Slovo na cestu

Zjevení 22:1-21

Navždy v Boží přítomnosti

1Ještě mi ukázal řeku života, čistou jako křišťál. Vyvěrala z trůnu Boha a Beránka a protékala na náměstí toho města. 2Po obou jejích březích rostl strom života nesoucí dvanáct druhů ovoce, na každý měsíc jeden. A listy toho stromu sloužily všem ke zdraví. 3Tam nebude vůbec nic škodlivého. Vládě Boha a Beránka se všichni ochotně podřídí. 4Budou ho vidět tváří v tvář a na čele ponesou jeho jméno. 5Už se tam nikdy nesetmí, takže nebudou rozsvěcet lampy ani čekat na východ slunce. Bůh bude jejich stálé světlo a s ním budou kralovat na věky věků.

Zaslíbení Ježíšova návratu

6Anděl mi řekl: „Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá. Pán Bůh, který dával svého Ducha prorokům, mě poslal, abych oznámil jeho služebníkům, co se zanedlouho stane.

7Vzkazuje vám: Pozor, přijdu náhle! Dobře dělá, kdo bere vážně proroctví této knihy.“

8Když jsem to všechno já, Jan, slyšel a viděl, padl jsem před svým průvodcem na kolena. 9On mi však řekl: „Nech toho, vždyť jsem jen spoluslužebník tvůj i tvých bratří, proroků a těch, kdo budou dbát slov této knihy. Před Bohem klekej!“ 10Pak dodal: „Nic z toho nezatajuj, ale zveřejni to. Doba těch událostí se nezadržitelně blíží. 11Kdo činíš bezpráví, pokračuj, kdo máš rád špínu, válej se v ní. Kdo jsi však přijal Kristovu bezúhonnost, jednej podle toho, kdo zápasíš o čistý život, nepolevuj!

12Čekejte, přijdu už brzo a odplatím každému podle jeho činů. 13Já jsem první i poslední, začátek i konec. 14Šťasten, kdo má očištěné srdce: před ním se otevírá věčný život a brány nebeského města, 15venku zůstanou pohlavně nevázaní, zvrhlíci, šarlatáni, vrazi a všichni, kdo dávají čemukoliv přednost před Bohem a libují si v podvodech.

16Já, Ježíš, jsem pověřil svého posla, aby tuto zvěst vyřídil církvi. Já, potomek velkého krále Davida, Jitřenka nového svítání.“

Boží nabídka – uchop život!

17Duch i církev volají: „Přijď!“

A všichni, kdo je slyší, ať se připojí svým: „Přijď!“

Kdo žízníš, pojď sem a čerpej zdarma vodu života.

18Upozorňuji každého čtenáře této knihy; kdo k ní něco přidá, dostane přidáno Božích ran tady popsaných. 19Kdo z ní něco ubere, tomu Bůh odepře přístup ke stromu života i do svatého města, o kterých jste tu četli. 20Ten, kdo stojí za slovy této knihy, praví:

„Jistě, přijdu brzy.“

Ano, přijď, Pane Ježíši!

21Vám všem, milí čtenáři, platí dosud nabídka Kristovy milosti!

New International Reader’s Version

Revelation 22:1-21

The Earth Is Made Like New Again

1Then the angel showed me the river of the water of life. It was as clear as crystal. It flowed from the throne of God and of the Lamb. 2It flowed down the middle of the city’s main street. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit. Its fruit was ripe every month. The leaves of the tree bring healing to the nations. 3There will no longer be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city. God’s servants will serve him. 4They will see his face. His name will be on their foreheads. 5There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun. The Lord God will give them light. They will rule for ever and ever.

John and the Angel

6The angel said to me, “You can trust these words. They are true. The Lord is the God who gives messages to the prophets. He sent his angel to show his servants the things that must soon take place.”

7“Look! I am coming soon! Words of prophecy are written in this book. Blessed is the person who obeys them.”

8I, John, am the one who heard and saw these things. After that, I fell down to worship at the feet of the angel. He is the one who had been showing me these things. 9But he said to me, “Don’t do that! I serve God, just as you do. I am God’s servant, just like the other prophets. And I serve God along with all who obey the words of this book. Worship God!”

10Then he told me, “Do not seal up the words of the prophecy in this book. These things are about to happen. 11Let the person who does wrong keep on doing wrong. Let the evil person continue to be evil. Let the person who does right keep on doing what is right. And let the holy person continue to be holy.”

The Revelation Ends With Warnings and Blessings

12“Look! I am coming soon! I bring my rewards with me. I will reward each person for what they have done. 13I am the Alpha and the Omega. I am the First and the Last. I am the Beginning and the End.

14“Blessed are those who wash their robes. They will have the right to come to the tree of life. They will be allowed to go through the gates into the city. 15Outside the city are those who are impure. These people include those who practice witchcraft. Outside are also those who commit sexual sins and murder. Outside are those who worship statues of gods. And outside is everyone who loves and does what is false.

16“I, Jesus, have sent my angel to give you this witness for the churches. I am the Root and the Son of David. I am the bright Morning Star.”

17The Holy Spirit and the bride say, “Come!” And the person who hears should say, “Come!” Anyone who is thirsty should come. Anyone who wants to take the free gift of the water of life should do so.

18I am warning everyone who hears the words of the prophecy of this book. Suppose someone adds anything to them. Then God will add to that person the plagues told about in this book. 19Suppose someone takes away any words from this book of prophecy. Then God will take away from that person the blessings told about in this book. God will take away their share in the tree of life. God will also take away their place in the Holy City.

20Jesus is a witness about these things. He says, “Yes. I am coming soon.”

Amen. Come, Lord Jesus!

21May the grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.