Slovo na cestu

Galatským 3

Zákon a víra

1Kam jste dali rozum, Galaťané! Kým jste se to dali napálit? Vy, kteří jste měli ukřižovaného Krista takřka přímo před očima! Jen mi řekněte: Dostali jste snad Božího Ducha odměnou za dodržování židovských zákonů, nebo jste ho obdrželi proto, že jste uvěřili v Ježíše Krista? Tak vidíte! Copak jste ztratili najednou soudnost? Začali jste v síle Božího Ducha, a teď chcete ve vlastní síle pokračovat? Bylo snad všechno, co jste prožili, k ničemu? Ne, tomu nevěřím! Znova se vás ptám: Boží Duch a všechny jeho zázraky mezi vámi – lze to vše přičítat vašemu přesnému plnění zákona? Rozhodně ne! Bůh mezi vámi prokázal svou moc a dává vám svého Ducha. Je to snad odměna za vaše skutky, nebo důsledek vaší víry v Krista?

Lidské zásluhy neotevřou nebeskou bránu

Jak to bylo s Abrahamem? Uvěřil Božímu slibu a Bůh ho zahrnul svou přízní. 7-9 K Abrahamovi se tedy může rovnat jen ten, kdo je ochoten věřit Bohu stejně, jako uvěřil on. A Bůh už tehdy vlastně Abrahamovi oznámil, co vy dnes prožíváte: že zachrání i jiné národy, jestliže mu uvěří tak, jako uvěřil on, Abraham.

10 Na druhé straně tvrdost zákona dopadá na ty, kdo spoléhají na své záslužné činy. Vždyť zákon říká jasně: „Odsouzen je každý, kdo se proviní i jen proti jedinému z přikázání zapsaných v knize zákona.“ 11 Je tedy jasné, že žádné naše zásluhy nám nebeskou bránu neotevřou; ta se otvírá jiným klíčem – vírou. Mluví o tom i prorok Abakuk, když říká: „Jen ten, kdo Bohu důvěřuje, obstojí před ním a bude žít.“ 12 Zákon se o víru nestará; tam stojí: „Žít bude ten, kdo bude činit to a to.“ Bez výjimky.

13 Z této kletby námi nesplněného zákona jsme však vysvobozeni Kristem. On vzal naše přestupky i jejich následky na sebe. Naše prokletí nechal dopadnout na svou hlavu, když umíral na kříži, neboť je napsáno, že „proklet je každý, kdo visí na dřevě“. 14 A díky jemu mohou všichni lidé bez rozdílu dostat stejné požehnání jako Abraham a všichni mohou natáhnout ruku víry po slíbeném Božím Duchu.

Zákon a Boží slib

15 Bratři, vždyť sami víte, že když někdo pořídí závěť a náležitě ji potvrdí, nemůže na tom později již nikdo nic změnit. 16 Bůh se zavázal slibem Abrahamovi a jeho potomku. Není zde užito množného čísla, a proto nejde o všechny Abrahamovy potomky – celý židovský národ. Řeč je o potomku, a tím je míněn Kristus. 17 Chci tím říci toto: Bůh dal Abrahamovi závazný slib. Ten nemohl být zrušen zákonem, který přišel o čtyři sta třicet let později. 18 Kdyby nás totiž mohlo od věčné smrti zachránit přesné dodržování zákona, nemusel Bůh Abrahamovi nic slibovat. On to však udělal.

19 K čemu bylo tedy zapotřebí ještě zákonů? Jen k tomu, aby nám Bůh ukázal, jak jsme od něj vzdáleni. A jen do té doby, než přijde ten ohlášený potomek, Kristus, jehož se týkal onen Boží závazek. 20 (Ještě jeden rozdíl: Zákon vydal Bůh lidem Mojžíšovým prostřednictvím a tomu je poslal po andělovi; smlouvu s Abrahamem však uzavřel osobně, bez prostředníků.)

21-23 Znamená to snad, že Boží sliby a Boží zákony jsou navzájem v rozporu? Ovšem že nikoliv! Kdyby byl zákon stačil zachránit člověka z moci zla (a podle Písma jsme všichni v jeho područí), nenabízel by Bůh jiné východisko – víru v Ježíše Krista. 24 Zákon byl naším vychovatelem. Vzdělával nás a vedl ke Kristu, abychom v něj uvěřili, přijali ho za svého Spasitele a tak byli před Bohem ospravedlněni.

Vírou se stáváme Božími dětmi

25-26 Ale nyní, po příchodu Kristově, již nejsme svěřeni tomuto vychovateli, protože jsme se stali Božími dětmi. 27 Všichni, kteří křtem vyznali svou víru v Krista, jsou s ním úzce spojeni. 28 Není už rozdílu mezi židem a pohanským Řekem, otrokem a pánem, mužem a ženou; všichni jsme si v Kristu rovni. 29 Jsme s ním zajedno. V tomto smyslu jste tedy i vy potomky Abrahamovými a všechny Boží sliby dané Abrahamovi smíte vztahovat i na sebe.

Chinese Union Version (Simplified)

加 拉 太 書 3

1无 知 的 加 拉 太 人 哪 , 耶 稣 基 督 钉 十 字 架 , 已 经 活 画 在 你 们 眼 前 , 谁 又 迷 惑 了 你 们 呢 ?

