Slovo na cestu

Matouš 4:1-25

Satan pokouší Ježíše na poušti

1-2Potom Duch Boží vedl Ježíše na poušť, kde se po dobu čtyřiceti dnů a nocí postil a velmi vyhladověl. 3Tu se k němu přiblížil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, proměň toto kamení v chleby!“

4Ježíš mu odpověděl: „V Písmu je napsáno: Člověk se nenasytí jen chlebem, ale hlad ve své duši utiší přijetím Božího slova.“

5Pak ho ďábel vzal do Jeruzaléma na věž chrámu 6a řekl: „Jsi-li Boží Syn, seskoč dolů! Vždyť je psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě zachytili na svých rukou dříve, než dopadneš na kámen.“

7Ježíš mu zase pohotově odpověděl: „Je však také psáno: Nepokoušej Boha, je tvůj Pán.“

8Nakonec ho ďábel postavil na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa s jejich okázalostí a bohatstvím. 9Tam mu řekl: „Toto všechno ti dám, jestliže přede mnou klekneš a pokloníš se mi!“

10Ježíš odpověděl: „Odejdi, satane! Vždyť je psáno: Nikomu kromě Boha se nebudeš klanět ani ho uctívat.“

11V tu chvíli ho ďábel opustil; Ježíše obklopili andělé a pečovali o něj.

Ježíš káže v Galileji

12Když Ježíš uslyšel, že Jana uvěznili, vrátil se do Galileje. 13Nezůstal však v Nazaretu, ale usadil se v Kafarnaum. To město leželo u jezera Genezaretského, v oblasti, kterou kdysi obývaly izraelské kmeny Zabulónovy a Neftalího. 14Tím se splnila předpověď proroka Izajáše:

15„V Galileji, zemi Zabulónově

a Neftalího,

mezi mořem a Jordánem,

se usídlili pohané.

16Tento lid pohroužený do temnoty

uvidí veliké světlo.

Těm, nad kterými se rozprostírá noc smrti,

se rozední.“

17V té době začal Ježíš kázat: „Změňte se! Bůh je tu a zakládá na zemi svoje království!“

Čtyři rybáři následují Ježíše

18Ježíš šel po břehu Galilejského jezera a uviděl dva muže, jak spouštějí sítě do vody. Byli to rybáři Šimon, později nazývaný Petr, a jeho bratr Ondřej. 19Ježíš na ně volal: „Přátelé, pojďte se mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete zachraňovat lidi!“ 20Ti dva všeho nechali a šli s ním.

21O kus dál jiní dva bratři, Jakub a Jan, seděli spolu se svým otcem Zebedeem ve člunu a spravovali sítě. Také je Ježíš vyzval; 22oba se okamžitě zvedli, opustili otce a vykročili za ním.

Ježíš káže a uzdravuje

23Ježíš chodil po celé Galileji, vyučoval v synagogách, šířil radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval lidi postižené všemi možnými nemocemi.

24Zprávy o něm se rychle roznesly, takže až ze Sýrie k němu vodili nemocné, posedlé démony, duševně choré, ochrnuté a on je uzdravoval. 25Všude se za ním táhly davy lidí; nejen z Galileje, ale i z Desítiměstí, Jeruzaléma, Judska a Zajordání.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

马太福音 4:1-25

耶稣受试探

1后来,耶稣被圣灵带到旷野,去受魔鬼的试探。 2耶稣禁食了四十昼夜后,很饥饿。 3试探者前来对祂说:“如果你是上帝的儿子,可以叫这些石头变成食物。”

4耶稣回答说:“圣经上说,‘人活着不是单靠食物,乃是靠上帝口中的每一句话。’”

5魔鬼又带祂进圣城,让祂站在圣殿的最高处, 6说:“如果你是上帝的儿子,就跳下去吧!因为圣经上说,‘上帝会差遣祂的天使用手托住你,不让你的脚碰在石头上。’”

7耶稣回答说:“圣经上也说,‘不可试探主——你的上帝。’”

8魔鬼再带耶稣到一座极高的山上,把世上万国及其荣华富贵展示给祂看, 9说:“如果你俯伏敬拜我,我就把这一切都给你。”

10耶稣说:“撒旦,走开!圣经上说,‘要敬拜主——你的上帝,单单事奉祂。’”

11于是魔鬼离开了耶稣,这时有天使前来伺候祂。

开始传道

12耶稣听见约翰被捕入狱,就回到加利利13后来,祂离开拿撒勒迦百农住。迦百农靠近湖边,在西布伦拿弗他利地区。 14这就应验了以赛亚先知的话:

15西布伦拿弗他利

沿海一带及约旦河东、外族人居住的加利利啊!

16你们住在黑暗中的人看见了大光,

活在死亡阴影下的人被光照亮了!”

17从那时起,耶稣开始传道:“悔改吧,因为天国临近了!”

呼召门徒

18耶稣沿着加利利湖边行走的时候,看见被称为彼得西门安得烈两兄弟正在撒网打鱼,他们是渔夫。 19耶稣对他们说:“来跟从我!我要使你们成为得人的渔夫。” 20他们立刻撇下渔网,跟从了耶稣。 21耶稣再往前走,又看见雅各约翰两兄弟正和父亲西庇太一起在船上补渔网。耶稣呼召他们, 22他们马上离开渔船,辞别父亲,跟从了耶稣。

教导和医治

23耶稣走遍加利利,在各个会堂里教导人,宣讲天国的福音,医治人们各样的疾病。 24祂的名声传遍了整个叙利亚。人们把一切患病的,就是患各种疾病的、疼痛的、癫痫的、瘫痪的,以及被鬼附身的都带到祂面前,祂都医治了他们。 25因此,有大群的人跟从了祂,他们来自加利利低加坡里耶路撒冷犹太约旦河东。