Slovo na cestu

Zjevení 17:1-18

Nevěstka a šarlatová šelma: Poslední spiknutí proti Kristu a jeho lidu

1Jeden ze sedmi andělů, kteří vylili sedm číší hněvu, vyzval: „Pojď, ukáži ti soud nad tou nevěstkou, která vládne nad mnohými vodami, 2se kterou se spouštěli vládcové země a obyvatelé se opíjeli vínem její nemravnosti.“ 3Anděl mě přenesl v duchu na poušť a tam jsem uviděl tu ženu. 4Seděla na šarlatově zbarvené šelmě se sedmi hlavami, desíti rohy a mající mnoho jmen, jimiž se rouhala proti Bohu. Žena sama byla oděna jako královna do purpuru a šarlatu, nazdobena šperky ze zlata, drahokamů a perel. Pozvedala bujně zlatou číši plnou neřesti. 5Na čele měla napsáno jinotajné jméno

„Velké město Babylón –

matka modloslužebnic

a všech ohavností země“.

6S úžasem a hrůzou jsem poznal, že je opilá krví věřících a mučedníků pro Ježíše. 7Anděl mi řekl: „Proč se hrozíš? Odhalím ti tajemství té ženy i toho zvířete, sedmihlavého a desetirohého, které ji nese.

8Ta šelma už řádila, byla přemožena, ale ještě jednou smí vyjít ven z propasti, aby ukázala svou sílu, dříve než zahyne navždy. Obyvatelé země, jejichž jména nejsou zapsána v Knize života, užasnou, až uvidí tu šelmu, která byla, není a zase nakrátko bude. 9Moudrý, snaž se pochopit: Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena trůní. 10Znamenají však také sedm králů. Pět z nich již padlo, šestý právě kraluje, sedmý král má teprve přijít, avšak jeho vláda potrvá jen krátce. 11Šelma sama je osmý panovník, který již vládl a jde s jistotou do záhuby.

12Deset rohů je deset králů, kteří se ještě neujali vlády. Ti převezmou moc na krátký čas spolu se šelmou. 13Vytvoří navzájem i s ní mocné spojenectví 14a vytáhnou do boje proti Beránkovi. Beránek však nad nimi zvítězí, protože on je Pán pánů a Král králů. Jeho povolaní, vyvolení a věrní jsou mu po boku.“

15Dále mi anděl řekl: „Vody, na kterých trůní ta nevěstka, to jsou davy lidí, rasy, národy a kmeny. 16Šelma a těch deset králů se však nakonec obrátí i proti samé nevěstce. Strhají s ní šaty, budou jíst její maso a spálí ji. Stanou se tak nástrojem Božího hněvu. 17To jim Bůh vnukl, aby se spřáhli a s nevěstkou spojili, dokud se neuskuteční Boží záměry. 18A ta žena, to je velkoměsto, v němž se soustřeďuje světovláda.“

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 17:1-18

大淫婦的下場

1拿著七碗的七位天使中有一位前來對我說:「你過來!我要讓你看那坐在眾水之上的大淫婦將要遭受的刑罰。 2地上的君王與她行淫,地上其他人也因喝了她淫亂的酒而酩酊大醉。」

3那時,我被聖靈感動,被天使帶到曠野,在那裡見到一個婦人騎著一隻朱紅色的怪獸。怪獸有七頭十角,渾身寫滿褻瀆上帝的名號。 4那婦人身穿紫色和朱紅色的袍子,用黃金、寶石及珍珠裝扮自己。她手中拿著金杯,裡面盛滿了她淫亂的污穢、可憎之物。 5在她額上還寫了一個神秘的名號:「大巴比倫——地上淫婦及可憎事物之母」。 6我又見她醉了,因她喝了眾聖徒的血,就是為耶穌做見證之人的血。

我看見她,非常驚奇。 7天使對我說:「你為什麼這樣驚奇呢?我要將這婦人和她騎的七頭十角怪獸的奧祕告訴你。 8你看見的這怪獸以前出現過,現今沒有出現,將來要從無底坑上來,然後走向滅亡。那些住在地上、自創世以來名字沒有記在生命冊上的人,都因見到這只從前出現過、現今沒有出現、將來會再出現的怪獸而感到驚奇。 9這裡需要智慧才能明白,牠的七個頭代表那婦人坐鎮的七座山,又代表七個王。 10其中五個已經衰亡,一個還在,另外一個還未來到,他來後只能短暫存留。 11那從前出現過、現今沒有出現的怪獸是第八個王,他是七個王之一,也要走向滅亡。 12你看見的那十個角象徵另外十個還沒有得勢的王,他們將取得王權和那怪獸一同統治短暫的一段時期。 13他們一致同意把自己所有的能力和權柄交給那怪獸。 14他們將與羔羊交戰,但羔羊必勝過他們,因為羔羊是萬主之主,萬王之王。那些跟隨羔羊的是被呼召、蒙揀選、忠心耿耿的人。」

15天使又對我說:「你看見的那淫婦所坐的眾水象徵來自各民族、各國家、各語言族群的人。 16怪獸和牠頭上的十角必憎恨那淫婦,使她赤身露體、景況淒涼。牠們要吃她的肉,最後用火將她燒盡。 17因為上帝使眾王定意這樣做,好完成祂的旨意。他們便同心將政權交給那怪獸,直到上帝的話得到實現。 18你看見的那婦人就是那掌管世上眾王的大城。」