我 只 要 问 你 们 这 一 件 : 你 们 受 了 圣 灵 , 是 因 行 律 法 呢 ? 是 因 听 信 福 音 呢 ?

你 们 既 靠 圣 灵 入 门 , 如 今 还 靠 肉 身 成 全 麽 ? 你 们 是 这 样 的 无 知 麽 ?

你 们 受 苦 如 此 之 多 , 都 是 徒 然 的 麽 ? 难 道 果 真 是 徒 然 的 麽 ?

那 赐 给 你 们 圣 灵 , 又 在 你 们 中 间 行 异 能 的 , 是 因 你 们 行 律 法 呢 ? 是 因 你 们 听 信 福 音 呢 ?

正 如 亚 伯 拉 罕 信 神 , 这 就 算 为 他 的 义 。

所 以 , 你 们 要 知 道 : 那 以 信 为 本 的 人 , 就 是 亚 伯 拉 罕 的 子 孙 。

并 且 圣 经 既 然 预 先 看 明 , 神 要 叫 外 邦 人 因 信 称 义 , 就 早 已 传 福 音 给 亚 伯 拉 罕 , 说 : 万 国 都 必 因 你 得 福 。

可 见 那 以 信 为 本 的 人 和 有 信 心 的 亚 伯 拉 罕 一 同 得 福 。

10 凡 以 行 律 法 为 本 的 , 都 是 被 咒 诅 的 ; 因 为 经 上 记 着 : 凡 不 常 照 律 法 书 上 所 记 一 切 之 事 去 行 的 , 就 被 咒 诅 。

11 没 有 一 个 人 靠 着 律 法 在 神 面 前 称 义 , 这 是 明 显 的 ; 因 为 经 上 说 , 义 人 必 因 信 得 生 。

12 律 法 原 不 本 乎 信 , 只 说 : 行 这 些 事 的 , 就 必 因 此 活 着 。

13 基 督 既 为 我 们 受 ( 原 文 是 成 ) 了 咒 诅 , 就 赎 出 我 们 脱 离 律 法 的 咒 诅 ; 因 为 经 上 记 着 : 凡 挂 在 木 头 上 都 是 被 咒 诅 的 。

14 这 便 叫 亚 伯 拉 罕 的 福 , 因 基 督 耶 稣 可 以 临 到 外 邦 人 , 使 我 们 因 信 得 着 所 应 许 的 圣 灵 。

15 弟 兄 们 , 我 且 照 着 人 的 常 话 说 : 虽 然 是 人 的 文 约 , 若 已 经 立 定 了 , 就 没 有 能 废 弃 或 加 增 的 。

16 所 应 许 的 原 是 向 亚 伯 拉 罕 和 他 子 孙 说 的 。 神 并 不 是 说 众 子 孙 , 指 着 许 多 人 , 乃 是 说 你 那 一 个 子 孙 , 指 着 一 个 人 , 就 是 基 督 。

17 我 是 这 麽 说 , 神 预 先 所 立 的 约 , 不 能 被 那 四 百 三 十 年 以 後 的 律 法 废 掉 , 叫 应 许 归 於 虚 空 。

18 因 为 承 受 产 业 , 若 本 乎 律 法 , 就 不 本 乎 应 许 ; 但 神 是 凭 着 应 许 把 产 业 赐 给 亚 伯 拉 罕 。

19 这 样 说 来 , 律 法 是 为 甚 麽 有 的 呢 ? 原 是 为 过 犯 添 上 的 , 等 候 那 蒙 应 许 的 子 孙 来 到 , 并 且 是 藉 天 使 经 中 保 之 手 设 立 的 。

20 但 中 保 本 不 是 为 一 面 作 的 ; 神 却 是 一 位 。

21 这 样 , 律 法 是 与 神 的 应 许 反 对 麽 ? 断 乎 不 是 ! 若 曾 传 一 个 能 叫 人 得 生 的 律 法 , 义 就 诚 然 本 乎 律 法 了 。

22 但 圣 经 把 众 人 都 圈 在 罪 里 , 使 所 应 许 的 福 因 信 耶 稣 基 督 , 归 给 那 信 的 人 。

23 但 这 因 信 得 救 的 理 还 未 来 以 先 , 我 们 被 看 守 在 律 法 之 下 , 直 圈 到 那 将 来 的 真 道 显 明 出 来 。

24 这 样 , 律 法 是 我 们 训 蒙 的 师 傅 , 引 我 们 到 基 督 那 里 , 使 我 们 因 信 称 义 。

25 但 这 因 信 得 救 的 理 既 然 来 到 , 我 们 从 此 就 不 在 师 傅 的 手 下 了 。

26 所 以 , 你 们 因 信 基 督 耶 稣 都 是 神 的 儿 子 。

27 你 们 受 洗 归 入 基 督 的 都 是 披 戴 基 督 了 。

28 并 不 分 犹 太 人 、 希 利 尼 人 , 自 主 的 、 为 奴 的 , 或 男 或 女 , 因 为 你 们 在 基 督 耶 稣 里 都 成 为 一 了 。

29 你 们 既 属 乎 基 督 , 就 是 亚 伯 拉 罕 的 後 裔 , 是 照 着 应 许 承 受 产 业 的 了 。