Slovo na cestu

Matouš 28:1-20

Ježíš vstává z mrtvých

1Na úsvitu neděle se Marie Magdaléna a ta druhá Marie vypravily k hrobu. 2Nastalo silné zemětřesení. Boží anděl sestoupil s nebe, odvalil kámen a sedl si na něj. 3Zářil jako blesk a jeho oděv byl bílý jako sníh. 4Strážci byli tak vyděšeni, že se nemohli ani hnout. 5Anděl promluvil k ženám: „Nebojte se, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 6Ale on tu již není, vstal opět k životu, jak to předpověděl. Pojďte se podívat do hrobu. 7A teď si pospěšte a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých a jde napřed do Galileje, kde ho uvidíte. To jsem vám měl vyřídit.“

Ježíš se zjevuje ženám

8S bázní, a přece s velkou radostí opustily ženy rychle hrob a běžely to oznámit učedníkům. 9Na cestě se setkaly se samým Ježíšem. Pozdravil je a ony padly na kolena a objímaly jeho nohy. 10Ježíš jim řekl: „Nebojte se, jen jděte za mými bratry a řekněte jim, ať jdou do Galileje a tam se setkáme.“

Náboženští vůdcové podplácejí stráž

11Po odchodu žen se někteří strážci odebrali do města, aby ohlásili velekněžím všechno, co se stalo. 12-13Ti hned svolali poradu s ostatními židovskými představiteli, aby se dohodli, co dělat. Potom štědře podplatili vojáky, aby mluvili shodně s nimi: „V noci jsme usnuli, a zatímco jsme spali, přišli Ježíšovi učedníci a ukradli jeho tělo.“

14Pak vojákům slíbili, že doslechne-li se o tom místodržitel, uchlácholí ho a postarají se, aby z toho vyvázli bez nepříjemností. 15Vojáci si tedy vzali peníze a rozhlašovali, k čemu byli navedeni. Tato verze se mezi židy rozšířila, takže tomu věří dodnes.

Ježíš dává velké pověření

16Jedenáct apoštolů šlo do Galileje, na horu, kterou Ježíš určil jako místo setkání. 17Tam ho uviděli, klaněli se mu, ale někteří pochybovali, že to je skutečně on. 18Ježíš jim řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Proto jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého. 20Veďte tyto nové učedníky k tomu, aby poslouchali všechny příkazy, které jsem vám dal. A spoléhejte na to, že já jsem vždy s vámi až do konce světa.“

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

馬太福音 28:1-20

耶穌復活

1安息日剛過,週日黎明時分,抹大拉瑪麗亞和另一位瑪麗亞一同到墳墓去察看。

2突然,大地劇烈地震動,上帝的天使從天而降,推開堵著墓穴的石頭,坐在上面。 3他的容貌如閃電,衣裳潔白如雪。 4看守墓穴的衛兵嚇得要死,渾身發抖。

5天使對那兩個女人說:「不要怕,我知道你們是在找那位被釘十字架的耶穌。 6祂不在這裡,正如祂所說的,祂已經復活了。你們來看,這是安放祂的地方。 7現在你們快回去,把這消息告訴祂的門徒,祂已經從死裡復活,先你們一步去了加利利,你們將在那裡見到祂。記住,我已經告訴你們了。」

8她們聽了又驚又喜,連忙離開墳墓,跑去告訴門徒。 9忽然,耶穌迎面而來,對她們說:「願你們平安!」她們就上前抱住祂的腳敬拜祂。

10耶穌對她們說:「不要害怕。去告訴我的弟兄,叫他們到加利利去,他們將在那裡見到我。」

行賄造謠

11她們還在趕路的時候,有些守墓的衛兵已經進城把整件事告訴祭司長。 12祭司長和長老聚集商議,決定用重金買通守墓的衛兵,又吩咐他們: 13「你們就說,『半夜裡我們熟睡的時候,耶穌的門徒把祂的屍體偷走了。』 14如果這件事傳到總督那裡,我們一定會替你們出面,保你們無事。」 15守衛收下錢,便依照吩咐去做。於是,這說法在猶太人中一直流傳到今天。

大使命

16十一個門徒趕到加利利,到了耶穌和他們約定的山上, 17看到耶穌就敬拜祂,但有些人仍然心存疑惑。 18耶穌上前對門徒說:

「天上地下所有的權柄都交給我了。 19所以,你們要去使萬民作我的門徒,奉父、子、聖靈的名給他們施洗, 20教導他們遵守我吩咐你們的一切。記住,我必常與你們同在,一直到世界的末了。」