Slovo na cestu

Koloským 2:1-23

Křesťané mají od Krista víc než pouhé jméno

1Kdybyste věděli, jaké boje svádím v modlitbách za vás a za věřící v Laodiceji i za mnohé jiné, kteří mne ani osobně neznají. 2Jak mi záleží na tom, aby byli potěšeni a vzájemně se milovali, aby plně poznali a pochopili Boží tajemství. Tímto tajemstvím je Kristus. 3V něm je obsaženo vše, co člověk vůbec může o Bohu vědět.

4Říkám to proto, aby vám někdo něco nenamluvil. 5I když jsem daleko od vás, přece jsem v duchu s vámi. Jsem rád, že vaše víra v Krista je tak pevná a spořádaná. 6Přijali jste Krista jako svého Pána. 7Zůstaňte s ním v živém spojení. Zapusťte do něj kořeny, na něm budujte celý svůj život. Držte se pevně toho, co jste od něj přijali. A stále znovu za vše děkujte Bohu.

Nový život v Kristu

8Mějte se na pozoru před domnělou moudrostí, která do křesťanského hávu odívá jen lidské teorie, s živým Kristem však nemá nic společného. Kristus je pánem i všech andělských bytostí, které někteří z vás uctívají. 9On je dokonalým ztělesněním božství 10a jenom v něm máte plné spojení s Bohem. 11Tak jste se i vy stali Božím lidem a nebylo k tomu již třeba obvyklé židovské obřízky, která je dílem člověka. „Obřízka“, kterou na nás provádí Bůh, je účinnější, protože zasahuje celé tělo, až dosud ovládané hříchem. 12Vždyť ve křtu jsme se postavili po bok Kristu v jeho smrti i pohřbení a s jeho vzkříšením jsme přijali i my nový život.

Ze zajetí hříchu k plné svobodě s Kristem

13Vaše hříchy, vaše přirozená odcizenost Bohu, byly hrobem, do něhož jste se sami uzavřeli. On ale vaše hříchy odklidil, hrob otevřel a propustil vás na svobodu. 14Seznam vašich hříchů, který svědčil proti vám, přibil na kříž a tím jej navždy zničil. 15Tak odzbrojil, zneškodnil a na pranýř postavil neviditelné síly, které vás držely v hříchu. Jak slavné vítězství!

16Nikdo už tedy nemá právo vytýkat vám, co jíte nebo pijete, ani že nedodržujete svátky, slavnosti nových měsíců nebo židovské dny odpočinku. 17Všechny ty předpisy byly jen dočasné a Kristovým příchodem ztratily smysl. To všechno bylo jen obrazem nového Božího světa. V Kristu se již setkáváme s jeho skutečností. 18Nenechte si nic předepisovat od lidí, kteří uctívají anděly a odvolávají se přitom na svá vidění. Nemají nač být domýšliví. 19Nedrží se totiž Krista – hlavy, s nímž všichni tvoříme jedno tělo. V něm jsme všichni navzájem spojeni a růst můžeme jen tehdy, bereme-li výživu a sílu z Boha.

20S Kristem jste vstoupili do nové roviny života. Starý život vzal za své a s ním i všechny obřadní předpisy, které z něho vzešly. Proč tedy stále ještě to staré: 21toho se nedotýkej, to nejez, to neber. Vždyť jde o věci určené ke spotřebování. 22-23Jsou to jen lidské předpisy a jejich plnění nemusí být ani tolik projevem zvláštní zbožnosti, jako spíše ukájením vlastní ctižádosti.

Священное Писание

Колоссянам 2:1-23

1Я хочу, чтобы вы знали, как упорно я борюсь за вас, и за лаодикийцев, и за тех многих, кто даже не видел меня лично. 2Я хочу, чтобы это ободрило их, объединило в любви, чтобы они могли иметь глубокие и богатые познания о тайне Всевышнего, то есть о Масихе. 3В Нём скрыты все сокровища мудрости и знания. 4Я говорю вам об этом, чтобы никто не смог обмануть вас вкрадчивыми словами. 5Пусть меня и нет с вами физически, но духом я с вами, и меня радуют ваша сплочённость и ваша твёрдая вера в Масиха.

Предостережение против определённых лжеучений

6Поэтому, раз вы приняли Ису Масиха как Повелителя, то и живите в единении с Ним, 7укореняйтесь и растите в Нём. Пусть вера, которой вы были научены, набирает в вас силу, и пусть благодарность переполняет вас. 8Смотрите, чтобы никто не поработил вас, обольстив пустым философствованием, основанным на человеческих традициях и на духовных силах этого мира, а не на Масихе.

9Потому что в Масихе вся полнота Всевышнего пребывает в телесной форме, 10а вы обрели полноту в единении с Масихом, Который выше всех начальств и властей во Вселенной. 11В Нём вы также были обрезаны, но не таким обрезанием, которое совершается руками людей. Вы были освобождены от вашей греховной природы духовным обрезанием, совершённым Масихом. 12Вы были погребены вместе с Масихом, поверив в Него и пройдя обряд погружения в воду2:12 Или: «обряд омовения». Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Всевышнему, войдя в общину последователей Исы Масиха., и воскрешены вместе с Ним верой в силу Всевышнего, поднявшую Масиха из мёртвых.

13Когда-то вы были духовно мертвы из-за ваших грехов, так как ваша греховная природа ещё не была обрезана, но Всевышний оживил вас вместе с Масихом. Он простил все наши грехи, 14зачеркнув рукопись с направленными против нас предписаниями Закона; Он устранил эту рукопись, пригвоздив её ко кресту. 15Всевышний обезоружил начальства и власти духовного мира и выставил их на позор, восторжествовав над ними через то, что сделал Масих.

16Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьёте, или за несоблюдение каких-то религиозных праздников, церемоний при новолунии2:16 Новолуние – исраильтяне, пользовавшиеся лунным календарём, праздновали начало каждого месяца, которое совпадало с новолунием. О церемониях, связанных с праздником Новолуния, см. Чис. 28:11-15., или за то, что вы работаете в субботний день2:16 Субботний день – седьмой день недели у иудеев, который был религиозным днём отдыха. См. пояснительный словарь.. 17Все эти религиозные установления были лишь тенью будущего, реальность же – Масих. 18Не допустите, чтобы люди, обожающие самоотречение и поклоняющиеся ангелам, осуждали вас. Они увлекаются своими видениями и превозносятся, гордясь своим испорченным умом. 19Они потеряли связь с Главой2:19 На языке оригинала это слово может означать и «глава» (руководитель), и «голова» (часть тела)., которая управляет всем телом, связанным воедино посредством суставов и связок и растущим благодаря Всевышнему.

20Если вы умерли с Масихом для духовных сил этого мира, то почему же вы по-прежнему живёте как люди, принадлежащие этому миру, подчиняясь таким земным правилам, как: 21«этого не бери», «того не ешь», «к этому не прикасайся»? 22Всё это лишь человеческие правила и понятия2:22 См. Ис. 29:13; Мат. 15:9. относительно тех вещей, которые исчезают при употреблении. 23Может, эти правила и создают видимость чего-то мудрого, навязывая самодеятельную религиозность, самоотречение и изнурение тела. На самом же деле это нисколько не помогает одержать победу над страстями и злыми мыслями.