Slovo na cestu

Koloským 4:1-18

1Na druhé straně vy, kteří máte pravomoc, buďte ke svým podřízeným spravedliví a nestranní. Nezapomeňte, že i vy máte Pána nad sebou. 2V modlitbách buďte vytrvalí a v děkování Bohu neúnavní. 3-4Modlete se i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře k hlásání jeho poselství a dal nám i ochotné posluchače. Proste, abych mohl bez překážek pokračovat v osvětlování Kristova poselství, jak mi Bůh uložil a za co jsem právě ve vězení.

Jen prožité působí věrohodně

5Ve styku s lidmi, kteří nepatří k církvi, jednejte moudře a využívejte vhodné příležitosti, pokud je čas. 6Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď.

7Můj drahý přítel Tychikus vám podrobně vylíčí, jak to se mnou vypadá. Věrně mi pomáhá v mé službě Pánu. Od něj budete mít nejpřesnější zprávy. 8Proto ho posílám, abyste nebyli zbytečně znepokojeni starostmi o můj osud. 9Provází ho váš krajan Onezimus, se kterým jsme se velmi sblížili. Ti vám všechno povědí.

10Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o kterém jsem vám už psal; pokud k vám přijde, přijměte ho srdečně. 11Pozdravuje vás také Ježíš Justus. Tito tři jsou jediní ze židů, kteří zde se mnou spolupracují na Božím díle a jsou mi oporou.

12Dále vám posílá pozdrav váš krajan Epafras. Je to vskutku horlivý Kristův služebník a nepřetržitě se za vás modlí, abyste byli ve víře pevní a dovedli rozeznat Boží vůli ve všem, co děláte. 13A stejně jako vy mu leží na srdci i křesťané v Laodiceji a Hierapoli. 14I náš milý lékař Lukáš vás pozdravuje, a ještě Démas. 15Pozdravujte všechny v Laodiceji, hlavně Nymfu a ostatní, kteří se scházejí v jejím domě. 16Až tento dopis přečtete, pošlete ho do Laodiceje, ať se s ním seznámí i tam. A vy si zase vyžádejte dopis, který jsem napsal jim. 17Archippovi vyřiďte, ať svědomitě zastává službu, kterou byl pověřen.

18Nakonec připisuji pozdrav vlastní rukou. Myslete na moje pouta. Bůh vám žehnej.

Váš Pavel

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

歌罗西书 4:1-18

1你们做主人的,对待奴仆要公平合理,别忘了你们也有一位天上的主。

勉励祷告

2你们要以感恩和警醒的心恒切祷告。 3要为我们祷告,求上帝为我们打开传道的门,好传扬基督的奥秘——我就是为此而被囚禁的。 4也要求上帝使我能尽自己的本分把这奥秘讲清楚。

5你们要把握时机,运用智慧和非信徒交往。 6谈吐要温和、风趣4:6 风趣”希腊文是“用盐调和”。,知道该怎样回答每个人。

结语

7有关我一切的事情,推基古会告诉你们。他是我亲爱的弟兄,是和我一同事奉主的忠仆。 8我特意派他去见你们,好让你们知道我们的近况,并鼓励你们。 9这次和他同行的还有另一位忠心的弟兄——亲爱的阿尼西谋,他是你们那里的人。他们会把这里的详细情形告诉你们。

问候

10和我一同坐牢的亚里达古问候你们,巴拿巴的表弟马可也问候你们。关于马可,我嘱咐过你们,如果他去你们那里,你们要接待他。 11耶数,又名犹士都,问候你们。受过割礼的犹太基督徒中,只有这三人和我一同为上帝的国工作,他们是我的安慰。 12来自你们那里、做基督耶稣奴仆的以巴弗弟兄问候你们。他常常恳切地为你们祷告,好使你们信心坚定,生命成熟,深知上帝一切的旨意。 13他为了你们以及老底嘉希拉波立的弟兄姊妹而不辞劳苦,这是我可以作证的。 14此外,亲爱的路加医生和底马也问候你们。 15请代我问候在老底嘉的弟兄姊妹,也问候宁法姊妹和在她家里聚会的人。 16你们当众宣读这封信后,也要交给老底嘉教会宣读,你们也要宣读老底嘉教会转给你们的信。 17请告诉亚基布务要完成主交给他的工作。 18保罗亲笔问候你们。请你们不要忘记狱中的我。

愿上帝的恩典常与你们同在!