Neno: Bibilia Takatifu

1 Timotheo 2

Maagizo Kuhusu Ibada

1Basi, kwanza kabisa, naagiza kwamba dua, sala, maombezi na shukrani zitolewe kwa ajili ya watu wote: kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, ili tupate kuishi maisha ya utulivu na amani, tukimcha Mungu na kuwa wenye heshima kwa kila njia. Jambo hili ni jema na linampendeza Mungu Mwokozi wetu ambaye anapenda watu wote waokolewe na wapate kuijua kweli. Maana kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na wanadamu, yaani mwanadamu Kristo Yesu, aliyejitoa mwenyewe kuwa fidia kwa ajili ya wote. Yeye ni uthibitisho wa mambo haya, uliotolewa kwa wakati wake. Na hii ndio sababu nilichaguliwa niwe mhubiri na mtume, nasema kweli sisemi uwongo; nilichaguliwa niwe mwalimu wa watu wa mataifa katika imani na kweli.

Kwa hiyo, nataka kila mahali wanaume wasali wakiinua mikono iliyotakaswa pasipo hasira wala mabishano. Kadhalika, nataka wanawake wajipambe kwa heshima na kwa busara. Mavazi yao yawe nadhifu, si kwa kusuka nywele, kujipamba kwa dhahabu, lulu na mavazi ya gharama kubwa, 10 bali kwa matendo mema kama iwapa savyo wanawake wanaokiri kuwa wanamcha Mungu. 11 Mwanamke na ajifunze katika utulivu na unyenyekevu.

12 Simruhusu mwanamke ye yote kufundisha au kuwa na mamlaka juu ya wanaume. Mwanamke anapaswa kukaa kimya. 13 Kwa maana Adamu aliumbwa kwanza kisha Hawa; 14 na Adamu hakudanganywa bali mwanamke alidanganywa akawa mkosaji. 15 Lakini mwanamke ataoko lewa kwa kuzaa, kama ataendelea kudumu katika imani, upendo na utakatifu, pamoja na kujiheshimu.

New Living Translation

1 Timothy 2

Instructions about Worship

1I urge you, first of all, to pray for all people. Ask God to help them; intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. For,

There is one God and one Mediator who can reconcile God and humanity—the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone.

This is the message God gave to the world at just the right time. And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth. I’m not exaggerating—just telling the truth.

In every place of worship, I want men to pray with holy hands lifted up to God, free from anger and controversy.

And I want women to be modest in their appearance.[a] They should wear decent and appropriate clothing and not draw attention to themselves by the way they fix their hair or by wearing gold or pearls or expensive clothes. 10 For women who claim to be devoted to God should make themselves attractive by the good things they do.

11 Women should learn quietly and submissively. 12 I do not let women teach men or have authority over them.[b] Let them listen quietly. 13 For God made Adam first, and afterward he made Eve. 14 And it was not Adam who was deceived by Satan. The woman was deceived, and sin was the result. 15 But women will be saved through childbearing,[c] assuming they continue to live in faith, love, holiness, and modesty.

Footnotes

  1. 2:9 Or to pray in modest apparel.
  2. 2:12 Or teach men or usurp their authority.
  3. 2:15 Or will be saved by accepting their role as mothers, or will be saved by the birth of the Child.