msingeweza kunipa.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

腓立比书 2

效法基督

1所以,如果你们在基督里受到鼓励,得到爱的安慰,与圣灵相通,有慈悲和怜悯之心, 就要同心合意,彼此相爱,灵里合一,思想一致,好让我的喜乐更充足。 凡事不可自私自利、爱慕虚荣,要心存谦卑,看别人比自己强。 各人不要只顾自己的事,也要为别人的需要着想。 你们应当有基督耶稣那样的心肠。

祂虽然本质上是上帝,
却没有紧紧抓住自己与上帝平等的地位不放,
反而甘愿放下一切,
取了奴仆的形象,
降生为人的样子。
祂以人的样子出现后,
就自愿卑微,顺服至死,
而且死在十字架上。
因此,上帝将祂升为至尊,
赐给祂超乎万名之上的名,
10 使一切天上的、
地上的和地底下的,
无不屈膝跪拜在耶稣的名下,
11 无不口称耶稣基督是主,
将荣耀归于父上帝。

暗世明灯

12 所以,我亲爱的弟兄姊妹,既然我在你们那里的时候,你们一向都很顺服;如今我不在你们那里,你们更要顺服,要战战兢兢地活出得救后应有的生命。 13 因为你们立志和行事都是上帝在你们心中工作,为要成就祂美好的旨意。

14 无论做什么事,都不要抱怨,也不要与人争论, 15 好使你们在这个弯曲败坏的时代中无可指责、诚实无伪,做上帝纯洁无瑕的儿女,如同明光照耀在世上, 16 坚守生命之道。这样,到了基督再来的时候,我可以夸口自己没有空跑一场,也没有白费功夫。 17 你们的信心就是献给上帝的事奉和祭物,即使在上面浇奠我的生命,我也很喜乐,并且和你们大家一同喜乐。 18 同样,你们也要喜乐,要和我一同喜乐。

保罗的得力同工

19 如果主耶稣许可,我希望尽快派提摩太去你们那里,我好知道你们的近况,心里得到安慰。 20 因为没有人像他那样跟我一同真正关心你们的事。 21 别人都只顾自己的事,并不关心耶稣基督的事。 22 但你们知道提摩太的为人,我与他情同父子,一起事奉和传扬福音。 23 所以,我的案子一旦明朗了,我会立刻派他去见你们。 24 我深信如果主许可,我自己很快也会去你们那里。

25 另外,我觉得有必要让以巴弗提回到你们那里。他是我的弟兄、同工和战友,也是你们差遣来服侍我、供应我需用的。 26 他很想念你们,并且感到不安,因为你们听说了他患病的事。 27 他确实病了,几乎丧命,但上帝怜悯了他,不但怜悯他,也怜悯了我,没让我忧上加忧。 28 所以,我想尽快派他回去与你们相聚,好让你们喜乐,也可以减少我的挂虑。 29 你们要在主里欢欢喜喜地接待他,而且要敬重像他这样的人。 30 他为了基督的工作,将生死置之度外,几乎丧命,以弥补你们服侍我的不足之处。