Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 4

Yesu Ajaribiwa Na Shetani

1Kisha Yesu akaongozwa na Roho Mtakatifu mpaka nyikani ili akajaribiwe na shetani. Akakaa huko siku arobaini akifunga, pasipo kula kitu cho chote mchana na usiku, hatimaye akaona njaa. Ndipo shetani akamjia akamwambia, “Kama wewe ni Mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate.”

Mungu, amuru mawe haya yawe mikate.”

Lakini Yesu akamjibu, “Imeandikwa, ‘Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno analotamka Mungu.’ ”

Ndipo shetani akampeleka Yesu mpaka mji mtakatifu wa Yerus alemu, akamweka juu ya mnara wa Hekalu, akamwambia, “Kama wewe ni Mwana wa Mungu jitupe chini; kwa kuwa imeandikwa, ‘Atawaagiza malaika wake wakuhudumie,’ na, ‘Watakuinua juu mikononi mwao ili usijikwae mguu wako kwenye jiwe.’ ”

Yesu akamjibu, “Pia imeandikwa, ‘Usimjaribu Bwana Mungu wako.’ ”

Kwa mara nyingine shetani akamchukua Yesu mpaka kwenye kilele cha mlima mrefu akamwonyesha milki zote za dunia na fahari zake, kisha akamwambia, “Nitakupa hivi vyote kama ukipiga magoti na kuniabudu.”

10 Yesu akamwambia, “Ondoka hapa shetani! Kwa maana imean dikwa, ‘Utamwabudu Bwana Mungu wako na utamtumikia yeye peke yake.’ ” 11 Ndipo shetani akamwacha, na malaika wakaja wakamhu dumia.

Yesu Aanza Kuhubiri

12 Yesu aliposikia kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa ameka matwa na kuwekwa gerezani, alirudi Galilaya. 13 Akaondoka Nazareti akaenda kuishi Kapernaumu karibu na ziwa, katika eneo la Zabuloni na Naftali. 14 Utabiri wa nabii Isaya ukatimia, kama alivyosema: 15 “Nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, kuelekea baharini, ng’ambo ya Yordani, Galilaya ya watu wa mataifa - 16 watu wale waishio katika giza wameona nuru kuu; na kwa wale wanaoishi katika nchi ya giza la mauti, nuru imewaangazia.” 17 Tangu wakati huo, Yesu alianza kuhubiri akisema: “Tubuni, kwa maana Ufalme wa mbinguni umekaribia.”

Yesu Awaita Wanafunzi Wanne

18 Yesu alipokuwa akitembea kando kando ya ziwa la Galilaya aliwaona ndugu wawili, Simoni ambaye aliitwa Petro na Andrea ndugu yake. Walikuwa katika mashua wakitupa nyavu zao baharini kwa maana wao walikuwa wavuvi.

19 Yesu akawaambia, “Nifuateni, nami nitawafanya muwe wavuvi wa watu.” 20 Wakaziacha nyavu zao mara moja, wakamfuata.

21 Alipoendelea mbele kidogo, aliwakuta ndugu wengine wawili, Yakobo na Yohana, wakiwa wamekaa kwenye mashua pamoja na baba yao Zebedayo wakishona nyavu zao; akawaita. 22 Wakaacha nyavu zao mara moja, wakamfuata.

Yesu Ahubiri Na Kuponya Wagonjwa

23 Yesu alizunguka Galilaya yote, akifundisha katika masi nagogi na kuhubiri Habari Njema ya Ufalme wa mbinguni, na kupo nya kila ugonjwa na kila udhaifu. 24 Kwa hiyo sifa zake zilienea sehemu zote za Siria. Nao wakamletea wagonjwa wote, waliosumbu liwa na maradhi mbalimbali na maumivu, watu waliopagawa na mashe tani, wenye kifafa na waliopooza, naye akawaponya.

25 Umati mkubwa wa watu ukamfuata kutoka Galilaya, Dekapoli, Yerusalemu, Yudea na kutoka ng’ambo ya mto Yordani.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

马太福音 4

耶稣受试探

1后来,耶稣被圣灵带到旷野,去受魔鬼的试探。 耶稣禁食了四十昼夜后,很饥饿。 试探者前来对祂说:“如果你是上帝的儿子,可以叫这些石头变成食物。”

耶稣回答说:“圣经上说,‘人活着不是单靠食物,乃是靠上帝口中的每一句话。’”

魔鬼又带祂进圣城,让祂站在圣殿的最高处, 说:“如果你是上帝的儿子,就跳下去吧!因为圣经上说,‘上帝会差遣祂的天使用手托住你,不让你的脚碰在石头上。’”

耶稣回答说:“圣经上也说,‘不可试探主——你的上帝。’”

魔鬼再带耶稣到一座极高的山上,把世上万国及其荣华富贵展示给祂看, 说:“如果你俯伏敬拜我,我就把这一切都给你。”

10 耶稣说:“撒旦,走开!圣经上说,‘要敬拜主——你的上帝,单单事奉祂。’”

11 于是魔鬼离开了耶稣,这时有天使前来伺候祂。

开始传道

12 耶稣听见约翰被捕入狱,就回到加利利。 13 后来,祂离开拿撒勒去迦百农住。迦百农靠近湖边,在西布伦和拿弗他利地区。 14 这就应验了以赛亚先知的话:

15 “西布伦、拿弗他利、
沿海一带及约旦河东、外族人居住的加利利啊!
16 你们住在黑暗中的人看见了大光,
活在死亡阴影下的人被光照亮了!”

17 从那时起,耶稣开始传道:“悔改吧,因为天国临近了!”

呼召门徒

18 耶稣沿着加利利湖边行走的时候,看见被称为彼得的西门和安得烈两兄弟正在撒网打鱼,他们是渔夫。 19 耶稣对他们说:“来跟从我!我要使你们成为得人的渔夫。” 20 他们立刻撇下渔网,跟从了耶稣。 21 耶稣再往前走,又看见雅各和约翰两兄弟正和父亲西庇太一起在船上补渔网。耶稣呼召他们, 22 他们马上离开渔船,辞别父亲,跟从了耶稣。

教导和医治

23 耶稣走遍加利利,在各个会堂里教导人,宣讲天国的福音,医治人们各样的疾病。 24 祂的名声传遍了整个叙利亚。人们把一切患病的,就是患各种疾病的、疼痛的、癫痫的、瘫痪的,以及被鬼附身的都带到祂面前,祂都医治了他们。 25 因此,有大群的人跟从了祂,他们来自加利利、低加坡里、耶路撒冷、犹太和约旦河东。